Posiedzenia • P09

Posiedzenia naukowe w roku 2010

Lp.DataPrelegentTytuł odczytu
12.03.20101. Kamil Duszenko;
2. Mateusz Kwasnicki;
3. Jarosław Wróblewski
Sesję z okazji 60-lecia Olimpiady Matematycznej
219.03.2010dr hab. Henryk A. Gacki (Uniw. Śląski w Katowicach)Zastosowanie zasady maksimum Kantorowicza-Rubinsteina w teorii operatorów Markowa
321.05.2010prof. Michał Misiurewicz (IUPUI)Trzy prawa chaosu
425.06.2010prof. Rodrigo Bańuelos (Purdue University)Nierówności Burkholdera i ich zastosowanie do całek osobliwych (Burkholder’s foundational inequalities and applications to singular integrals)
525.06.2010prof. Karl Broman (University of Wisconsin-Madison)Statystyczne metody lokalizacji genów związanych z cechami ilościowymi(Statistical methods for localizing genes influencing quantitative traits)
66.07.2010prof. Andrzej Derdziński(Ohio Stat. University)Rozmaitości konforemne kählerowskie
73.12.2010Laureaci XLIV edycji konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki
1. Natalia Soja (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika);
2. Marek Adamczyk (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego);
3. Karol Szczypkowski (Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej)
1. Twierdzenia graniczne dla geometrycznych miar empirycznych generowanych przez mozaiki Gilberta;
2. Analiza algorytmu zachłannego dla problemu skojarzeń stochastycznych;
3. Zależne od czasu gradientowe perturbacje gęstości przejścia dla procesów stabilnych
810.12.2010Sesja poświęcona pamięci Kol. Ryszarda Grząślewicza
1. Zbigniew Olszak(WPPT)
2. Henryk Hudzik(UAM); Ryszard Płuciennik(PP)
3. Maciej Burnecki; Przemysław Scherwentke; Witold Seredyński
1. Sylwetka profesora Ryszarda Grząślewicza
2. Ryszard Grząślewicz -- życie z pasją
3. Wspominając promotora pracy doktorskiej
917.12.2010Geometria rozmaitości i działania grup
1. Roman Murawski (UAM)
2. Wręczenie dyplomu Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Matematycznego Profesorowi Romanowi Dudzie
3. Stefan Jackowski (UW)
1. Uniwersum matematyczne: rzeczywistość czy artefakt?
3. Grupy skończone z topologicznego punktu widzenia.