Posiedzenia • P08

Posiedzenia naukowe w roku akademickim 2008/2009

Lp.DataPrelegentTytuł odczytu
124.04.2009 godz. 16dr Mateusz Kwaśnicki
IMiI PWr
Rozwiązywanie przez przypadek
Politechnika Wrocławska
sala 131, budynek C-13
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
211.05.2009 godz. 17.15prof. Jindrich Zapletal
Praga
Forcing idealized
sala H IMUwr
318.05.2009 godz. 14.30prof. Stanisław Lech Woronowicz (Uniw. Warszawski i IMPAN)Symmetries of Heisenberg double
s141 IIUWr ul. Joliot-Curie 15
423.10.2009Jubileusz 90 Bolesława GleichgewichtaGawęda Jubilata. Wystąpienia:Andrzej Krzywicki - Józef Łukaszewicz, Władysław Narkiewicz, Jan Waszkiewicz, Alfred Meškank (Cottbus)
504.12.2009Laureatów XLIII konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii Prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki
1. Marcin Małogrosz (Wydz. MIiM UW)
2. Sebastian Orzeł (WPPT)
1. Nierówności splotu infimum i ich zastosowania
2. Analiza ułamkowego modelu Blacka & Scholesa