Plan spotkania.

Gość specjalny

Prowadzący spotkanie


Niektóre spotkania mogą mieć charakter wyjątkowy. Charakter i przebieg takich spotkań planowany jest indywidualnie. Goście powinni być uprzedzeni o specjalnym charakterze spotkania.