Specjalne posiedzenie Seminarium z Równań Róniczkowych Cząstkowych

Seminarium: 
Równania różniczkowe
Data spotkania seminaryjnego: 
poniedziałek, 19. Grudzień 2016 - 15:15
Sala: 
pok. 405
Opis: 
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników seminarium w najbliższy poniedziałek, 19 grudnia o godz. 15:15 do pokoju 405 w Instytucie Matematycznym UWr. na specjalne posiedzenie Seminarium z Równań Różniczkowych Cząstkowych.