Zarzad • Delegaci

Delegaci na Walne Zgromadzenie PTM

2020-2023

Delegaci Oddziału na Walne Zgromadzenie PTM

 Tomasz Grzywnytel. 71 320 20 12
 Maciej Paluszyńskitel. 71 375 7417
 Krzysztof Szajowskitel. 71 320 3185

Zastępcy delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTM

  • Ryszard Deszcz
  • Krzysztof Dębicki
  • Jan Goncerzewicz
  • Bogusław Hajduk

2017-2019

Delegaci Oddziału na Walne Zgromadzenie PTM

 Jan Goncerzewicztel. 71 320 20 12
 Bogusław Hajduktel. 71 375 7417
 Grzegorz Karchtel. 71 375 7407
 Paweł Krupskitel. 71 375 7451

Zastępcy delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTM

  • Zbigniew Olszak
  • Maciej Paluszyński
  • Bogdan Weglorz

2013-2016

Delegaci Oddziału na Walne Zgromadzenie PTM

 Jan Goncerzewicztel. 71 320 20 12
 Bogusław Hajduktel. 71 375 7417
 Grzegorz Karchtel. 71 375 7407
 Paweł Krupskitel. 71 375 7451

Zastępcy delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTM

  • Zbigniew Olszak
  • Maciej Paluszyński
  • Bogdan Weglorz