Posiedzenia • P00

Posiedzenia naukowe w roku akademickim 2000/2001

Lp.DataPrelegentTytul odczytuLiczba sluchaczy
113.10.2000Krzysztof OmiljanowskiKrojenie wielos'cianów
Wręczenie medali Olimpiady Matematycznej
38
220.10.2000Tomasz Byczkowski
Ryszard Grząślewicz
Tomasz Downarowicz
Krzysztof Frączek
Mariusz Lemańczyk
Jacek Serafin
Sesja poświęcona pamięci
Anzelma Iwanika
Rola profesora Anzelma Iwanika we wrocławskim środowisku matematycznym
Prace Anzelma Iwanika z ogólnej teorii operatorów
Dynamika topologiczna w badaniach Anzelma Iwanika
Wkład Anzelma Iwanika do teorii kocykli Anzaia
Wyniki Anzelma Iwanika dotyczące kodów finitarnych
82
327.10.2000Witold WięsławKongres Matematyków w Paryżu w 1900 roku - Problemy Hilberta28
417.11.2000Jacek CichońProblemy Hilberta50
51.12.2000Kazimierz Urbanik
Jan Rosiński
Sesja naukowa z okazji 70-lecia urodzin Kazimierza Urbanika
Strzyżenie widma miar stabilnych a rozkłady graniczne Fellera
Rozwój pojęcia całki stochastycznej
88
68.12.2000 Odczyty laureatów konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki31
715.12.2000Roman DudaRozwój topologii28
826.01.2001Andrzej SchinzelOsiągnięcia teorii liczb w XX wieku50
923.02.2001Jacek CichonTeoria mnogości w XX wieku62
930.03.2001Leszek PacholskiRozwój logiki XX wieku47
925.05.2001Alena Solcova400- lecie przybycia Johanna Keplera do Pragi13