Programowanie w kl. I-III

Do 31 VIII przyjmowane są zapisy na 30-godzinny kurs dla nauczycieli i instruktorów zajeć komputerowych Programowanie w klasach I-III SP. Zajęcia odbędą się w soboty i niedziele (wrzesień-październik) w godz. 9-14:30. Prowadzi je Joanna Apanasewicz.

1 rok temu