Plan zajęć NMNM8

Kurs trwa 210 godzin i 2 godziny zajęć organizacyjnych (rozpoczęcie i zakończenie kursu). Zatem składa się z 26,5 zjazdów po 8 godzin zajęć.

zaplanowane terminy zjazdów

 • styczeń 2013: 19
 • luty: 8-9-10, 23-24
 • marzec: 9-10
 • kwiecień 13-14
 • maj: 11-12
 • czerwiec 8-9, 15-16
 • lipiec: 5-6-7 VII
 • wrzesień: 21-22
 • październik: 5-6
 • listopad: 15-16-17 - zjazd wyjazdowy
 • styczeń 2014: 25

zrealizowano godzin: 210            pozostało do realizacji: 0

plan zajęć

O ile nie podano inaczej, zajęcia odbywają się w sali 607.

SEMESTR LETNI 2012/13

I zjazd 19 I 2013 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:15-10:00 Sprawy organizacyjne Małgorzata Mikołajczyk
10:15-11:45 Historia matematyki na lekcjach matematyki (2/10)
Lwowska i Wrocławska Szkoła Matematyczna s. HS
Roman Duda
12:15-13:45 Praca z uczniem zdolnym (2/20)
Warsztaty z geometrii elementarnej 
Stefan Mizia
14:00-15:30 Tablica interaktywna (2/10) s. 416
Podstawy obsługi
Michał Śliwiński

II zjazd 8 II 2013 (piątek)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Metody aktywizujące (2/10)
Matematyczne origami 
Sylwia Szczęsna-Cichoń 
10:40-12:10 Historia matematyki na lekcjach matematyki (4/20)
Dawne pomoce do matematyki s. 601
Marek Bożejko
12:20-13:50 Historia matematyki na lekcjach matematyki (6/20)
Dawne pomoce do matematyki s. 601
Marek Bożejko
14:20-15:50 Konstruowanie zadań (2/10)
Zadania na myślenie s. 601
Małgorzata Mikołajczyk

III zjazd 9 II 2013 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Historia matematyki na lekcjach matematyki (8/20)
Narodziny liczby
Marek Bożejko
10:40-12:10 Praca z uczniem zdolnym (4/20)
Warsztaty z geometrii elementarnej
Stefan Mizia
12:40-14:10 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (2/20)
Renty, emerytury, tablice trwania życia
Paweł Kisowski
14:20-15:50 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (4/20)
Ubezpieczenia ogniowe
Paweł Kisowski 

IV zjazd 10 II 2013 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Konstruowanie zadań (4/10)  Marek Zakrzewski
10:40-12:10 Konstruowanie zadań (6/10)  Marek Zakrzewski
12:20-13:50 Metoda projektu i webquest (2/20)
Co to jest projekt edukacyjny?
Małgorzata Mikołajczyk
14:20-15:50 Metoda projektu i webquest (4/20)
Instrukcja do projektu
Małgorzata Mikołajczyk

V zjazd 23 II 2013 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Ocenianie holistyczne (2/10) Agata Hoffmann
10:45-12:15 Praca z uczniem zdolnym (6/20)
Warsztaty z geometrii elementarnej
Stefan Mizia
12:40-14:10 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (6/20)
Inflacja
Paweł Kisowski
14:20-15:50 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (8/20)
Budżet UE
Paweł Kisowski 

VI zjazd 24 II 2013 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Konstruowanie zadań (8/10) Marek Zakrzewski
10:40-12:10 Konstruowanie zadań (10/10)
zaliczenie przedmiotu 
Marek Zakrzewski
12:40-14:10 Metoda projektu i webquest (6/20)
Projekt interdyscyplinarny
Małgorzata Mikołajczyk
14:20-15:50 Metoda projektu i webquest (8/20)
Projekt matematyczny
Małgorzata Mikołajczyk

VII zjazd 9 III 2013 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Historia matematyki na lekcjach matematyki (10/20)
Szkoła Pitagorejska
Marek Bożejko
10:40-12:10 Praca z uczniem zdolnym (8/20)
Warsztaty z geometrii elementarnej
Stefan Mizia
12:40-14:10 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (10/20)
Giełda papierów wartościowych
Paweł Kisowski
14:20-15:50 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (12/20)
Giełda papierów wartościowych
Paweł Kisowski

VIII zjazd 10 III 2013 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (14/20)
Kredyty
Paweł Kisowski
10:30-12:00 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (16/20)
Lokaty
Paweł Kisowski
12:30-14:00 Historia matematyki na lekcjach matematyki (12/20)
Wizyta w Muzeum UWr
Marek Bożejko
14:00-15:30 Historia matematyki na lekcjach matematyki (14/20)
Wizyta w Muzeum UWr
Marek Bożejko

IX zjazd 13 IV 2013 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Historia matematyki na lekcjach matematyki (18/20)
Matematyka grecka po Pitagorasie
Marek Bożejko
10:40-12:10 Historia matematyki na lekcjach matematyki (20/20)
"Elementy" Euklidesa
zaliczenie przedmiotu
Marek Bożejko
12:20-13:50 Praca z uczniem zdolnym (10/20)
Warsztaty z geometrii elementarnej
zaliczenie połówkowe
Stefan Mizia
14:20-15:50 Historia matematyki na lekcjach matematyki (16/20)
Złamanie Enigmy s. HS recenzja 1
Łukasz Nitschke UAM

X zjazd 14 IV 2013 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Metoda projektu i webquest (10/20)
Referaty
Małgorzata Mikołajczyk
10:40-12:10 Ocenianie holistyczne (4/10) Agata Hoffmann
12:20-13:50 Ocenianie holistyczne (6/10) Agata Hoffmann
14:20-15:50 Metody aktywizujące (4/20)
Warsztaty - bryły archimedesowe z wyciorów
Piotr Pawlikowski

XI zjazd 11 V 2013 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:15 Tablica interaktywna (4/10) s. 416
Referaty
Michał Śliwiński
10:15-11:30 Praca z uczniem zdolnym (12/20)
Trzeźwa geometria s. HS recenzja 2
Michał Marcinkowski
11:30-13:15 Praca z uczniem zdolnym (14/20)
Mecz matematyczny
Małgorzata Mikołajczyk
13:45-15:30 Tablica interaktywna (6/10) s. 416
Referaty
Michał Śliwiński

XII zjazd 12 V 2013 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Ocenianie holistyczne (8/10) Agata Hoffmann
10:40-12:10 Ocenianie holistyczne (10/10)
zaliczenie przedmiotu
Agata Hoffmann
12:40-14:10 Metody statystyki w szkole (2/20) Andrzej Dąbrowski
14:20-15:50 Metody statystyki w szkole (4/20) Andrzej Dąbrowski

XIII zjazd 8 VI 2013 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Tablica interaktywna (8/10) s. 416
Referaty
Michał Śliwiński
10:40-12:10 Metoda projektu i webquest (12/20)
Referaty
zaliczenie połówkowe
Małgorzata Mikołajczyk
12:40-14:10 Praca z uczniem zdolnym (16/20) s. HS
Jak dowodzić dwuwymiarowych twierdzeń Menelaosa i Cevy za pomocą geometrii trój- lub czwórwymiarowej recenzja 3
Światosław Gal
14:20-15:50 Praca z uczniem dysfunkcyjnym (2/20) Małgorzata Mikołajczyk

XIV zjazd 9 VI 2013 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (18/20) 
Waluta euro
Paweł Kisowski
10:40-12:10 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (20/20)
zaliczenie przedmiotu
Paweł Kisowski 
12:40-14:10 Metoda webquest (14/20) s. 602 Ewa Stefanowicz
14:20-15:50 Metoda webquest (16/20) s. 602 Ewa Stefanowicz 

XV zjazd 15 VI 2013 (sobota) s. 602

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Metoda webquest (18/20) Ewa Stefanowicz 
10:40-12:10 Metoda webquest (20/20)
zaliczenie przedmiotu
Ewa Stefanowicz 
12:40-14:10 Praca z uczniem dysfunkcyjnym (4/20) Małgorzata Mikołajczyk
14:20-15:50 Metody statystyki w szkole (6/20)  Andrzej Dąbrowski

XVI zjazd 16 VI 2013 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Tablica interaktywna (10/10) s. 416
zaliczenie przedmiotu
Michał Śliwiński
10:40-12:10 Praca z uczniem dysfunkcyjnym (6/20) s.416 Michał Śliwiński
12:40-14:10 Metody statystyki w szkole (8/20) s. B Andrzej Dąbrowski
14:20-15:50 Metody statystyki w szkole (10/20) s. B Andrzej Dąbrowski

XVII zjazd 5 VII 2013 (piątek) s. 601

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Praca z uczniem dysfunkcyjnym (8/20)
Przyczyny trudności i niepowodzeń w uczeniu się matematyki
Elżbieta Kalinowska
10:40-12:10 Praca z uczniem dysfunkcyjnym (10/20)
Rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjno i dydaktyczno-wyrównawczych
Elżbieta Kalinowska 
12:40-14:10 Metody statystyki w szkole (12/20) Andrzej Dąbrowski
14:20-15:50 Metody statystyki w szkole (14/20) Andrzej Dąbrowski

XVIII zjazd 6 VII 2013 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Praca z uczniem dysfunkcyjnym (12/20)
Rekonstrukcja systemu wiadomości i umiejętnosci matematycznych s. 601
Elżbieta Kalinowska
10:40-12:10 Praca z uczniem dysfunkcyjnym (14/20) s. 601
Pomoce dydaktyczne do ćwiczeń rachunkowych
Małgorzata Mikołajczyk
12:40-14:10 Komputer w pracy nauczyciela (2/20) s. 416 Michał Śliwiński
14:20-15:50 Metody statystyki w szkole (16/20) s. 601 Andrzej Dąbrowski

XIX zjazd 7 VII 2013 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Komputer w pracy nauczyciela (4/20) Michał Śliwiński
10:40-12:10 Komputer w pracy nauczyciela (6/20) Michał Śliwiński
12:40-14:10 Metody statystyki w szkole (18/20) Andrzej Dąbrowski 
14:20-15:50 Metody statystyki w szkole (20/20)
zaliczenie przedmiotu
Andrzej Dąbrowski 

XX zjazd 21 IX 2013 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Praca z uczniem zdolnym
Maraton Matematyczny (18/20) s. 607
Małgorzata Mikołajczyk
10:40-12:10 Praca z uczniem zdolnym
Maraton Matematyczny (20/20) s. B
zaliczenie przedmiotu
Małgorzata Mikołajczyk
12:40-14:10 Metody aktywizujące (6/20) Agata Hoffmann
14:20-15:50 Metody aktywizujące (8/20) Agata Hoffmann

XXI zjazd 22 IX 2013 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Praca z uczniem dysfunkcyjnym (16/20) s. 602 Elżbieta Kalinowska
10:40-12:10 Metody aktywizujące (10/20) Agata Hoffmann
12:40-14:10 Metody aktywizujące (12/20) Agata Hoffmann
14:20-15:50 Komputer w pracy nauczyciela (8/20) s. 416 Michał Śliwiński 

XXII zjazd 5 X 2013 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Praca z uczniem dysfunkcyjnym (18/20)
zaliczenie przedmiotu
Elżbieta Kalinowska
10:40-12:10 Metody aktywizujące (14/20)  Agata Hoffmann
12:40-14:10 Metody aktywizujące (16/20) Agata Hoffmann
14:20-15:50 Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki (2/20)
Proszę przynieść zwykłe kalkulatory
Krzysztof Omiljanowski

XXIII zjazd 6 X 2013 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Metody aktywizujące (18/20) Agata Hoffmann
10:40-12:10 Metody aktywizujące (20/20)
zaliczenie przedmiotu
Agata Hoffmann
12:40-14:10 Komputer w pracy nauczyciela (10/20) Michał Śliwiński
14:20-15:50 Komputer w pracy nauczyciela (12/20)
zaliczenie połówkowe
Michał Śliwiński

Uwaga! Proszę zabrać ze sobą zwykłe kalkulatory oraz lap-top z wgraną GeoGebrą (może być jeden na 2 osoby). GeoGebrę można za darmo pobrać stąd. Jeśli ktoś nie ma możliwości zabrania swojego lap-topa, należy to zgłosić kierownikowi studiów.  

XXIV zjazd 15 XI 2013 (piątek) wyjazdowy

10:27 - wyjazd pociągiem z Wrocławia do Kłodzka
12:00 - wyjazd busem z Kłodzka do Radkowa
13:30 - obiad
17:30 - kolacja

godzina przedmiot prowadzący
14:00-15:30 Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki (4/20) Małgorzata Mikołajczyk
16:00-17:30 Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki (6/20) Krzysztof Omiljanowski
18:00-19:30 Komputer w pracy nauczyciela (14/20) Bronisław Pabich
(Politechnika Łódzka)
20:00-21:30 Komputer w pracy nauczyciela (16/20) Bronisław Pabich
(Politechnika Łódzka)

XXV zjazd 16 XI 2013 (sobota) wyjazdowy

8:00 - śniadanie
10:15 - wycieczka do Braumowa
15:00 - obiad
19:00 - kolacja

godzina przedmiot prowadzący
8:30-10:00 Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki (8/20)  Małgorzata Mikołajczyk
15:30-17:00 Komputer w pracy nauczyciela (18/20)  Bronisław Pabich
17:30-19:00 Komputer w pracy nauczyciela (20/20)
zaliczenie przedmiotu 
Bronisław Pabich
19:30-21:00 Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki (10/20)   Krzysztof Omiljanowski

XXVI zjazd 17 XI 2013 (niedziela) wyjazdowy

8:00 - śniadanie
13:00 - obiad
15:30 - wyjazd busem z Radkowa do Kłodzka
16:46 - wyjazd pociągiem z Kłodzka do Wrocławia
18:23 - przyjazd do Wrocławia

godzina przedmiot prowadzący
8:30-10:30 Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki (12/20)    Małgorzata Mikołajczyk
11:00-13:00 Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki (15/20)    Krzysztof Omiljanowski
13:30-15:30 Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki (18/20)
zaliczenie przedmiotu   
Małgorzata Mikołajczyk

XXVII zjazd 25 I 2014 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
10:00-11:30 Tajniki statystyki
Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki (20/20)   
Małgorzata Mikołajczyk
11:30-12:00 Rozdanie świadectw   Teresa Ledwina
kierownik oddziału wrocławskiego IM PAN
 

materiały do zajęć

Poniżej zamieszczamy materiały do wybranych zajęć.

Tablica interaktywna - pomocne zasoby

 • witryny Smart Technologies - www.smarttech.com, www.smarttech.com/pl
 • o tablicy Smart Board - http://smarttech.com/pl/SMART_Board_685ix_interactive_whiteboard_system.html
 • materiały edukacyjne - http://pl.smarttech.com,
  www.smarttech.com/us/Resources/SMART+Exchange
 • program GeoGebra - www.geogebra.org (-> przycisk "Download" -> przycisk
  "Applet Start")
 • program C.a.R. - http://zirkel.sourceforge.net

Praca z uczniem dysfunkcyjnym - materiały