Terminy

Link do systemu APD

Ważne terminy w roku akademickim 2020/2021

Egzaminy w lutym 2021 r.

  • 20.01.-3.02.2021 - zapisy na pisemny egzamin licencjacki i magisterski w lutym 2021 r.
  • 27.01.-3.02.2021 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 3 załącznika do Zarządzenia Nr 9/2018 Rektora UWr z późn. zm.)

Aby system APD został dla Państwa otwarty proszę o podanie (poprzez e-mail) tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

  • 4.02.2021 (czwartek) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi
  • 9.02.2021 (wtorek) - termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD
  • 10.02.2021 (środa) - pisemny egzamin magisterski
  • 16.02.2021 (środa) - ostateczny termin (dla osób kończących studia w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów.
  • 16.02.2021 (wtorek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy.
  • 17.02.2021 (środa) - pisemny egzamin licencjacki
  • 19.02.2021 (piątek) - ustne egzaminy magisterskie