Plan zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 - wersja robocza

Data ostatniej aktualizacji danych: 2021-07-26 15:15

Kliknij nazwę przedmiotu, by zobaczyć opis w USOSie.


1 wyk. Małgorzata Romanowska- poniedziałekk 12.15 — 14.20 inna sporadyczniee Termin do uzgodnienia z prowadzącym.
gr. typ prowadzący dzień godziny sala częstot. uwagi
Przedmioty obowiązkowe (O)
Algebra 1 
wyk Piotr Kowalski .
konwPiotr Kowalski .
1cw Piotr Kowalski .
2cw Alexander Zakharov .
3cw Roman Wencel .
4cw Jakub Gogolok .
5cw Janusz Pawlikowski .
6cw Światosław Gal .
Algebra 1 R 
wyk Krzysztof Krupiński .
konwKrzysztof Krupiński .
1cw Adam Malinowski .
Algebra II 
wyk Ludomir Newelski .
1cw Ludomir Newelski .
Algebra liniowa 1 
wyk Tomasz Elsner .
konwTomasz Elsner .
1cw Alexander Zakharov .
2cw Miłosz Krupski .
3cw Jan Kraszewski .
4cw Małgorzata Romanowska-Majsnerowska .
5cw Karol Duda .
6cw Maciej Kucharski .
Algebra liniowa 1 R 
wyk Jan Dymara .
konwJan Dymara .
1cw Tomasz Rzepecki .
2cw Adam Malinowski .
Algebra liniowa 2 
wyk Tadeusz Pezda .
konwTadeusz Pezda .
1cw Tadeusz Pezda .
2cw Roman Wencel .
Analiza i topologia 
wyk Anna Wysoczańska-Kula .
1cw Anna Wysoczańska-Kula .
2cw Wojciech Młotkowski .
3cw Roman Urban .
4cw Jacek Zienkiewicz .
Analiza i topologia R 
wyk Piotr Borodulin-Nadzieja .
1cw Piotr Borodulin-Nadzieja .
Analiza matematyczna 1 
wyk Jarosław Wróblewski .
konwJarosław Wróblewski .
1cw Jarosław Wróblewski .
2cw Robert Stańczy .
3cw Krzysztof Omiljanowski .
4cw Edyta Kania-Strojec .
5cw Andrzej Raczyński .
6cw Krzysztof Tabisz .
Analiza matematyczna 2 
wyk Ziemowit Rzeszotnik .
konwZiemowit Rzeszotnik .
1cw Ziemowit Rzeszotnik .
Analiza matematyczna 3 
wyk Krzysztof Omiljanowski .
konwKrzysztof Omiljanowski .
1cw Krzysztof Omiljanowski .
2cw Roman Urban .
3cw Jacek Zienkiewicz .
Analiza matematyczna I 
wyk Jacek Dziubański .
1cw Marcin Preisner .
2cw Błażej Wróbel .
Analiza matematyczna III 
wyk Ewa Damek .
1cw Agnieszka Hejna .
2cw Aleksander Antasik
Ewa Damek
.
Programowanie 1 (Python) 
wyk Grzegorz Jagiella .
1lab Grzegorz Jagiella .
2lab Michał Marcinkowski .
3lab Edyta Kania-Strojec .
4lab Marcin Młotkowski .
5lab Agnieszka Hejna .
6lab Motiejus Valiunas .
Seminarium magisterskie 1 
1sem-Błażej Wróbel .
2sem-Bogdan Mincer .
3sem-Ryszard Szwarc .
4sem-Ryszard Szwarc .
Seminarium magisterskie 2 
1sem-Bogdan Mincer .
Wprowadzenie do laboratorium komputerowego 
1lab Małgorzata Kołaczkowska .
2lab Małgorzata Kołaczkowska .
3lab Małgorzata Kołaczkowska .
4lab Małgorzata Kołaczkowska .
5lab Małgorzata Kołaczkowska .
6lab Małgorzata Kołaczkowska .
7lab Małgorzata Kołaczkowska .
8lab Małgorzata Kołaczkowska .
Wstęp do matematyki 
wyk Piotr Borodulin-Nadzieja .
konwPiotr Borodulin-Nadzieja .
1cw Piotr Borodulin-Nadzieja .
2cw Jakub Gismatullin .
3cw Janusz Pawlikowski .
4cw Jakub Gogolok .
5cw Małgorzata Mikołajczyk .
6cw Karol Duda .
7cw Roman Wencel .
Wstęp do matematyki R 
wyk Jan Kraszewski .
konwJan Kraszewski .
1cw Jan Kraszewski .
Zespołowy projekt specjalnościowy 
1cw .
2cw Andrzej Raczyński .
3cw Bogdan Mincer .
4cw Bogdan Mincer .
5cw Paweł Lorek .
6cw Paweł Błażej .
7cw Sebastian Sydor .
8cw Jakub Gismatullin .
Standardowe przedmioty do wyboru (L)
Bazy danych 
wyk Michał Krawiec .
1lab Jakub Gismatullin .
2lab Jakub Gismatullin .
3lab Tomasz Rzepecki .
4lab Robert Stańczy .
5lab Adam Kaszubowski .
6lab Adam Kaszubowski .
1cw Michał Krawiec .
2cw Michał Krawiec .
3cw Jakub Gismatullin .
Excel 
1lab Roman Urban .
2lab Roman Urban .
LaTeX 
1lab Arturo Antonio Martinez Celis Rodriguez .
2lab Arturo Antonio Martinez Celis Rodriguez .
Modelowanie statystyczne w zarządzaniu wierzytelnościami masowymi 
wyk Grzegorz Chłapiński .
1lab Grzegorz Chłapiński .
Programowanie 2 (C++) 
wyk Adam Kaszubowski .
1lab Adam Kaszubowski .
2lab Robert Stańczy .
3lab Paweł Rzechonek .
Programowanie i analiza danych w R 
1lab Mateusz Staniak .
Proseminarium 1 
1sem-Marcin Preisner .
Visual Basic w Excelu 
1lab Michał Śliwiński .
Wprowadzenie do R 
1lab Roman Urban .
2lab Witold Świątkowski .
3lab Wiktor Ejsmont .
4lab Anna Wysoczańska-Kula .
5lab Sebastian Sydor .
6lab Robert Stańczy .
Zaawansowane przedmioty do wyboru (M)
Algebra liniowa dla doktorantów 1 
wyk Lech Januszkiewicz .
1cw Lech Januszkiewicz .
Analiza funkcjonalna 1 
wyk Ryszard Szwarc .
1cw Ryszard Szwarc .
2cw Marcin Preisner .
Analiza numeryczna 
wyk .
konw .
1cw .
Analiza stochastyczna 
wyk Piotr Dyszewski .
1cw Piotr Dyszewski .
Foundations of geometry and non-Euclidean geometry 
wyk Światosław Gal .
1cw Motiejus Valiunas .
Geometria różniczkowa 
wyk Michał Marcinkowski .
1cw Jan Dymara .
Inżynieria finansowa 1 
wyk Przemysław Klusik .
1lab Michał Krawiec .
1cw Przemysław Klusik .
Laboratorium z procesów stochastycznych 
1lab Sebastian Sydor .
Logika R 
wyk Ludomir Newelski .
1cw Ludomir Newelski .
Matematyka obliczeniowa 
wyk Maciej Paluszyński .
1lab Maciej Paluszyński .
2lab Konrad Krystecki .
3lab .
Miara i całka 
wyk Grzegorz Plebanek .
1cw Grzegorz Plebanek .
2cw Arturo Antonio Martinez Celis Rodriguez .
Modele liniowe 
wyk Michał Kos .
1lab Michał Kos .
2lab Wiktor Ejsmont .
3lab Liudmyla Zaitseva .
4lab Liudmyla Zaitseva .
5lab Barbara Jasiulis-Gołdyn .
6lab Barbara Jasiulis-Gołdyn .
Modelowanie deterministyczne 
wyk Andrzej Raczyński .
1lab Szymon Cygan .
2lab Szymon Cygan .
Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa 
wyk .
1cw .
Procesy Markowa 
wyk Władysław Szczotka .
1cw Krzysztof Topolski .
Rachunek prawdopodobieństwa 2 R 
wyk Dariusz Buraczewski .
1cw Alicja Kołodziejska .
Równania różniczkowe 2 R 
wyk Grzegorz Karch .
1cw Krzysztof Krawczyk .
Statystyka 
wyk Grzegorz Wyłupek .
1lab Grzegorz Wyłupek .
2lab Wiktor Ejsmont .
3lab Krzysztof Topolski .
4lab Krzysztof Topolski .
5lab Barbara Jasiulis-Gołdyn .
6lab Barbara Jasiulis-Gołdyn .
1cw Grzegorz Wyłupek .
2cw Krzysztof Topolski .
3cw Wiktor Ejsmont .
Stochastyczna matematyka finansowa 
wyk Przemysław Klusik .
1lab Krzysztof Kępczyński .
1cw Przemysław Klusik .
Szeregi czasowe 
wyk Władysław Szczotka .
1cw Krzysztof Topolski .
2cw Krzysztof Topolski .
Teoria gier 
wyk .
1cw .
2cw .
Teoria wielkich odchyleń 
wyk Zbigniew Jurek .
1cw Zbigniew Jurek .
Theoretical foundations of the analysis of large data sets 
wyk Liudmyla Zaitseva .
1lab Liudmyla Zaitseva .
2lab Liudmyla Zaitseva .
3lab Liudmyla Zaitseva .
Topologia algebraiczna 1 
wyk Jan Dymara .
1cw Alexander Zakharov .
Wnioskowanie statystyczne 
wyk Grzegorz Wyłupek .
1cw Grzegorz Wyłupek .
2cw .
Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo 
wyk Tomasz Rolski .
1lab Paweł Lorek .
2lab Paweł Lorek .
1cw Tomasz Rolski .
Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej 
wyk Tomasz Rolski .
1cw Marek Arendarczyk .
2cw Marek Arendarczyk .
Wstęp do procesów stochastycznych 
wyk Krzysztof Dębicki .
1cw Krzysztof Dębicki .
Zaawansowane przedmioty do wyboru (M)
Przedmioty niestandardowe (E)
E-learning: Computer intensive methods 
1war .
E-learning: Semiparametric regression 
1war Jaroslaw Harezlak .
E-learning: Survival analysis 
1war .
Zaawansowane przedmioty do wyboru (M)
Seminaria przeglądowe (S)
Laboratorium Alianz 
1lab Tomasz Rolski .
Seminarium dla teoretyków 
1sem Motiejus Valiunas .
Teoria wartości ekstremalnych (sem) 
1sem Marek Arendarczyk .
Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (H)
Ekonomika integracji europejskiej 
wyk Teresa Korbutowicz .
Historia filozofii 
wyk .
1cw .
Historia sztuki 
wyk .
Przedmioty dla spec. nauczycielskiej (N)
Dydaktyka 
1cw Elżbieta Kalinowska .
Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole 
1war .
Emisja głosu 1 
1cw Małgorzata Piotrowska .
2cw Małgorzata Piotrowska .
Fizyka dla nauczycieli 
wyk .
1lab .
Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela 
1war .
Metodyka nauczania matematyki 2 
wyk Małgorzata Mikołajczyk .
1cw Michał Śliwiński .
Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela 
1war .
Pedagogika - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
konw .
konw .
Praktyka - imprezy popularnonaukowe w IM 1 
1prk-Małgorzata Mikołajczyk .
Praktyka - imprezy popularnonaukowe w IM 2 
1prk-Małgorzata Mikołajczyk .
Praktyka - nauczanie matematyki 1 
1prk-Michał Śliwiński .
Praktyka - nauczanie matematyki 2 
1prk-Michał Śliwiński .
Praktyka - nauczanie matematyki 3 
1prk-Małgorzata Mikołajczyk .
Praktyka obserwacyjna - dydaktyka 
1prk-Elżbieta Kalinowska .
2prk-Elżbieta Kalinowska .
Praktyka obserwacyjna - nauczanie matematyki 2 
1prk-Michał Śliwiński .
Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela 
1war .
Wstęp do arytmetyki 
1cw Małgorzata Mikołajczyk .
Przedmioty z zakresu nauk przyrodniczych (NP)
Metody geostatystyczne w analizach środowiskowych 
wyk Milena Różycka .
1cw Milena Różycka .
Pozostałe przedmioty
Ochrona własności intelektualnej 
1cw Agnieszka Kwiecień-Madej .
2cw Agnieszka Kwiecień-Madej .
Planowanie kariery zawodowej I 
konw .
Podstawy prawa dla ekonomistów 
wyk Krzysztof Kułak .
1cw Krzysztof Kułak .
Podstawy rachunkowości 
wyk Paweł Łagowski .
1cw Marzena Karpińska .
2cw Marzena Karpińska .
Praktyka zawodowa 
1prk- .
2prk- .
Seminarium (2021Z - zapas 1) 
1sem .
Seminarium (2021Z - zapas 2) 
1sem .
Seminarium (2021Z - zapas 3) 
1sem .
Szkolenie biblioteczne 
wyk .
Wykład (2021Z - zapas 1) 
wyk .
1cw .
Wykład (2021Z - zapas 2) 
wyk .
1cw .