Posiedzenia • P10

Posiedzenia naukowe w roku 2011

Lp.DataPrelegentTytuł odczytu
129.12.2011Organizacja i prowadzenie: Prof. Ewa Damek
Referaty:
1.Tomasz Tkocz (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego)
2. Jakub Chorowski (Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej)
3. Agata Sakowicz (Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej)
4. Paulina Szymańska (Wydziału Matematyki i Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego)
Sesja poświęcona ogłoszeniu wyników konkursu studenckiego na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki.
1. Miara Gaussowska jednokładnych obrazów zbiorów wypukłych rotacyjnie niezmienniczych w Cn
2. Rozkłady trafi enia hiperbolicznego ruchu Browna
3. Konstrukcje pewnych harnessów kwadratowych
4. Modelowanie procesu samoregulacji genu
1121.10.2011Organizacja i prowadzenie: Prof. Ewa DamekSesja poświęcona pamięci: prof. dr. hab. Andrzeja Hulanickiego
 21.10.2011Organizacja i prowadzenie: Prof. Ewa Damek 
11.121.10.2011prof. Piotr BilerPowitanie uczestników sesji i refleksje osobiste
11.221.10.2011dr. hab. Adam NowakOszacowania pewnych sum klasycznych
11.321.10.2011dr. hab. Dariusz BuraczewskiOd funkcji harmonicznych do rekursji stochastycznych
11.421.10.2011prof. Waldemar HebischO mnożnikach spektralnych i całkach osobliwych
11.521.10.2011prof. Andrzej Białnicki-BirulaWspomnienie o Andrzeju Hulanickim
11.621.10.2011prof. Ewa DamekKrótkie wspomnienia i wypowiedzi uczestników sesji
1024.05.2011prof. Zbigniewa J. JurkaLosowe reprezentacje całkowe miar - 25 lat później
910.05.2011Prof. Erik Baurdoux (London School of Economics)Solving optimal stopping problems for Lévy processes by fluctuation theory
815.04.2011dr. hab. Jan GoncerzewiczJosef Stefan i zagadnienia ze swobodnym brzegiem.
71.04.2011prof. Krzysztof StempakAnaliza harmoniczna oscylatora kwantowego
624.03.2011prof. Joachim CuntzC*-algebras of Toeplitz type associated with rings of algebraic integers and their KMS-structure
522.03.2011prof. Stanisław Kwapień(UW)Nowe i stare wyniki i problemy dotyczące klas zbiorów VC (Wapnika - Czerwonenkisa)
415.03.2011dr hab. Roman UrbanDynamiczny dowód twierdzenia Weyla
322.02.2011prof. Andrzej GranasMatematyka polska w pierwszych latach powojennych (wspomnienia)
225.01.2011dr hab. Krzysztof MaślankaCzy komputer może być pomocny matematykowi?
111.01.2011dr hab. Andrzej Raczyński (IM UWr)O implikacjach własności skalowania dla modeli matematycznych w przyrodzie