Konkurs stażowy dla studentów przyjętych na studia magisterskie w roku 2013 (luty i wrzesień).

Dotyczy: studentów przyjętych na studia magisterskie w roku 2013 (luty i wrzesień)

Przypominamy o trwającej drugiej turze w konkursie stażowym realizowanym w ramach projektu "Matematyka na UWr - studia pełne możliwości II".

Na stronie www.staze.math.uni.wroc.pl znajdą Państwo oferty pracodawców oraz dokumenty konieczne do przystąpienia do projektu.

W razie wątpliwości, pytania proszę kierować do kierownika projektu doc. Bogdana Mincera (Bogdan.Mincer@math.uni.wroc.pl) bądź Pani Małgorzaty Skubiszewskiej w sekretariacie dydaktycznym (Malgorzata.Skubiszewska@math.uni.wroc.pl).