Zarzad • Zarzad


Zarząd Wrocławskiego Oddziału PTM

w latach 2020-2022

PrezesMaciej Paluszynskitel. 71 375 7497
WiceprezesTomasz Grzywnytel. 71 320 20 12
SkarbnikJakub Gismatullintel. 71 375 7464
SekretarzMałgorzata Głogowskatel. 71 320 5658
W skład zarządu wchodzą równieżPiotr Borodulin-Nadziejatel. 71 320 20 12
 Dariusz Buraczewskitel. 71 375 7407
 Tomasz Downarowicztel. 71 320 3149
 Jan Goncerzewicztel. 71 320 20 12
 Grzegorz Karchtel. 71 375 7407
 Paweł Krupskitel. 71 375 7451
 Marcin Magdziarztel. 71 375 7451

Zarząd Wrocławskiego Oddziału PTM

w latach 2017-2019

PrezesJan Goncerzewicztel. 71 320 20 12
WicerezesMaciej Paluszynskitel. 71 375 7497
SkarbnikJakub Gismatullintel. 71 375 7464
SekretarzMałgorzata Głogowskatel. 71 320 5658
W skład zarządu wchodzą równieżPiotr Borodulin-Nadziejatel. 71 320 20 12
 Dariusz Buraczewskitel. 71 375 7407
 Tomasz Downarowicztel. 71 320 3149
 Grzegorz Karchtel. 71 375 7407
 Paweł Krupskitel. 71 375 7451

Zarząd Wrocławskiego Oddziału PTM

w latach 2014-2016

PrezesJan Goncerzewicztel. 71 320 20 12
WiceprezesMaciej Paluszynskitel. 71 375 7497
W skład zarządu wchodzą równieżEwa Damektel. 71 375 7457
 Bogusław Hajduktel. 71 375 7417
 Agnieszka Jurlewicztel. 71 320 3183
 Grzegorz Karchtel. 71 375 7407
 Paweł Krupskitel. 71 375 7451
 Krzysztof Szajowskitel. 71 320 3185