Posiedzenia • P03

Posiedzenia naukowe w roku akademickim 2003/2004

Lp.DataPrelegentTytuł odczytu
17.11.2003Piotr BilerRównania różniczkowe cząstkowe na przełomie XX i XXI wieku
212.12.2003Wojbor A. WoyczyńskiFizyczne i matematyczne tradycje analizy stochastycznej 
316.01.2004Henryk ŻołądekCykle graniczne pól wektorowych 
421.05.2004Barbara OpozdaGeometria afiniczna i Władysław Ślebodzinski 
518.06.2004Władysław NarkiewiczJak teoria liczb stała się nauką 
518.06.2004Bolesław GleichgewichtGawęda o starych czasach