Seminarium WMI UWr

Po 35 latach wróciła tradycja organizowania seminarium wydziałowego dla pracowników i studentów WMI UWr. Jego kolejne posiedzenie odbędzie się 5 VI o 12.30 w sali 119 II UWr. Jarosław Byrka (II UWr) opowie o "Klastrowaniu oczyma algorytmika". Przed wykładem o godz. 12.00 dziekan zaprasza na kawę i ciasto.

 

streszczenie

Omówione zostanie zagadnienie podziału danych obiektów na k rozłącznych podzbiorów sformułowane jako zadanie optymalizacji funkcji celu opartej na odległościach między poszczególnymi obiektami. Algorytmiczne podejście do
klastrowania zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w kontekście coraz powszechniejszego stosowania metod uczenia maszynowego. Przedstawione będą najnowsze wyniki i otwarte pytania dotyczące konstrukcji algorytmów aproksymacyjnych, które dają gwarancję znalezienia rozwiązania bliskiego optymalnemu.

 

Seminarium organizowane jest od semestru letniego 2017 z inicjatywy dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr Tomasza Jurdzińskiego, raz w miesiącu we wtorek. Jego celem jest prezentacja kierunków badań prowadzonych przez pracowników Wydziału w sposób elementarny, dostępny dla niespecjalistów oraz studentów. Wykład trwa 45 minut, a przez kolejny kwadrans odbywa sie dyskusja. Organizatorami spotkań są Dariusz Biernacki (II UWr) oraz Dariusz Buraczewski (IM UW). Seminarium jest kontynuacją tzw. Matematycznych Wtorków, cotygodniowych środowiskowych spotkań wrocławskich matematyków, których celem był przegląd publikacji.

 

Poprzednie posiedzenia

  1. 25 IV 2017 - prof. Ludomir Newelski (IM UWr) - Język a struktura
  2. 30 V 2017 - prof. Witold Charatonik (II UWr) - W poszukiwaniu rozstrzygalnych logik
  3. 18 IX 2017 - Kate Juschenko (Northwestern University, USA) - Cycling amenable groups and soficity
  4. 7 XI 2017 - prof. Jacek Świątkowski (IM UWr) - Grupy hiperboliczne, brzeg w nieskończoności i kompakty Markowa
  5. 19 XII 2017 - prof. Leszek Pacholski (II UWr) - Kilka kontrowersyjnych uwag o polskiej nauce
  6. 20 III 2018 - prof. Grzegorz Karch (IM UWr) - O odkryciach Alana Turinga w biologii
  7. 5 VI 2018 dr hab. Jarosław Byrka - Klastrowanie oczyma algorytmika
1 rok temu