Zadania eliminacyjne i finałowe

Poniżej zamieścimy (we właściwym czasie) zadania eliminacyjne i finałowe XII KoMy dla poszczególnych kategorii wiekowych.