Memoriał Urszuli Marciniak

Te otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych organizowane są przez FMW, IM UWr we współpracy z Wydawnictwem Logi. Mają na celu upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak - szerzenia i popularyzowania logicznego myślenia i podniesienia kultury matematycznej wśród Polaków.

Zwycięzcy kategorii "gimnazja", "szkoły ponadgimnazjalne" i "dorośli" (najlepsze 2 osoby) mogą brać udział w Mistrzostwach Polski w Łamigłówkach organizowanych przez Fundację Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej Sfinks z pominięciem eliminacji internetowych. Zwycięzcy Mistrzostw Polski biorą udział w Mistrzostwach Świata w Łamigłówkach organizowanych przez World Puzzle Federation

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, natomiast diagramy zadań z Mistrzostw Polski można znaleźć tutaj.

W roku 2018 memoriał rozgrywany będzie niezależnie w Warszawie, gdzie jego organizatorem jest CLV LO. Osoby zainteresowane udziałem w zawodach warszawskich znajdą informacje tutaj

 

o Uli Marciniak

Ula urodziła się w Warszawie 24 III 1977 roku. Ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Była też zamiłowaną poetką, designerką, fotografką i podróżniczką. Od dzieciństwa uwielbiała wymyślać dla innych zagadki, łamigłówki, puzzle, rebusy i gry planszowe. Swoją pasją chciała się dzielić ze wszystkimi. Dwa lata po studiach założyła wydawnictwo Logi i rozpoczęła cykliczne wydawanie początkowo zeszytów z obrazkami logicznymi, a wkrótce szerokiej gamy łamigłówek logicznych w formie papierowej i elektronicznej. Firma okazała się sporym sukcesem. Ula prowadziła ją z wielką pasją. Swoimi zeszytami sponsorowała niezliczoną ilość szkolnych konkursów, a egzemplarze archiwalne wysyłała do... zakładów karnych. Egzemplarze "Obrazków logicznych" i "Logi-mixów", które wyszły spod Jej ręki, od samego początku otrzymywali także laureaci wszystkich konkursów organizowanych przez Fundację Matematyków Wrocławskich.

O swojej działalności pisała tak: Urodziłam się w czasach, kiedy nie było internetu, a łamigłówek w kioskach było naprawdę niewiele. Trzeba więc było wymyślać samemu! Studiowałam matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie można było na co dzień mieć do czynienia z logiką, zadaniami, główkowaniem, więc - choć nie byłam najlepszą studentką - to okres studiów wspominam bardzo miło. W 2003 roku pracowałam w ówczesnym Generali, a w wolnym czasie rozwiązywałam obrazki logiczne. Miałam zawsze dużo zagranicznych gazetek z łamigłówkami, które z wszelakich podróży przywoził mi mój tata. Zaczęłam patrzeć jakie mają tytuły, okładki, środki, papier, ceny... Zaczęłam kalkulować i projektować. Tak więc gdy w Generali objęły mnie zwolnienia grupowe, to ucieszyło mnie to niezmiernie i tak oto znalazłam się w Urzędzie Gminy Bielany w Warszawie i zarejestrowałam LOGI. Do dziś LOGI jest moją miłością i moją pasją. Stale staram się tę firmę rozwijać i udoskonalać. Staram się utrzymywać miesięczniki na wysokim poziomie, zarówno merytorycznym, jak i jakościowym (gruby, dobrej jakości papier, lakierowana okładka i sprawdzona drukarnia). Oczywiście zawsze z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i opinie i cieszy mnie każde miło słowo, które od Was otrzymuję. Dziękuję, że jesteście ze mną na dobre i na złe :)

Wspólnie z Ulą planowaliśmy organizację w 2016 roku I Mistrzostw Dolnego Śląska w Łamigłówkach. Niestety w czerwcu 2016 roku pokonała ją bezlitosna choroba. Ula odeszła w wieku zaledwie 39 lat - do końca kreatywna, szlachetna i piękna. Jej dzieło jest nadal kontynuowane przez rodzinę i przyjaciól z pożytkiem dla nas wszystkich.
Zobacz też prezentację na dole strony.

 

regulamin Memoriału

 1. Konkurs organizowany jest dla upamiętnienia Urszuli Marciniak - założycielki pierwszego specjalistycznego wydawnictwa łamigłowkowego w Polsce - LOGI.
 2. Organizatorem zawodów we Wrocławiu jest Fundacja Matematyków Wrocławskich we współpracy z wydawnictwem Logi.
 3. Udział w Memoriale jest bezpłatny i otwarty.
 4. Uczniowie biorą udział w zawodach tylko za pośrednictwem szkół, w których odbywa się etap eliminacyjny. Mogą wziąć w nim udział także nauczyciele i rodzice.
 5. Inne osoby dorosłe mogą wziąć udział w eliminacjach on-line, wysyłając indywidualne zgłoszenie przez formularz na stronie organizatora.
 6. W roku 2018 zawodnicy startują indywidualnie w jednej z kategorii:
  a) klasy I-III SP
  b) klasy IV-VI SP
  c) gimnazja i kl. VII SP
  d) szkoły ponadgimnazjalne
  e) dorośli (studenci, nauczyciele, rodzice i inni).
 7. Eliminacje przeprowadzane w szkołach polegają na rozwiązaniu zestawu zadań przesłanych przez organizatorów w czasie 45 min. w warunkach kontrolowanej samodzielności.
 8. Za rozwiązanie każdego zadania można otrzymać 3 pkt.
 9. Szkolni koordynatorzy przesyłają w określonym terminie wyniki do organizatora za pomocą otrzymanego formularza.
 10. Po przesłaniu wyników przez szkoły ustalany jest próg kwalifikacji do finału i ogłaszana jest lista zakwalifikowanych (publikowana na stronie www zawodów).
 11. W przypadku gdy liczba zawodników z danej kategorii wiekowej, którzy przekroczyli próg eliminacyjny, istotnie przekroczy 100 osób, a przy progu podwyższonym o 1 pkt jest mniejsza niż 50 osób, organizator może zażądać dostarczenia prac wszystkich zawodników powyżej progu. Prace te są wówczas sprawdzane z dokładnością do każdego pola i na tej podstawie ustalana jest ostateczna lista finalisów o długości z przedziału [50, 100]. Organizator może też (o ile będzie  to konieczne) przeprowadzić w szkołach danej kategorii wiekowej dodatkowy etap półfinałowy, na zasadach analogicznych do eliminacji, ale z trudniejszymi zadaniami.
 12. Zadania eliminacyjne i półfinalowe to łamigłówki diagramowe typu: piramidy (wieżowce), lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane). Wszystkie zadania zawierają instrukcję rozwiązania.
 13. Finał rozgrywany jest w sobotę lub niedzielę przypadającą w tygodniu rocznicy urodzin Urszuli Marciniak.
 14. Rozgrywki finałowe składają się z trzech 45-minutowych rund o rosnącym stopniu trudnosci. Pomiędzy rundami są 15-minutowe przerwy.
 15. Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy i upominki.
 16. Do Wielkiego Finału wchodzi dziesięciu najlepszych zawodników w każdej kategorii. O kolejności decyduje suma punktów z rund 1-3. Decyzją jurorów liczba finalistów może zostać nieznacznie zmieniona.
 17. Zadania finałowe mogą zawierać rozmaite łamigłówki diagramowe, algebrafy i zadania logiczne, w tym łamigłowki geometryczne, topologiczne lub strategiczne.
 18. Wielki Finał składa się z jednej 45-minutowej rundy. O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje liczba punktów uzyskanych w Wielkim Finale, a w razie remisów - łączna liczba punktów w rundach finałowych.
 19. Uczestnicy Wielkiego Finału otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Nazwiska laureatów są publikowane na stronie www zawodów.
 20. Zwycięzcy w kategorii "gimnazja", "szkoły ponadgimnazjalne" lub "dorośli" (2 najlepsze osoby) kwalifikują się z dziką kartą do Mistrzostw Polski w Łamigłówkach (które odbywają się na początku w kwietnia koło Radomia).

 

terminarz II edycji

 • zgłoszenia do 1 III 2018 (za pomocą formularza dla szkół albo dla zawodników indywidualnych)
 • wysyłanie zadań eliminacyjnych do szkół 11 III 2018
 • eliminacje 12-13 III 2018
 • przesyłanie wyników do 17 III 2018
 • ogłoszenie listy finalistów 19 III 2018
 • finał 24 III 2018, godz. 10
 • XXII MP w Łamigłówkach 8 IV 2018

 

kontakt

Małgorzata Mikołajczyk
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl
tel. 71 3361085 lub 71 3757416

.

sponsorzy

ZałącznikWielkość
ula_marciniak.pps5.81 MB