Tematy

Tytuł Promotor Opis Data Typ Aktualność
Algebry Boole'a Grzegorz Plebanek
Algebry związane z miarą i kategorią, zanurzanie algebr Boole'a w P(N)/fin (dla teoretyków).
17/05/2016 magisterski Aktywny
Analiza zdarzeń ekstremalnych w kontekście modeli transmisji danych Krzysztof Dębicki
Specjalność zastosowań rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz specjalność teoretyczna.
17/05/2016 magisterski Aktywny
Działanie grup na drzewach i grafach Jakub Gismatullin
Działanie grup na drzewach i grafach: analiza grup z działaniami na grafach i drzewach.
14/02/2017 licencjacki Aktywny
Elementarne metody w zadaniach na ekstremum Piotr Biler
Elementarne metody w zadaniach na ekstremum.
13/05/2016 licencjacki Aktywny
Eliminacja kwantyfikatorów w różnych strukturach matematycznych Jakub Gismatullin
Eliminacja kwantyfikatorów w różnych strukturach matematycznych.
14/02/2017 magisterski Aktywny
Entropia działań grup Jakub Gismatullin
Entropia działań grup.
14/02/2017 magisterski Aktywny
Gałązkowe procesy i błądzenia losowe: własności asymptotyczne Krzysztof Dębicki
Specjalność zastosowań rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz specjalność teoretyczna.
17/05/2016 magisterski Aktywny
Gra Policjanci i Złodzieje Dariusz Buraczewski
Gra Policjanci i Złodzieje
04/10/2017 licencjacki Aktywny
Gra Set Dariusz Buraczewski
Gra Set
04/10/2017 licencjacki Aktywny
Granice odwrotne Ludomir Newelski
Granice odwrotne.
25/05/2016 magisterski Aktywny
Iteracje przekształceń odcinka i modele ekologiczne Piotr Biler
Iteracje przekształceń odcinka i modele ekologiczne.
13/05/2016 licencjacki Aktywny
Lampy Catalana i zwiazki z brylami foremnymi Marek Bożejko
Lampy Catalana i zwiazki z brylami foremnymi.
07/03/2016 licencjacki Aktywny
Lampy Catalana i związki z bryłami foremnymi Marek Bożejko
Lampy Catalana i związki z bryłami foremnymi.
17/05/2016 magisterski Aktywny
Metody rozwiązywania zadań z olimpiad matematycznych Tadeusz Pezda
Przedstawienie metod rozwiązywania zadań z olimpiad matematycznych różnego szczebla i dotyczących jednej tematyki ( np. nierówności, podzielności).
17/05/2016 magisterski Aktywny
Model drgań mostu Robert Stańczy
Model dotyczący drgań mostu powodujących zawalenie.
17/05/2016 magisterski Aktywny
Model jazdy narciarskiej Robert Stańczy
Równanie idealnej techniki carving oraz jego zastosowania wg pracy https://arxiv.org/abs/physics/0310086 autorstwa U. D. Jentschura oraz F. Fahrbach.
24/02/2017 Aktywny
Model lotu szybowca Robert Stańczy
Model opisujący lot szybowca - wersja deterministyczna lub stochastyczna.
17/05/2016 magisterski Aktywny
Modele z równań różniczkowych w biologii (drapieżnik-ofiara, pattern formation, chemotaksja, koagulacja) Piotr Biler
Modele z równań różniczkowych w biologii (drapieżnik-ofiara, pattern formation, chemotaksja, koagulacja).
17/05/2016 magisterski Aktywny
Nierówności w analizie Piotr Biler
Nierówności w analizie (średnie, typu Sobolewa, itp.).
13/05/2016 licencjacki Aktywny
Nowa metoda przerzedzania chmury punktów: zastosowanie do klasyfikacji obrazów przy użyciu "Bag of Features" Paweł Lorek
Nowa metoda przerzedzania chmury punktów: zastosowanie do klasyfikacji obrazów przy użyciu "Bag of Features"
04/10/2017 magisterski Aktywny
Operatory dyfuzji Piotr Biler
Operatory dyfuzji.
17/05/2016 magisterski Aktywny
Opis podstawowych algorytmów do klasteryzacji danych Paweł Lorek
Opis podstawowych algorytmów do klasteryzacji danych
04/10/2017 licencjacki Aktywny
Opis przekrojów walca i torusa Marek Bożejko
Opis przekrojów walca i torusa.
17/05/2016 licencjacki Aktywny
Optymalizajca zapytań SQL Jakub Gismatullin
Optymalizajca zapytań SQL.
14/02/2017 licencjacki Aktywny
Podrozmaitości rozmaitości macierzy hermitowskich o zadanym spektrum Tadeusz Januszkiewicz
Podrozmaitości rozmaitości macierzy hermitowskich o zadanym spektrum.
17/05/2016 magisterski Aktywny
Podwójne wahadło Robert Stańczy
Modelowanie ruchu podwójnego wahadła.
17/05/2016 magisterski Aktywny
Porównanie metod Monte Carlo do symulacji liczby pi Paweł Lorek
Porównanie metod Monte Carlo do symulacji liczby $\pi$
04/10/2017 magisterski Aktywny
Proces Galtona-Watsona, a spacery losowe Dariusz Buraczewski
Proces Galtona-Watsona, a spacery losowe
04/10/2017 magisterski Aktywny
Przetwarzanie dźwięku Maciej Paluszyński
Algorytmy komputerowe i przetwarzanie dźwięku.
17/05/2016 magisterski Aktywny
Przetwarzanie dźwięku Maciej Paluszyński
Przetwarzanie dźwięku. Algorytmy komputerowe.
13/05/2016 licencjacki Aktywny
Przetwarzanie obrazu Maciej Paluszyński
Przetwarzanie obrazu. Algorytmy komputerowe.
24/05/2016 licencjacki Aktywny
Równanie ciepła Maciej Paluszyński
Równanie ciepła.
17/05/2016 magisterski Aktywny
Równanie fali Maciej Paluszyński
Równanie fali.
24/05/2016 magisterski Aktywny
Równanie logistyczne Jakub Gismatullin
Równanie logistyczne: badanie równań rekurencyjnych i ich punktów skupienia.
14/02/2017 licencjacki Aktywny
Spacery losowe w losowym środowisku Dariusz Buraczewski
Spacery losowe w losowym środowisku
04/10/2017 magisterski Aktywny
Sterowanie optymalne na przykładach Piotr Biler
Sterowanie optymalne na przykładach.
17/05/2016 magisterski Aktywny
Szeregi Fouriera Maciej Paluszyński
Szeregi Fouriera.
17/05/2016 magisterski Aktywny
Szybkość stacjonaryzacji łańcuchów Markowa na skończonych, częściowo uporządkowanych przestrzeniach stanów Ryszard Szekli
Łańcuchy Markowa na skończonych, częściowo uporządkowanych przestrzeniach stanów: szybkość stacjonaryzacji.
17/05/2016 magisterski Aktywny
Transformata Fouriera Maciej Paluszyński
Transformata Fouriera.
24/05/2016 magisterski Aktywny
Wybrane zagadnienia kombinatoryczne dla grafów Grzegorz Plebanek
Praca poświęcona twierdzeniu Halla i pokrewnym faktom związanym z optymalizacją przepływów sieciowych.
13/05/2016 licencjacki Aktywny
Własności grup permutacji Ludomir Newelski
Własności grup permutacji.
25/05/2016 licencjacki Aktywny
Własności miary Lebesgue'a Grzegorz Plebanek
Miara Lebesgue'a na prostej rzeczywistej, jej własności i związki z geometrią i topologią przestrzeni euklidesowych (dla studentów wszystkich specjalności)
17/05/2016 magisterski Aktywny
Zadania z olimpiad matematycznych Tadeusz Pezda
Przedstawienie metod rozwiązywania zadań z olimpiad matematycznych różnego szczebla i dotyczących jednej tematyki ( np. nierówności, podzielności).
13/05/2016 licencjacki Aktywny
Zagadnienia aktuarialne związane z ubezpieczeniami wielostanowymi Krzysztof Dębicki
Specjalność ekonomiczna
07/03/2016 magisterski Aktywny
Zagadnienie tautochrony Robert Stańczy
Zagadnienie tautochrony modelowane równaniem różniczkowym
04/10/2017 licencjacki Aktywny
Zastosowania metod matematycznych do semantyki języków naturalnych Roman Urban
Zastosowania metod matematycznych do semantyki języków naturalnych.
17/05/2016 magisterski Aktywny
Zastosowania teorii katastrof Robert Stańczy
Zastosowania teorii katastrof m.in. w ekonomii.
04/10/2017 magisterski Aktywny
Zastosowanie klasyfikatora "Random Forest" Paweł Lorek
Zastosowanie klasyfikatora "Random Forest". Porównanie z innymi klasyfikatorami.
04/10/2017 licencjacki Aktywny
Zastosowanie metod teorii potencjału do kognitywistyki Roman Urban
Zastosowanie metod teorii potencjału do kognitywistyki (dokładniej do teorii pól pojęciowych).
17/05/2016 magisterski Aktywny
Zdania Scotta Ludomir Newelski
Zdania Scotta.
25/05/2016 licencjacki Aktywny
Zombie model Robert Stańczy
Model dotyczący epidemii.
17/05/2016 magisterski Aktywny