Posiedzenia • P12

Posiedzenia naukowe w roku 2013

Lp.DataPrelegentTytuł odczytu
1013.12.2013
16:15
Patronat nad Konkursem sprawuje
Prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz

Partnerzy

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej
Sponsorzy

XLVII Konkurs na pracę studencką
prof. Ewa Damek
1. Tomasz Jetka (Uniwersytet Warszawski, III Nagroda)
2. Michał Bosy (Politechnika Wrocławska, III Nagroda)
3. Kamil Bogus (Politechnika Wrocławska, I Nagroda)
4. Jacek Podlewski (AGH, I Nagroda)
Sesja naukowa połączona z ogłoszeniem wyników XLVII Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki.
1. Nitrogen Assimilation in Escherichia Coli: how do Cells Process Information
2. Estymatory największej wiarygodności w rodzinach wykładniczych
3. Oszacowania gęstości prawdopodobieństw przejścia dla procesów Bessela na półprostych
4. Minimalizacja ryzyka empirycznego w problemach odwrotnych
929.11.2013
16.15

1. Paweł Sztonyk (PWr)

1. Wzór Faŕ di Bruno. (slajdy z prezentacji)
2. Walne Zebranie Oddziału
819.10.2013Zagadnienia współczesnej statystyki.
1. Krzysztof Szajowski, Zdzisław Porosiński

2. Agnieszka Wyłomańska

3. Jacek Koronacki

4. Małgorzata Bogdan

5. Małgorzata Bogdan

1. Wspomnienie profesora Witolda Kloneckiego.
2. Zastosowania procesów anomalnej dyfuzji.
3. Wnioskowanie w przypadku danych o wielkim wymiarze.
4. Kontrola frakcji fałszywych odkryć za pomocą porządkowego LASSO.
5. Statystyka stosowana a matematyka - wprowadzenie do dyskusji.
718.10.2013Sesja poświęcona pamięci prof. Jarosława Bartoszewicza
1. Bolesław Kopociński
2. Paweł Błażej
3. Magdalena Benduch-Frąszczak
4. Magdalena Skolimowska-Kulig

1. Steinhausowska szkoła zastosowań matematyki. Szkic do portretu.
2. Wkład Profesora Jarosława Bartoszewicza do statystyki odpornej.
3. Porządki stochastyczne, porządek dyspersyjny, transformata TTT.
4. Charakteryzacje porządków przy użyciu transformat całkowych
622.03.2013
16:15
prof. Lubica Hola(Slowacka Akademia Nauk)
Branislav Novotny(Slowacka Akademia Nauk)
plakat informujący o sesji
"Quasicontinuity and minimal usco (cusco) maps".Abstrakt
"Quasi-continuous bijections".
Abstrakt
518.03.2013
17:15
sala WS
prof. Jerzego Browkina
plakat informujący o sesji
FUNKCJE ZETA DEDEKINDA
42.03.2013
9:15-9:45
10:00-10:30

10:45-11:15

11:30-12:00
T. Dlotko
A. Palczewski

T. Cieslak

W. Zajaczkowski
Rownanie Cahna-Hilliarda z lepkoscia

Asymptotyka dla nieliniowych rownan parabolicznych - zastosowania w finansach
Wolibner's estimates and an alternative proof of uniqueness of vortex patches and aggregation equations
Globalne osiowo-symetryczne rozwiazania rownan Naviera-Stokesa osobliwa dyfuzja
31.03.2013
15:15

15:30-16:00

16:15-16:45

17:00-17:30
17:45-18:15
Dziekan Wydz. Matematyki i Inf. (UWr) Piotr Biler(otwarcie)

D. Wrzosek

J. Cholewa

P. B. Mucha

P. Gwiazda
85-letnia rocznica urodzin prof. Krzywickiego
i czterdziestoleciu istnienia seminarium

Modele chemotaksji z ograniczeniem gestosci i i osobliwa dyfuzja

Wlasnosc jednakowego przyciagania i ciagłosc atraktorow
Rownania Naviera-Stokesa z nieciagła gestoscia
Hiperboliczne prawa zachowania z nieciaglym strumieniem
plakat informujący o odczycie
221.01.2013
17.15
Uroczysta sesja poświęcona pamięci Pani Profesor HANNY MARCINKOWSKIEJ
Plakat informujący o sesji

W programie przewidziane są wystąpienia:
Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki - Piotra Bilera,
współpracowników i uczniów Pani Profesor Hanny Marcinkowskiej:
Andrzeja Krzywickiego, Grzegorza Karcha, Jana Goncerzewicza,
Wojciecha Mydlarczyka, Wojciecha Okrasińskiego i wspomnienia.
118.01.2013
17.15

1. Mateusza Kwaśnickiego (PWr)
2. Macieja.Paluszynskiego (UWr)

1. "Rozszerzenia harmoniczne, procesy Markowa i mnożniki Fouriera"
2. "Metoda rotacji Coifmana i Weissa i mnożniki Fouriera"
Plakat informujący o sesji