1-2.03.2013 - PTM i Seminarium Zakładu Równań Różniczkowych zaprasza na uroczyste posiedzenie poświęcone 85. rocznicy urodzin prof. Andrzeja Krzywickiego i 40-leciu istnienia seminarium.

Polskie Towarzystwo Matematyczne wspólnie z Seminarium Zakładu Równań Różniczkowych zaprasza na uroczyste posiedzenie poświęcone 85. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Krzywickiego i czterdziestoleciu istnienia Seminarium, które odbędzie się w dniach 1 i 2 marca 2013 roku: w PIĄTEK: w sali 25 Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego; w SOBOTĘ: w sali WS Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W programie: 1.03.2013, 15:15: otwarcie - dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr Piotr Biler, następnie przewidziane są wystąpienia gości z Uniwersytetów Warszawskiego i Śląskiego. 15:30-16:00 D. Wrzosek: Modele chemotaksji z ograniczeniem gęstości i osobliwą dyfuzją. 16:15-16:45 J. Cholewa: Własność jednakowego przyciągania i ciągłość atraktorów. 17:00-17:30 P. B. Mucha: Równania Naviera-Stokesa z nieciągłą gęstością. 17:45-18:15 P. Gwiazda: Hiperboliczne prawa zachowania z nieciągłym strumieniem. 2.03.2013 9:15-9:45 T. Dłotko: Równanie Cahna-Hilliarda z lepkością. 10:00-10:30 A. Palczewski: Asymptotyka dla nieliniowych równań parabolicznych - zastosowania w finansach. 10:45-11:15 T. Cieślak: Wolibner\'s estimates and an alte ative proof of uniqueness of vortex patches and aggregation equations. 11:30-12:00 W. Zajączkowski: Globalne osiowo-symetryczne rozwiązania równań Naviera-Stokesa.