Zjazd Stulecia

W dniach 3-7 IX w Krakowie odbędzie się Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w 100 rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Pełny program wystąpień jest tutaj. Warto też zapoznać się z bogatą ofertą towarzyszących Zjazdowi wystaw, konkursów, projekcji oraz innych wydarzeń popularnonaukowych. Wśród nich jest wystawa maszyn liczących z kolekcji prof. Macieja Sysły (emerytowanego profesora WMI UWr).

6 miesięcy temu