Posiedzenia • P04

Posiedzenia naukowe w roku akademickim 2004/2005

Lp.DataPrelegentTytuł odczytu
126.11.2004 Odczyty laureatów konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki
220-21.05.2005Paweł Krupski
Jerzy Mioduszewski
Teoria continuów
Sesja naukowa poświęcona pamięci Janusza J.Charatonika

O twórczości naukowej Janusza J. Charatonika
Sto lat teorii continuów
317.06.2005Andrzej WieczorekLiczby Fibonacciego i równowagi w dużych grach
45-9.09.2005 XVI Zjazd Matematyków Polskich
59.12.2005 Odczyty laureatów konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki