Zarzad • Informacje

Składki członkowskie w 2015-2022

  • członkowie zwyczajni - 90 zł,
  • członkowie zwyczajni małżeństwo - 150 zł,
  • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - 60 zł,
  • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa - 90 zł,
  • jednorazowa za cały okres przynależności do PTM - 2250 zł
  • jednorazowa za cały okres przynależności do PTM dla osób, które ukończyły 60 lat - 1080 zł

Składki członkowskie w latach 2011 - 2014

Aktualna wysokość składek

  • członkowie zwyczajni - 90 zł,
  • członkowie zwyczajni małżeństwo - 150 zł,
  • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - 60 zł,
  • członkowie zagraniczni - 90 zł.

Składki za rok 2013 prosimy wpłacać do 31 marca 2013 roku. Prosimy również o uregulowanie zaległych składek (w razie wątpliwości co do stanu wpłat można skontaktować się ze skarbnikiem oddziału wrocławskiego).

Składki członkowskie należy wpłacać wyłącznie na KONTO ODDZIAŁU.

Dane konta:

Właściciel konta i beneficjent:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Oddział Wrocławski
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
nr konta: 14 1500 1777 1217 7009 4120 0000
Santander Bank Polska
00-030 Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 2

Dla transakcji zagranicznych:

IBAN: PL 14 1500 1777 1217 7009 4120 0000
BIC/SWIFT: WBKPPLPP
Santander Bank Polska
00-030 Warszawa