Komunikat Techniczny XI WMMnO

termin:

sobota 5 X 2013
sekretariat zawodów czynny od 8:45
start godz. 10:00
zakończenie godz. 14:30

miejsce:

Biały Kościół, baza zawodów – Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „Biały Kościół”
dojście z dworca PKP – 15 minut (trasą oznakowaną w terenie kolorową bibułą)

legenda:

Pewnego dnia, jeszcze przed świtem wędkarz Jeremiasz wybrał się nad zalew w Białym Kościele zasilany wespół w zespół leniwymi wodami Oławy i Pogródki. Wybrał się jak prawie co dnia na ryby (lub jak kto woli - na moczenie kija). Kiedy dotarł nad stawy, nisko nad wodą unosiły się poranne, gęste mgły. Jeremiasz zarzucił wędkę, otulił się kocem, zasiadł na polowym stołeczku, wyjął piersiówkę i oddał się swojemu ulubionemu zajęciu - medytowaniu o naturze liczb urojonych. Sam nie wiedział, jak długo to trwało, gdy nagle z odrętwienia wyrwało go mocne szarpnięcie żyłki. Po chwili zmagań z wędką, z wody wyłonił się szary, nieokreślony, ale dynamicznie zmienny kształt. W tym momencie znad strzelińskich wzgórz wzeszło słońce, a w jego pierwszych promieniach bezkształtna masa błysnęła feerią barw i okazała się być przepięknej urody i gabarytów... złotym leszczem. Jeremiasz przez kilka chwil w osłupieniu adorował swoje trofeum, a kiedy wreszcie ruszył w kierunku podbieraka, złoty leszcz rzekł do niego ludzkim, donośnym głosem:
- Dobry człowieku, daruj mi wolność i pozwól wrócić w otchłań stawu do mojej żony i dziatek, a w zamian spełnię Twoje trzy życzenia. Jeremiasz nie zastanawiał się długo i rzekł:
-Złoty leszczu, pięknej urody i gabarytów, wiele razy zdarzało mi się, że po długim dniu medytacji nad naturą liczb urojonych (przy nieskromnym udziale mojej piersiówki) traciłem orientację, wszystkie drzewa wydawały mi się podobne, a wszystkie ścieżki równie znajome. Chciałbym mieć wyraźny punkt orientacyjny, żeby łatwiej wracać do domu, do mojej żony i dziatek.
- A gdzie mieszkasz, dobry człowieku?
-
W domu tuż obok kościoła. - odparł Jeremiasz. Wtedy znienacka słońce przesłoniły chmury, zadął ostry wiatr, a powietrze przeszył grzmot i błysk. Kiedy wszystko ucichło i przejaśniało, oczom zdumionego wędkarza ukazało się świeżo wypiętrzone wzgórze, a na nim wyraźnie widoczna ze wszystkich zakamarków nad stawem biała wieża kościoła. Jeremiasz przetarł oczy ze zdumienia. Wędka stała przed nim ze spławikiem spokojnie unoszącym się na wodzie, nie było śladu złotego leszcza, ale kościół trwał na przedziwnym cudem wypiętrzonym wzgórzu. Jeremiasz wiedział, że już nigdy nie zgubi drogi do domu.

Stary Jeremiasz już dawno wyprowadził się z Białego Kościoła, ale złoty leszcz ma jeszcze do spełnienia dwa obiecane mu życzenia. Nie zwlekaj i gromkim głosem wykrzycz swoje życzenie wprost w ciemną toń stawu. Jeśli zostanie ono przez złotego leszcza usłyszane, spełni się. Nie strać tej szansy i mądrze ją wykorzystaj. Wypatruj uważnie złotego leszcza pięknej urody i gabarytów.

rodzaj zawodów:

Piesze, turystyczne, trzyosobowe, scorelauf, czyli „biegaj i licz”. Scorelauf [czytaj: skorelauf] oznacza, że obowiązuje zasada dowolnej kolejności potwierdzania punktów kontrolnych (PK). Każdy PK ma przypisaną wartość liczbową, która jest jednocześnie liczbą punktów, które zespół otrzymuje za jego potwierdzenie. Potwierdzenie można otrzymać dopiero po dotarciu na PK wszystkich członków drużyny. Wartość PK jest podana na mapie obok okręgu oznaczającego dany PK i jest to również kod tego punktu w terenie umieszczony na stojaku. Im dalej od startu i mety PK jest położony i im trudniejsza jest jego lokalizacja, tym większą posiada on wartość punktową (np. PK oddalony 300 m od startu, usytuowany na skrzyżowaniu ścieżek ma kod i wartość 35, zaś PK oddalony o 2 km od startu, usytuowany z dala od drogi w małym obniżeniu posiada kod i wartość 76).

mapa:

Biały Kościół – wielobarwna wg symboli IOF (międzynarodowych znaków stosowanych na mapach do biegu na orientację), skala 1:7500, warstwice ciągłe co 5 m, autorzy: P. Cych i M. Ciszek (2003 rok), aktu-alizacja wybiórcza głównie drogi i przebierność terenu: P Cych (2013). Mapa nie jest zabezpieczona przed wilgocią, w razie deszczu nie należy wyjmować jej z foliowej ofertówki.

charakterystyka terenu:

Teren zawodów jest pofałdowany o zróżnicowanej przebieżności i widoczności. Występują tu różne formy ukształtowania terenu: muldy, doły, obniżenia, suche rowy, rynny itp. Zaleca się zawodnikom założenie obuwia z dobrym bieżnikiem, bowiem podłoże jest śliskie. Miejscami występują skały, kamienie i kamienne doły oraz cieki wodne i znajdujące się wzdłuż nich tereny podmokłe. Teren o bardzo dobrze rozwiniętej sieci dróg i ścieżek. Część terenu zawodów to łąki, pola uprawne oraz tereny porośnięte rzadko rosnącymi drzewami i krzewami.

długości tras:

W zależności od kategorii, mierzone w linii powietrznej wg optymalnego wariantu pokonania trasy wraz z punktami X i Y:

 • szkoły podstawowe 4800 m, 8 PK + X i Y
 • gimnazja 5800 m, 9 PK + X i Y
 • szkoły ponadgimnazjalne i wyższe 6000 m, 10 PK + X i Y
 • nauczyciele i rodzice z dziećmi 5600 m, 10 PK + X i Y

limit czasu:

Dla wszystkich kategorii wynosi 90 minut. W tym czasie trzeba powrócić na metę, rozwiązać zadania i wpisać odpowiedzi na kartę startową. Przekroczenie limitu czasu powoduje:

 • przez 30 min przyznanie (-1) pkt za każdą rozpoczętą minutę,
 • później przyznanie (-10) pkt. za każdą rozpoczęta minutę aż do 150.

Czas powyżej 150 minut oznacza dyskwalifikację patrolu. Czas mierzony jest z dokładnością do minut.

start:

Oznaczony jest na mapie trójkątem, w terenie usytuowany jest na drodze, 900 m od bazy zawodów (dojście oznakowane kolorową bibułą). Należy zachować ostrożność przy dojściu do startu i przekraczaniu jezdni. Patrol musi stawić się w boksie startowym 2 minuty przed swoją minutą startową. Patrol, który nie zjawi się na starcie w wyznaczonym czasie, zostaje zdyskwalifikowany. Na starcie patrol otrzymuje mapę z zaznaczonymi PK i zadania do rozwiązania.

meta:

Oznaczona jest na mapie podwójnym okręgiem i usytuowana na terenie Ośrodka „Biały Kościół”. Czas pokonania trasy liczony jest dla ostatniego członka patrolu przekraczającego linię mety. Na mecie należy oddać kartę startową. Patrol, który wyruszył ze startu, musi bezwzględnie zgłosić się na mecie i zwrócić kartę, nawet jeśli rezygnuje z udziału w klasyfikacji. Patrol musi zgłosić na metę także w przypadku, gdy po starcie zgubił kartę startową. To bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, czy nikt nie zgubił się i nie pozostał w lesie. Po zakończeniu marszu należy wrócić na teren bazy zawodów.

punktacja:

 • po n pkt. za odnalezienie w terenie punktu kontrolnego o numerze n zaznaczonego na mapie i właściwe oznaczenie go na karcie startowej,
 • po 100 pkt. za odnalezienie w terenie na podstawie zadań każdego z punktów X i Y nie zaznaczonych na mapie i właściwe oznaczenie ich na karcie startowej,
 • po 70 pkt. za rozwiązanie każdego zadania i wpisanie wyniku do karty startowej,
 • -n pkt. za przekroczenie limitu czasu o n minut, gdzie n nie przekracza 30,
 • [-10 - (n-30)·10] pkt. za przekroczenie limitu czasu o n minut, gdzie n jest większe niż 30, ale nie przekracza 60.

W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy. Jeśli czas też jest jednakowy, o kolejności decyduje lepszy bilans zadań terenowych i matematycznych. Interpretacja terminu "lepszy bilans" należy do jury. Patrol, który zgubi kartę startową, zostaje zdyskwalifikowany.

punkty kontrolne:

Na mapie oznaczone są okręgami o średnicy ok. 9 mm. Środek okręgu jest właściwym miejscem usytu-owania PK w terenie. Punkt kontrolny zawsze znajduje się na konkretnym elemencie terenowym oznaczonym na mapie i dodatkowo opisanym słownie na karcie z zadaniami. W terenie PK to aluminiowy stojak z numerem i perforatorem, dodatkowo wyposażony jest w trójścienny biało-pomarańczowy lampion o wy-miarach 30 cm × 30 cm. Oznaczenia PK na karcie startowej dokonuje się przez perforację tej karty w odpowiedniej rubryce. W przypadku stwierdzenia błędnego potwierdzenia PK istnieje możliwość potwierdzenia właściwego PK w kratce rezerwowej (oznaczonej na karcie startowej literą R). W polu tym należy wpisać właściwy numer PK i przekreślić błędną perforację. Nie wolno dokonywać dwukrotnego potwierdzenia na karcie w tym samym polu. Potwierdzenie takie zostanie uznane za nieważne.

zakończenie:

Wyniki patroli, które ukończyły Marsz wywieszane są na bieżąco w bazie zawodów. Oficjalne zakończenie Marszu przewidziane jest o godz. 14:30. O godz. 14:15 punkty kontrolne zostaną usunięte z terenu zawodów i kontynuowanie marszu nie będzie miało sensu. Należy wtedy bezzwłocznie udać się na metę i zwrócić kartę startową.

uwagi:

 •  Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren zawodów przed czasem swojego startu, a także po dotarciu na metę (pod groźbą dyskwalifikacji).
 • Uczestnicy zawodów od chwili rejestracji w sekretariacie do oficjalnego zakończenia zawodów muszą nosić przypięte z przodu numery startowe.
 • Nie wolno używać żadnych środków lokomocji ułatwiających pokonywanie trasy ani też środków łączności oraz odbiorników satelitarnych. Komórki należy zostawić u nauczyciela lub w plecaku w szatni zawodów. Patrol zauważony w lesie z telefonem komórkowym lub GPS-em zostanie zdyskwalifikowany.
 • Dopuszczalne (ale niekonieczne) jest używanie kalkulatora (z wyjątkiem kalkulatora w telefonie komórkowym, którego użycie jest zabronione), linijki, ekierki i cyrkla. Obowiązkowo patrol musi być wyposażony w busolę i długopis, w przeciwnym razie nie będzie dopuszczony do zawodów.
 • Chcemy zostawić las w takim stanie, w jakim go zastaliśmy. Patrol może być zdyskwalifikowany za śmiecenie i niszczenie przyrody.
 • Zawody odbędą się bez względu na piękną pogodę.
 • Na terenie zawodów nie wolno (pod groźbą dyskwalifikacji) wchodzić na tereny prywatne oraz chodzić po polach uprawnych.

wypadki:

W bazie zawodów dyżur pełnią ratownicy medyczni (OSP Nowolesie). W razie dolegliwości zdrowotnych należy udać się bezpośrednio do wozu strażackiego lub zgłosić do sekretariatu zawodów i poprosić o po-moc. Gdy wypadek wydarzy się na trasie Marszu, należy zgłosić się do najbliższego PK, skąd wezwana zostanie pomoc. Jeśli patrol zgubi się w lesie, nie należy panikować. Trzeba kierować się stale na zachód, aż do zobaczenia charakterystycznej białej wieży kościoła na wzgórzu, będącej dobrym punktem orientacyjnym. Z tego miejsca należy kierować się na południe do stawów w Białym Kościele. Przed powrotem do bazy zawodów należy bezwzględnie zgłosić się na mecie i oddać kartę startową.

organizatorzy zapewniają:

 • mapę, zadania i dobrą zabawę na trasie zawodów,
 • dyplomy uczestnictwa w zawodach dla każdej szkoły,
 • możliwość udziału w konkursach łamigłówkowych i sportowych,
 • koncerty i recitale muzyczne oraz występy kabaretowe,
 • upominki dla zwycięzców konkursów sportowych i łamigłówkowych,
 • dyplomy i nagrody dla zwycięzców w każdej kategorii,
 • schronienie w świetlicy w Białym Kościele w razie ulewnego deszczu,
 • możliwość ogrzania się przy ognisku w bazie zawodów,
 • zupę dla każdego zawodnika po zakończeniu Marszu,
 • dostęp do strzeżonej szatni,
 • możliwość korzystania z WC,
 • opiekę drużyny ratownictwa medycznego (OSP Nowolesie),
 • możliwość skorzystania z rejsu motorówką po zalewie,
 • możliwość odpłatnego korzystania z kiermaszu ciast (2 zł szt),
 • możliwość korzystania ze sklepiku oferującego napoje ciepłe i zimne oraz słodycze,
 • możliwość zakupu kiełbasy z grilla (5 zł szt),
 • możliwość korzystania z kiermaszu książek i łamigłówek.

zwycięzcy:

Zwycięski patrol z każdej kategorii uczniowskiej zdobywa dla swojej szkoły prawo do wystawienia 3 patroli na turystyczny marsz na orientację „Orientuj się i licz” w Łodzi, który odbędzie się 19 października 2013. W razie rezygnacji z wyjazdu nagroda przechodzi na patrole z kolejnych miejsc w danej kategorii. Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu i wpisowego. Po zawodach w Łodzi zaplanowano zwiedzanie Centrum Nauki „Eksperymentarium” i Manufaktury. Będzie też czas na zjedzenie ciepłego posiłku. Wyjazd na zawody nastąpi o godzinie 6.00 spod wrocławskiego Aquaparku (z ul. Petrusewicza - łącznik między ulicami Borowską i Ślężną od strony zjeżdżalni).

Co trzeba zrobić przed rozpoczęciem zawodów:

 • Stawić się w bazie zawodów z wyprzedzeniem, w wygodnym obuwiu i ubraniu odpowiednim do pogody i terenu.
 • Zarejestrować się w sekretariacie zawodów i odebrać teczkę szkoły/patrolu (w przypadku zarejestrowanych szkół wydawane są wyłącznie opiekunom).
 • Wypełnić starannie kartę startową (także część „wywieszka”). Nazwiska wpisać czytelnie, drukowanymi literami. Dyplomy imienne dla zwycięzców wypisane zostaną na takie nazwiska, jakie uda się odczytać z karty i nie będzie możliwości wymiany dyplomu.
 • Zapoznać się z przeznaczeniem różnych pól na karcie startowej: miejsce na znak kasownika punktu kontrolnego, miejsce na wpisanie rozwiązań zadań (tylko wyniki liczbowe), miejsce na podpisy jurorów z punktów kontrolnych.
 • Zapoznać się z mapą terenu wywieszoną w bazie zawodów.
 • Przeczytać (jeszcze raz) komunikat techniczny wywieszony w bazie zawodów. Dobrze zapoznać się z zasadami zdobywania punktów.
 • Udać się do szatni zawodów i pozostawić zbędny bagaż. Wyłączyć i schować telefony komórkowe.
 • Pilnować swojej godziny startu. Zjawić się na czas (2 minuty przed godziną startu) w boksie startowym.
 • Przemyśleć strategię marszu, np. czy warto biec do odległych (a więc o dużej wartości) punktów na początku? Czy warto zatrzymać się na rozwiązywanie zadań? Czy warto przekroczyć limit czasu? O ile? Nie trzeba zebrać wszyst-kich punktów kontrolnych, ale starać się zdobyć ich jak najwięcej.
 • Marsz warto zacząć od wyznaczenia punktów X i Y (mają dużą wartość, a mogą być blisko startu). Należy zrobić to szczególnie starannie, warto używać przyborów geometrycznych.