Rok Matematyki

20 XII 2018 Senat RP na wniosek Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłosił rok 2019 Rokiem Matematyki w nawiązaniu do stulecia powstania Towarzystwa Matematycznego (2 IV 1919 w Krakowie) przekształconego rok później w PTM. Pełny tekst uchwały Senatu jest tutaj.  Zachęcamy szkoły i inne instytucje do włączenia się w liczne imprezy jubileuszowe lub do zaplanowania własnych obchodów tej szczególnej rocznicy. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Nie zapominajmy jednak, że pierwsze stowarzyszenie zrzeszające polskich matematyków powstało jeszcze przed odzyskaniem niepodległości (3 XII 1917) pod nazwą Polskie Towarzystwo Matematyczne we Lwowie. Działali w nim m.in.: Józef Puzyna, Hugo Steinhaus, Zdzisław Krygowski, Wacław Sierpiński, Zygmunt Janiszewski i Antoni Łomnicki. 

 

7 miesięcy temu