Olimpiada Lingwistyczna

14 IV w IM UWr odbędzie się finał XVI edycji Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Zawody międzynarodowe będą w lipcu w Pradze.

1 rok temu