Procesy punktowe ujemnie stowarzyszone.

Seminarium: 
Teoria prawdopodobieństwa i modelowanie stochastyczne
Osoba referująca: 
Ryszard Szekli (Uniwersytet Wrocławski)
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 14. Grudzień 2017 - 12:15
Sala: 
602
Opis: 
Omówione będą na wstępie różne definicje ujemnie skorelowanych zmiennych losowych i ich relacje do ujemnego stowarzyszenia. Następnie wprowadzone będą dwie klasy procesów punktowych, które są w pewnym sensie ujemnie stowarzyszone (determinantal point processes - wyniki znane, mixed sampled point processes - wyniki własne). Wspomniane będą możliwe zastosowania własności ujemnego stowarzyszenia do badania procesów punktowych (clustering properties, void probabilities, concentration inequalities).