Foto??? Foto??? Foto??? Foto??? Foto???

Spis spotkań nowej edycji


Po śmierci Profesora Dudka odbyły się dwa spotkania wspomnieniowe, jedno w mieszkaniu Profesora przy ulicy Pasteura, i drugie w Auli Oratotium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas tego drugiego spotkania zapadła decyzja o kontynuacji spotkań. W szczególności postanowiliśmy kontynuować numerację spotkań, zgodnie z którą, wliczając dwa spotkania wspomnieniowe, pierwsze spotkanie w nowej edycji Salonu otrzymało numer 438.
Spotkania w roku akademickim 2008/09

Spotkanie 438 z Markiem Dyżewskim

12 grudnia 2008

Akademia muzyczna jutra

Prowadziła Barbara Klimczak


Marek Dyżewski - pianista, historyk sztuki, publicysta, tłumacz, były rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu.


Spotkanie 439 z Krzysztofem Jajugą

9 stycznia 2009

Kryzys i co dalej?

Prowadził Krzysztof Pyclik. Na skrzypcach grali Alicja Doniec i Dariusz Blicharski.


Krzysztof Jajuga - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, autor podręczników akademickich z zakresu ekonomii, członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych.
Tekst wystąpienia

Spotkanie 440 z Pawłem Śpiewakiem

23 stycznia 2009

Myśl polityczna wobec Zagłady

Prowadził Piotr Szymaniec.


Paweł Śpiewak - socjolog i historyk idei, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta, były poseł na Sejm.
P. Śpiewak, "Jak możliwa jest myśl polityczna po Szoa" (rozszerzony tekst wystąpienia)

Spotkanie 441 z Andrzejem Kobosem

5 luty 2009

Czym nie różnią się uczeni

Prowadziła Magdalena Bajer. Na skrzypcach grał Robert Bachara.


Andrzej Kobos - dr fizyki, autor trzytomowego dzieła Po drogach uczonych zawierającego wywiady z członkami Polskiej Akademii Umiejętności.


Spotkanie 442 z Ryszardem Bugajem

20 luty 2009

Przydałaby się Polsce lewica

Prowadził Andrzej Kisielewicz. Na gitarze grał £ukasz Oleszek.


Ryszard Bugaj - polityk, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik PAN, były przewodniczący Unii Pracy, poseł na Sejm trzech kadencji.
Omówienie wystąpienia

Spotkanie 442a

27 luty 2009

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej
Profesorowi Józefowi Dudkowi

Prowadzili Rafał Dutkiewicz, Janusz Degler i Adam Jezierski. Grali Alicja Doniec (skrzypce) i Maciej Kłopocki (wiolonczela).
Spotkanie 443 z Konradem Szymańskim

6 marca 2009

Czy Unia Europejska działa?

Prowadził Andrzej Kisielewicz. Na skrzypcach grał Robert Bachara.


Konrad Szymański - polityk, prawnik, publicysta, poseł do Parlamentu Europejskiego (PiS/UnRN), redaktor naczelny dwumiesięcznika Międzynarodowy Przegląd Polityczny.
Tekst wystąpienia

Spotkanie 444 z Marią Klawe

20 marca 2009

Who governs american universities?

Prowadził Leszek Pacholski. Grali Waldemar Gromolak (gitara)

i Jerzy Adamowski (fortepian).


Maria Klawe - rektor Harvey Mudd College (California), członek rady nadzorczej Microsoft Corporation, poprzednio dziekan wydziału School of Engineering and Applied Science w Princeton University.


Spotkanie 445 ze Sławomirem Sierakowskim

4 kwietnia 2009

Krytyka Polityczna - nowa lewica

Prowadziła Małgorzata Różewicz.


Sławomir Sierakowski - socjolog, publicysta, założyciel i redaktor naczelny pisma Krytyka Polityczna.
Tekst wystąpienia

Spotkanie 446 z Bogdanem Zdrojewskim

17 kwietnia 2009

Spory o kulturę

Prowadził Janusz Degler. Na skrzypcach grał Robert Bachara.


Bogdan Zdrojewski - polityk, filozof, kuturoznawca, poseł na Sejm (PO), minister kultury i dziedzictwa narodowego, były prezydent Wrocławia (1990-2001).


Spotkanie 447 z Januszem Kubickim

29 kwietnia 2009

Życie małżeńskie królów polskich i jego wpływ na historię

Prowadził Krzysztof Wronecki. Na skrzypcach grała Alicja Doniec.


Janusz Kubicki - ginekolog, historyk medycyny, profesor Politechniki Opolskiej, prorektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.


Spotkanie 448 z Andrzejem Jajszczykiem

8 maja 2009

Wady systemu szkolnictwa wyższego w Polsce

Prowadził Leszek Pacholski. Wystąpiły Violetta Wysocka (śpiew), Alicja Doniec (skrzypce).


Andrzej Jajszczyk - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, specjalizuje się w sieciach i węzłach telekomunikacyjnych, w 2008 roku otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


Spotkanie 449 z Igorem Janke

15 maja 2009

Salon24.pl - polska debata publiczna w internecie i w świecie realnym

Prowadził Piotr Szymaniec.


Igore Janke - dziennikarz i publicysta Rzeczpospolitej, Radia Tok FM, b. redaktor naczelny PAP, założyciel Niezależnego Forum Publicystów Salon24.pl.


Spotkanie 450 z Jadwigą Staniszkis

29 maja 2009

Między traktatem lizbońskim a kryzysem: sytuacja Polski.

Prowadził Krzysztof Pyclik. Grali £ukasz Oleszek (gitara) i Paweł Lemański (klarnet).


Jadwiga Staniszkis - socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Socjologii PAN, laureatka Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2004.
Tekst wystąpienia

Spotkanie 451 z Krzysztofem Zanussim

12 czerwca 2009

Czy w demokracji jest miejsce na bohatera?

Prowadził Jan Klamut. Na akordeonie grał Dominik Maciążek


Krzysztof Zanussi - reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, profesor Uniwersytetu śląskiego w Katowicach (Wydział Radia i Telewizji), członek Polskiej Akademii Umiejętności, Europejskiej Akademii Filmowej i Papieskiej Akademii Sztuk Pięknych i Literatury.


Spotkanie 452 z Jerzym Owsiakiem

23 czerwca 2009

Umowa społeczna - fikcja czy realny sposób tworzenia więzi międzyludzkich na przykładzie Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy i Przystanku Woodstock

Prowadził Krzysztof Wronecki.


Jerzy Owsiak - producent telewizyjny, działacz charytatywny, założyciel Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy i Przystanku Woodstock.


Spotkania w roku akademickim 2009/10

Spotkanie 453 z Michałem Kobusiewiczem

2 października 2009

Korzenie cywilizacji starożytnego Egiptu

Prowadził Jan Burdukiewicz.


Michał Kobusiewicz - archeolog, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, uczestnik polskich badań wykopaliskowych w Egipcie, Sudanie i Etiopii.


Spotkanie 454 z Piotrem Farfałem

16 października 2009

Cyfryzacja mediów - zagrożenie czy szansa?

Prowadził Andrzej Kisielewicz. Na fagocie grał Kasper Lechowski.


Piotr Farfał - prawnik, polityk związany z LPR, prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w latach 2008-2009.


Spotkanie 455 z Mieczysławem Inglotem

6 listopada 2009

Idea ojczyzny drugiego wieszcza

Prowadził Krzysztof Biliński.


Mieczysław Inglot - historyk literatury polskiej, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, przewodniczący Komitetu Obchodów 200 rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego.


Spotkanie 456 ze Zbigniewem Cesarzem

20 listopada 2009

Problem zagrożeń asymetrycznych w stosunkach międzynarodowych

Prowadził Krzysztof Pyclik.


Zbigniew Cesarz - historyk, prawnik, dr nauk politycznych, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.


Spotkanie 457 z Januszem Kochanowskim

  4 grudnia 2009

O instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich

Prowadził Maciej Marszał. Na gitarze grał Wojciech Dąbrowski.


Janusz Kochanowski - Rzecznik Praw Obywatelskich, prawnik, dyplomata, były prezes zarządu (2000-2006) fundacji "Ius et Lex" oraz konsul RP w Londynie (1989-1991).


Spotkanie 458 z Januszem Deglerem

  18 grudnia 2009

Witkacy nasz współczesny

Prowadził Jacek £ukasiewicz.


Janusz Degler - historyk literatury, teatrolog, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego badacz twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.


Spotkanie 459 z Leszkiem Romanem Jaroszewiczem

8 stycznia 2010

Rola przypadku.

Prowadził Edward Wąsiewicz


Leszek Roman Jaroszewicz - elektronik, profesor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, prorektor ds. naukowych w latach 2005-2008.


Spotkanie 460 z Małgorzatą Dziewulską

22 stycznia 2010

Postać teatralna traci pewność siebie. Dionizos, Faust, Konrad, Kaliban w końcu XX wieku.

Prowadził Jerzy Achmatowicz


Małgorzata Dziewulska - teatrolog, reżyser, publicystka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Teatralnej w Warszawie.


Spotkanie 461 z Rafałem Dutkiewiczem

12 marca 2010

Środowisko naukowe motorem rozwoju Wrocławia

Prowadził Andrzej Kisielewicz.


Rafał Dutkiewicz - przedsiębiorca, samorządowiec, od 2002 Prezydent Wrocławia.


Spotkanie 462 z Michałem Kleiberem

19 marca 2010

Narodowy Program Foresight - Polska 2020

Prowadził Tadeusz Luty.


Michał Kleiber - prezes Polskiej Akademii Nauk, doradca Prezydenta RP ds. kontaktów z nauką, b. minister nauki i informatyzacji, b. przewodniczący Komitetu Badań Naukowych.


Spotkanie 463 z Wojciechem Roszkowskim

26 marca 2010

Po co nam patriotyzm?

Prowadził Krzysztof Pyclik.


Wojciech Roszkowski - ekonomista, historyk, profesor Szkoły Głównej Handlowej, Collegium Civitas oraz Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w latach 2004-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego.


Spotkanie 464 z Henrykiem Domańskim

9 kwietnia 2010

Osobliwości społeczeństwa polskiego na tle innych społeczeństw: konsekwencje dla mentalności i postaw.

Prowadził Zdzisław Ilski.


Henryk Domański - profesor socjologii, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Collegium Civitas, redaktor naczelny czasopisma IFiS PAN "ASK. Społeczeństwo, Badania, Metody", w latach 1997-2000 redaktor naczelny "Studiów Socjologicznych".


Spotkanie 465 z dr Jerzym Achmatowiczem

7 maja 2010

Kronika zapowiedzianego cudu

Prowadził Janusz Degler.


Jerzy Achmatowicz - prawnik, filozof, politolog, latynoamerykanista, adiunkt w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni visiting professor Uniwersytetu im. Diego Portalesa w Santiago de Chile.


Spotkanie 466 z Janem Klamutem

21 maja 2010

Gdzie się podziało piękno

Prowadził Michał Sachanbiński.


Jan Klamut - fizyk, b. dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego, dyrektorem Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN, autor wydanej ostatnio książki "Aby nie obtłuściła się dusza Twoja" (Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 2010).


Spotkanie 467 ze Zdzisławem Krasnodębskim

28 maja 2010

Republikanizm po komunizmie: utopia czy alternatywa

Prowadził Andrzej Kisielewicz.


Zdzisław Krasnodębski - socjolog i filozof społeczny, publicysta, tłumacz, profesor Uniwersytetu w Bremie (RFN) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Spotkanie 468 z Maciejem Gołąbem

10 czerwca 2010

Chopin znany i nieznany

Prowadziła Małgorzata Różewicz. Na fortepianie grał Michał Szczepański.


Maciej Gołąb - muzykolog, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Muzykologii, redaktor naukowy serii "Musicologica Wratislaviensia" (Acta Universitatis Wratislaviensis), w latach 1996-2002 redaktor naczelny kwartalnika Instytutu Sztuki PAN "Muzyka", autor licznych książek i artykułów z zakresu muzykologii.


Spotkanie 469 z Grzegorzem Braunem

18 czerwca 2010

Nowa Polska

Prowadził Andrzej Kisielewicz.


Grzegorz Braun - reżyser, scenarzysta i publicysta, laureat nagród na Ogólnopolskim Przeglądzie Form Dokumentalnych "Nurt" za filmy "Wielka ucieczka cenzora" (1999, V Przegląd) i "Defilada zwycięzców" (2008, XIV Przegląd).


Spotkanie 470 - panel dyskusyjny z udziałem Jacka Antczaka, Urszuli Glensk i Jędrzeja Morawieckiego.

6 czerwca 2010

Kapuściński na ołtarze

Prowadzili Franciszek Oborski i Stanisław Bereś. Na skrzypcach grała Aleksandra Juszczak.


Jacek Antczak - reporter, kulturoznawca, dziennikarz "Gazety Wrocławskiej - Polska", wykładowca dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej;
Urszula Glensk - krytyk literacki, literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego;
Jędrzej Morawiecki - reportażysta, badacz reportażu, socjolog, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.


Spotkania w roku akademickim 20010/11

Spotkanie 471 z Janem Hartmanem

24 września 2010

Kultura liberalna w Polsce

Prowadził Mieczysław Inglot.


Jan Hartman - filozof, etyk, profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, autor 11 książek z zakresu filozofii, publicysta.


Spotkanie 472 ze Zbigniewem Rybczyńskim

8 października 2010

O chorobach obrazu

Prowadził Arkadiusz Lewicki.


Zbigniew Rybczyński - reżyser, operator filmowy, artysta multimedialny, laureat nagrody Oscara (1983) za film krótkometrażowy "Tango" oraz nagrody Emmy (1990) za film "Orkiestra".


Spotkanie 473 z Andrzejem Malickim

15 października 2010

Czy prawa służą obywatelowi?

Prowadził Andrzej Cieślikowski.


Andrzejem Malicki - adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, współscenarzysta filmu fabularnego "Bezmiar sprawiedliwości" (2006).


Spotkanie 474 z Rafałem Ziemkiewiczem

22 października 2010

Polska jako kraj postkolonialny

Prowadził Andrzej Kisielewicz.


Rafał Ziemkiewicz - pisarz, dziennikarz, publicysta, komentator polityczny i ekonomiczny.


Spotkanie 475 z Jarosławem Hrycakiem

29 października 2010

Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku - od nienawiści do współpracy

Prowadził Jan Andrzej Dąbrowski.


Jarosław Hrycak - historyk, profesor Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie oraz Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie; członek Rady Nadzorczej Harvard Ukrainian Studies (USA).


Spotkanie 476 z Ryszardem Legutką

5 listopada 2010

Granice demokracji

Prowadził Maciej Marszał.


Ryszard Legutko - filozof, tłumacz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, deputowany do Parlamentu Europejskiego.


Spotkanie 477 z Łukaszem Cioną

12 listopada 2010

Salon III Rzeczpospolitej? Fenomen wrocławskiego Salonu na tle życia salonowego we współczesnej Polsce

Prowadził Stanisław Bereś.


Łukasz Ciona - dziennikarz, reporter i prezenter TVP Wrocław (wcześniej TVP Katowice i TVP Opole), autorem filmu o Salonie Profesora Dudka (2010).


Spotkanie 478 z Adamem Chmielewskim

19 listopada 2010

Czy Wrocław zostanie Europejską Stolicą Kultury?

Prowadził Ludwik Turko.


Adam Chmielewski - filozof nauki i polityki, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor instytucji "Wrocław 2016".


Spotkanie 479 z Richardem Pipesem

9 grudnia 2010

Ucieczka od wolności: co Rosjanie myślą i czego pragną

Prowadził Marek Maciejewski. Współorganizatorzy spotkania: Uniwersytet Wrocławski (Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych UWr.) oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.


Richard Pipes - profesor historii na Harvard University, znawca historii Rosji i ZSRR, doradca prezydenta USA Ronalda Reagana ds. Rosji i Europy Środkowej.


Spotkanie 480 z Mateuszem Morawieckim

17 grudnia 2010

Wyzwania gospodarcze Polski w najbliższych latach.

Prowadził Piotr Szymaniec.


Mateusz Morawiecki - bankowiec, działacz gospodarczy, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK SA. Syn Kornela Morawieckiego, założyciela i przewodniczącego Solidarności Walczącej.


Spotkanie 481 ze Zbigniewem Lewickim

14 stycznia 2011

Prezydentura amerykańska: Tylko dla orłów

Prowadziła Aleksandra Burdukiewicz.


Zbigniew Lewicki - politolog, amerykanista, anglista, profesor nauk politologicznych, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, b. dyrektor Departamentu Ameryki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (1990-95).


Spotkanie 482 z Maciejem Nowickim

28 stycznia 2011

Wyzwania dla ochrony środowiska w XXI wieku

Prowadził Andrzej Kisielewicz. W duecie na skrzypce i wiolonczelę wystąpiły Magdalena i Judyta Gąsior.


Maciej Nowicki - ekolog, profesor nauk technicznych, działacz społeczny, minister środowiska w rządach J.K. Bieleckiego (1991) i D. Tuska (2007-2010).


Spotkanie 483 z z Mariuszem Orionem Jędryskiem

11 lutego 2011

Diagnoza stanu geologii jako elementu kontrolującego byt państwa polskiego

Prowadził Adam Jezierski.


Mariusz Orion Jędrysek - geolog, profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Wrocławski, dyrektor Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska UWr., w latach 2005-2007 podsekretarz stanu - Główny Geolog Kraju w Ministerstwie Środowiska.


Spotkanie 484 z Antonim Furdalem

18 marca 2011

Mój rok 1945

Prowadził Janusz Degler. Na skrzypcach grali Robert Bachara i Gabriel Michał Giermek.


Antoni Furdal - profesor filologii polskiej i słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, językoznawca, autor wielu książek, m. in. "Językoznawstwo otwarte" (1977, 1990), "Każdy ma swego młodszego brata" (1994), "Jak być Polakiem w Unii Europejskiej" (2003), "Opowiadania Profesora F." (2004), "Widziałem ich, słyszałem ich..." (2010).


Spotkanie 485 z Tadeuszem Borysem

25 marca 2011

Zrównoważony rozwój a jakość życia człowieka

Prowadził Bogusław Fiedor. Na gitarze grał Dawid Król.


Tadeusz Borys - profesor nauk ekonomicznych, specjalista ochrony środowiska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, autor ponad 130 artykułów naukowych i książek.


Spotkanie 486 z Tadeuszem Trziszką

15 kwietnia 2011

Kura czy jajo?

Prowadził Zbigniew Dobrzański.


Tadeusz Trziszka - profesor nauk rolniczych, specjalista technologii żywności i żywienia, b. prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Spotkanie 487 z Grzegorzem Braunem

29 kwietnia 2011

Eugenika - w imię postępu

Prowadziła Małgorzata Różewicz.


Grzegorz Braun - reżyser, scenarzysta i publicysta, laureat nagród na Ogólnopolskim Przeglądzie Form Dokumentalnych "Nurt" za filmy "Wielka ucieczka cenzora" (1999) i "Defilada zwycięzców" (2008).


Spotkanie 488 ze Zbigniewem Rauem

6 maja 2011

Pięć tez twardogłowego liberała czyli jak z własnej zgody wyprowadzić posłuszeństwo państwu i prawu?

Prowadził Marek Maciejewski.


Zbigniew Rau - profesor prawa, kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownikiem Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a UŁ; wykładał w Max-Planck-Institut für Geschichte w Getyndze, Trinity College w Cambridge oraz University of Texas w Austin.


Spotkanie 489 z Andrijem Bojko

18 maja 2011

Transformacja ustrojowa na Ukrainie i perspektywy wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej

Prowadził Maciej Marszał.


Andriej Bojko - prawnik, profesor, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie.


Spotkanie 490 z Dariuszem Stocesem

27 maja 2011

Potęga cystersów a klasztor lubiąski

Prowadził Jan Burdukiewicz.


Dariusz Stoces - członek Zarządu Fundacji Lubiąż, były prezez tej Fundacji, historyk sztuki, właściciel Antykwariatu "Daes".


Spotkanie 491 z Rafałem Eysymonttem

3 czerwca 2011

Patrzenie na miasto

Prowadził Aleksandra Burdukiewicz.


Rafał Eysymontt - historyk sztuki, zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, prezes Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor wielu publikacji z zakresu architektury Wrocławia i miast Dolnego Śląska.


Spotkanie 492 z Bogusławem Bednarkiem

10 czerwca 2011

Krzyżacy Henryka Sienkiewicza a Krzyżacy Józefa Ignacego Kraszewskiego

Prowadził Stanisław Szelc.


Bogusław Bednarek - filolog polski, autor wielu książek, m. in. "Epos europejski", "Literackie obrazy tortur", "W świecie staropolskich oracji weselnych", "Mowy wygłaszane przy oddawaniu wieńca", "Znaki brydżowe", twórca audycji telewizyjnej "Labirynty kultury".


Spotkanie 493 z Haną Červinkovą i Jerzym Ilkoszem

13 czerwca 2011

Hala Ludowa czy Hala Stulecia?


Hana Červinková - menadżer, dyrektor Hali Stulecia we Wrocławiu.
Jerzy Ilkosz - historyk sztuki, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu.


Spotkanie 494 z Józefem Oleńskim

17 czerwca 2011

Komu potrzebna jest statystyka?

Prowadził Bogusław Fiedor.


Józef Oleński - profesor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim, prezes Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1992-1995 i 2006-2011, przewodniczący Komisji Statystycznej ONZ i wiceprzewodniczący Konferencji Statystyków Europejskich.


Spotkania w roku akademickim 2011/12

Spotkanie 495 z Jerzym Tomaszewskim

23 września 2011

Antykwaryczne safari

prowadził: Franciszek Oborski


Jerzy Tomaszewski - historyk sztuki, dziennikarz, antykwariusz, autor i reżyser słuchowisk radiowych, popularyzator tematyki antykwarskiej (autor cyklicznej audycji w TVP Wrocław)


Spotkanie 496 z Jerzym Antonim Janikiem

14 października 2011

Fizycy a problem Boga. Pokora fizyka

prowadził Jan Klamut


Jerzy Antoni Janik - fizyk, matematyk, profesor w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN, członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności oraz Norweskiej Akademii Nauk i Literatury. Prowadził w Krakowie seminarium, w ramach którego łączono fizykę, religię i teologię. Od 1978 roku seminarium raz na dwa lata odbywało się w Castel Gandolfo pod nazwą "Nauka-Religia-Dzieje" z udziałem papieża Jana Pawła II.


Spotkanie 497 z Bohdanem Aniszczykiem

28 października 2011

Czy warto być bezdomnym w Polsce - dylematy pomagacza

prowadził: Jarosław Duda


Bohdan Aniszczyk - matematyk, profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu, radny miejski Wrocławia (w latach 1990-2002 członek zarządu miasta Wrocławia), w 1995 r. wyróżniony Medalem Św. Brata Alberta za działalność charytatywną na rzecz osób bezdomnych i niepełnosprawnych umysłowo, od 1995 r. pełni społecznie funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.


Spotkanie 498 z Łukaszem Kamińskim

18 listopada 2011

Polskie kłopoty z pamięcią

prowadził: Andrzej Kisielewicz


Łukasz Kamiński - historyk, adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2009-2011 dyrektor Biura Edukacji Publicznej, a od 10 czerwca 2011 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.


Spotkanie 499 z Henrykiem Malewskim

2 grudnia 2011

Współczesne stosunki polsko-litewskie: fakty, mity, interpretacje

prowadził: Marek Maciejewski


Henryk Malewski - profesor prawa na Uniwersytecie Mikołaja Römera w Wilnie i Uniwersytecie Szawelskim w Szawlach, specjalista w zakresie kryminalistyki, członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (Londyn).


Spotkanie 500 z Marcelem Kurpeshoek

16 grudnia 2011

Stosunki polsko-holenderskie na tle obecnej sytuacji w Unii Europejskiej

prowadzi Radosław Potocki Waksmund


Marcel Kurpershoek - ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce, b. ambasador w Arabii Saudyjskiej (1986-1990), Pakistanie (2002-2005), Turcji (2005-2009) i przy NATO (1990-1994), arabista, dziennikarz, b. wykładowca języka i literatury arabskiej na Uniwersytecie w Lejdzie, autor licznych książek o tematyce arabskiej i bliskowschodniej.


Spotkanie 501 z Krystyną Chojnicką

27 stycznia 2012

Inteligencji losy i perspektywy

prowadził: Marek Maciejewski


Krystyna Chojnicka - prawnik, historyk myśli politycznej i prawnej, profesor i dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy naukowej zajmuje się historią rosyjskiej myśli politycznej i prawnej XV-XIX wieku, dziejami inteligencji oraz nauczaniem społecznym Kościoła katolickiego.


Spotkanie 502 z Martinem Pollackiem

14 lutego 2012

Pisać historię własnej rodziny... (a never ending story)

prowadził Stanisław Bereś


Martin Pollack - austriacki pisarz, dziennikarz (m. in. tygodnik "Der Spiegel"), eseista, slawista (Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Warszawski), tłumacz literatury polskiej (przełożył m. in. na niemiecki wszystkie książki Ryszarda Kapuścińskiego). W 2007 r. laureat Nagrody Literackiej Europy Środkowej "Angelus" za książkę "Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim ojcu" oraz nagrody im. Karla Dedeciusa dla najlepszego niemieckiego tłumacza literatury polskiej.


Spotkanie 503 z Romanem Konikiem

24 lutego 2012

Sztuka współczesna jako forma ideologii

prowadził Zbigniew Makarewicz


Roman Konik - dr filozofii, studiował filozofię, teologię i malarstwo we Florencji, obecnie wicedyrektor Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii, redaktor i współzałożyciel kwartalnika "Studia Philosophica Wratislaviensia", przez 3 lata wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, autor wielu prac z zakresu filozofii sztuki i estetyki oraz historii idei.


Spotkanie 504 z Patrycją de la Rosa Jimenez

16 marca 2012

ACTA – ochrona czy naruszenie praw. Kontrowersje wokół umowy międzynarodowej i jej wpływu na polski system prawny

prowadził: Piotr Szymaniec


Patrycja de la Rosa Jimenez - radca prawny, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, kończyła studia filologiczne i prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów, dla których prawa własności intelektualnej i przemysłowej mają istotne znaczenie w ich działalności, prowadzi szkolenia z zakresu praw własności intelektualnej i przemysłowej.


Spotkanie 505 z Elżbietą Berendt

29 marca 2012

Jajko w obyczajowości

prowadził: Bogusław Bednarek


Elżbieta Berendt - etnograf, kierownik Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu (od 1994 r.), członkini Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz komitetów redakcyjnych "Zeszytów Etnologii Wrocławskiej" i "Archiwum Etnograficznego", autorka opracowań na temat sztuki Dolnego Śląska.


Spotkanie 506 z Ryszardem M. Małajny

20 kwietnia 2012

Krzyż w budynkach publicznych: tak czy nie?

prowadził: Marek Maciejewski


Ryszard M. Małajny - prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz prawa wyznaniowego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, b. dziekan tegoż, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, autor wielu książek z tego zakresu.


Spotkanie 507 ze Stanisław Cebratem

11 maja 2012

Etyka niebadania, czy człowiek przejrzysty

prowadził: Jerzy Piątkowski


Stanisław Cebrat - profesor biochemii, kierownik Zakładu Genomiki Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadził badania w Centrum Genetyki Molekularnej CNRS w Gif-sur-Yvette pod Paryżem, oraz w Medical School Texas Tech University. Twórca pracowni bioinformatycznej Instytutu Mikrobiologii UWr., b. przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Miejskiej Wrocławia, b. dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.


Spotkanie 508 z Dorotą Simonides

25 maja 2012

Szczęście w garści. Z familoka w szeroki świat

prowadził: Jan Miodek


Dorota Simonides - etnolog, folklorystka, badaczka kultury i literatury śląskiej, profesor Uniwersytetu Opolskiego, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Komitetu Słowianoznawstwa PAN, Komisji Folkloru Słowiańskiego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, laureatka wielu wyróżnień międzynarodowych, m. in. odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za wkład w pojednanie polsko-niemieckie; w latach 1990-2005 senator RP I, II, III, IV i V kadencji.


Spotkania w roku akademickim 2012/13

Spotkanie 509 z Pawłem Kowalem

28 września 2012

Spacer po linie. Ukraina między Unią i Rosją

prowadził: Maciej Marszał


Paweł Kowal - historyk, politolog, poseł do Parlamentu Europejskiego, b. wiceminister spraw zagranicznych.


Spotkanie 510 z Pawłem Kukizem

12 października 2012

Zmieleni.pl

prowadził: Zdzisław Ilski


Paweł Kukiz - wokalista, muzyk, aktor, lider zespołu "Piersi", założyciel ruchu "Zmieleni.pl".
Spotkanie 511 z Marią Przełomiec

30 października 2012

Tymoszenko Historia niedokończona

prowadził: Jan Andrzej Dąbrowski.


Maria Przełomiec - dziennikarka specjalizująca się w tematyce międzynarodowej, korespondentka Radia BBC (1990-2006), prowadząca audycję "Studio Wschód" w TVP Info, autorka książek Rosja 2000 - początek i koniec epoki? (2000), Ukraina na zakręcie (2005), Tymoszenko. Historia niedokończona (2012).


Spotkanie 512 z Adamem Jezierskim

9 listopada 2012

Być prorektorem na Uniwersytecie Wrocławskim

prowadził: Krzysztof Pyclik. Na skrzypacach grał: Robert Bachara.


Adam Jezierski - chemik, specjalista z zakresu fizykochemii nieorganicznej i spektroskopii molekularnej, prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego, animator Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale.


Spotkanie 513 z Piotrem Glińskim

16 listopada 2012

Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce a koncepcja demokracji obywatelskiej

prowadził: Andrzej Kisielewicz.


Piotr Gliński - socjolog, ekonomista, ekolog, kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, w latach 2005-2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.


Spotkanie 514 z Markiem Zubikiem

23 listopada 2012

Prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno jako wartości konstytucyjne

prowadził: Krystian Complak


Marek Zubik - prawnik konstytucjonalista, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, członek prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN, w latach 2000-2004 sekretarz Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych w Paryżu, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich (2007-2010).


Spotkanie 515 z Lidią Geringer de Oedenberg

30 listopada 2012

Kulisy budżetu Unii Europejskiej

prowadził: Bogusław Pawłowski


Lidia Geringer de Oedenberg - ekonomistka, dziennikarka, posłanka Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji (od 2004 r.), kwestor Parlamentu Europejskiego (od 2009 r.), w latach 1996-2005 dyrektor generalny Międzynarodowego Festiwalu "Wratislavia Cantans", dyrektor generalny Filharmonii Wrocławskiej (2001-2005), dyrektor programowy oddziału TVP S.A. we Wrocławiu (2001).


Spotkanie 516 z Maciejem i Andrzejem Szeptyckimi

7 grudnia 2012

Działalność rodu Szeptyckich jako przykład porozumienia polsko-ukraińskiego

prowadziła: Sylwia Wójtowicz


Maciej Szeptycki - informatyk, prezes zarządu Fundacji Rodu Szeptyckich, dr Andrzej Szeptycki - adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.


Spotkanie 517 z Janem Filipem Staniłko

14 grudnia 2012

Czy Polska utkwiła w pułapce średniego dochodu

prowadził: Piotr Szymaniec


Jan Filip Staniłko - filozof, ekonomista, prezes Instytutu Sobieskiego, publicysta, autor m. in. raportu "Przeskoczyć samych siebie. Rewolucja innowacyjna w polskiej nauce i dydaktyce" (2008).


Spotkanie 518 z Janem Widackim

25 stycznia 2013

Co przeszkadza w stosunkach polsko-litewskich?

prowadził: Maciej Marszał


Jan Widacki - adwokat, profesor prawa, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ambasador RP na Litwie w latach 1992-1996, wiceminister spraw wewnętrznych w latach 1990-1991.


Spotkanie 519 z Markiem Kornatem

12 kwietnia 2013

Tradycje polskiej polityki wobec Rosji a wyzwania teraźniejszości

prowadził: Piotr Szymaniec


Marek Kornat - historyk, sowietolog, publicysta, profesor na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Instytucie Historii PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Historii PAN.


Spotkanie 520 z Wojciechem Browarnym, Jackiem Bierutem i Grzegorzem Czekańskim - autorami antologii literatury Dolnego Śląska.

26 kwietnia 2013

Rozkład jazdy. Dwadzieścia lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku

prowadził: Krzysztof Pyclik


Wojciech Browarny - krytyk literacki, założyciel i kierownik Pracowni Literatury Polskiej po roku 1989 Instytutu Filologii Polskiej UWr. Jacek Bierut - prozaik, poeta, laureat nagrody Fundacji Kultury (2007), nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny (2002) i wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (2001). Grzegorz Czekański - krytyk literacki i filmowy, redaktor, księgarz (księgarnia "Tajne Komplety"), prozaik. Jacek Bierut i Grzegorz Czekański są wiceprezesami Fundacji Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza.


Spotkanie 521 z Jerzym Tomaszewskim

10 maja 2013

Kompas z niejedną wskazówką...czyli spotkanie z książką "Antykwaryczne Polowania".

prowadziła: Aleksandra Burdukiewicz


Jerzy Tomaszewski - historyk sztuki, dziennikarz, antykwariusz, autor i reżyser słuchowisk radiowych, popularyzator tematyki antykwarskiej.


Spotkanie 522 z Jackiem Protasiewiczem

24 maja 2013

Problemy europejskiej perspektywy Białorusi i Ukrainy

prowadził: Ryszard Balicki


Jacek Protasiewicz - wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk PO, polonista, absolwent UWr.


Spotkanie 523 z Januszem Deglerem

7 czerwca 2013

Witkacy - straszy czy zachwyca?

prowadził: Paweł Banaś


Janusz Degler - historyk literatury, literaturoznawca, teatrolog, badacz twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza


Spotkanie 524 z Zygmuntem Baumanem

23 czerwca 2013

Płynna nowoczesność - diagnozy dobre i złe

prowadził: Adam Jezierski


Zygmunt Bauman - socjolog, filozof, teoretyk kultury, eseista, profesor Uniwersytetu w Leeds (Wielka Brytania), członek Komitetu Socjologii PAN, autor m. in. 'Prawodawców i tłumaczy" (1987), "Nowoczesności i Zagłady" (1989), "Etyki ponowoczesnej" (1993).


Spotkanie 525 z Shri Janardan Dwivedi

24 czerwca 2013

Indie w dobie globalizacji

prowadził: Piotr Szymaniec


Shri Janardan Dwivedi - nauczyciel i wykładowca na Uniwersytecie w Delhi, agronom, dożywotni członek Indyjskiej Grupy Parlamentarnej, członek wielu ważnych Komisji w Indyjskim Kongresie Narodowym, członek Sądu Uniwersytetu Jawaharlal Nehru, propagator filozofii Gandhiego, doradca najważniejszych polityków indyjskich.


Spotkania w roku akademickim 2013/14

Spotkanie 526 ze Zbigniewem Rybczyńskim

4 października 2013

Centrum Technologii Audiowizualnych

prowadził: Andrzej Kisielewicz


Zbigniew Rybczyński - reżyser, laureat Oscara w 1983 r. i Emmy w 1990 r., absolwent łódzkiej PWSFTViT, dyrektor artystyczny Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA).


Spotkanie 527 z Jarosławem Gowinem

18 października 2013

Co dalej z Polską?

prowadził: Zdzisław Ilski


Jarosław Gowin - poseł niezrzeszony (do września 2013 w PO), filozof, politolog, b. rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, w latach 2011-2013 minister sprawiedliwości.
relacja video (Bibliotheca Bielaviana)

Spotkanie 528 z Markiem Dyżewskim

8 listopada 2013

O pieśniach, w które wpisał się los narodu

prowadziła: Aleksandra Burdukiewicz.


Marek Dyżewski - pianista, publicysta, wykładowca akademicki oraz animator życia muzycznego, w latach 1990-1994 rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w latach 2004-2007 kierownik artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów "Legnica Cantat", wielokrotny komentator radiowy i telewizyjny Konkursów Chopinowskich.
relacja video (Vimeo)

Spotkanie 529 z Łukaszem Turskim

22 listopada 2013

Czy jeszcze warto uczyć się czytać, pisać i liczyć - po 12% XXI wieku. O perspektywie rozwoju nauczania

prowadził: Andrzej Kisielewicz.


Łukasz Andrzej Turski - profesor fizyki, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, w latach 2000-2004 członek Komitetu Badań Naukowych, popularyzator nauki, pomysłodawca oraz przewodniczący rady programowej Centrum Nauki Kopernik, twórca warszawskiego Pikniku Naukowego.


Spotkanie 530 z Tomaszem Miśkiewiczem

6 grudnia 2013

Islam w Polsce. Teraźniejszość i wyzwania

prowadził: Krzysztof Pyclik.


Tomasz Miśkiewicz - Mufti Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, członek Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów (Warszawa) oraz międzynarodowych organizacji muzułmańskich w Europie i na świecie m. in. Światowej Ligi Muzułmańskiej (Arabia Saudyjska) i Europejskiej Konferencji Islamskiej (Bruksela), pomysłodawca i członek redakcji kwartalnika "Przegląd Tatarski" oraz "Muzułmanie Rzeczypospolitej".


<

Spotkanie 531 z Mariuszem Orionem-Jędryskiem

20 grudnia 2013

Surowce strategiczne Polski: bieżące aspekty gospodarcze, społeczne, geopolityczne i prawne

prowadził: Adam Jezierski


Mariusz-Orion Jędrysek - geolog, profesor nauk o Ziemi, kierownik zakładu geologii na Uniwersytecie Wrocławskim, w latach 2005-2007 Główny Geolog Kraju, w latach 2006-2007 Prezydent Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przy ONZ, inicjator poszukiwań gazu "zaciśniętego" i gazu łupkowego w Polsce.


Spotkanie 532 z Wołodymyrem Pawliwem oraz Bogdanem Dobruckim

24 stycznia 2014

Nowa wspólnota galicyjska. Pytania o przyszłość Ukrainy

prowadził: Maciej Marszał


Wołodymyr Pawliw - publicysta ukraiński, wykładowca na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, prezes Ukraińsko-Polskiego Klubu Dziennikarzy "Bez Uprzedzeń". W latach 2000-2005 korespondent Radia Wolna Europa/Radia Swoboda (ukr. serv.) w Warszawie. Autor książek publicystycznych, m. in.: "Dlaczego Polacy nie lubią Ukraińców" (Lwów 2004), "W poszukiwaniu Galicji" (Lwów 2012).
Bogdan Dobrucki - pracownik Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, reżyser szeroko komentowanego w mediach lwowskich i krakowskich filmu "Nasza Galicja".


Spotkanie 533 z Kazimierzem M. Ujazdowskim

7 lutego 2014

Czy demokracja może być skuteczna? Rozważania wokół zasad V Republiki francuskiej.

prowadził: Adam Sulikowski


Kazimierz M. Ujazdowski - publicysta, polityk, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, autor książek m.in.: "Geneza i tożsamość konstytucji V Republiki Francuskiej. Studium doktrynalno-prawne" (2013), "Żywotność konserwatyzmu. Myśl polityczna Adolfa Bocheńskiego" (2005).


Spotkanie 534 z Ewą Łętowską

7 marca 2014

Prawo w dobie płynnej nowoczesności

prowadził: Piotr Szymaniec


Ewa Łętowska - pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN, profesor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, w latach 1987-1992 pierwszy polski Rzecznik Praw Obywatelskich. Następnie sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002) i sędzia Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011). Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.


Spotkanie 535 z Anną Wolff-Powęską

21 marca 2014

Kto włada naszą pamięcią zbiorową?

prowadził: Marek Maciejewski


Anna Wolff-Powęska - profesor zwyczajny Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk idei, autorka licznych książek dotyczących myśli politycznej, stosunków polsko-niemieckich, postaw Niemców wobec nazizmu, w latach 1990-2004 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, laureatka nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (2008) i nagrody "Klio" I stopnia za najlepszą książkę historyczną (2011).


Spotkanie 536 z Krzysztofem Ceną

11 kwietnia 2014

Jak połowa uniwersytetów australijskich zdobyła miejsca na światowych listach rankingowych?

prowadził: Zdzisław Ilski


Krzysztof Cena - profesor zw. nauk przyrodniczych, w latach 1976-1993 profesor Politechniki Wrocławskiej, w latach 1988-2007 profesor School of Environmental Science Murdoch University (Perth, Australia), visiting professor School of Medicine McMaster University (1982-1986, Ontario, Kanada), b. konsultant i ekspert ILO (Międzynarodowej Organizacji Pracy) w zakresie systemów informacyjnych i zarządzania, b. ekspert UNIDO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego) w zakresie organizacji badań naukowych.


Spotkanie 537 z Mirosławem Kocurem

25 kwietnia 2014

Źródła teatru

prowadził: Janusz Degler


Mirosław Kocur - teatrolog, kulturoznawca, reżyser, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, w latach 1987-1990 kierownik artystyczny teatru "Drugie Studio Wrocławskie", uczestnik projektów Teatru Laboratorium (1974-1981), autor monografii: "Teatr antycznej Grecji" (2001), "We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie" (2005) i "Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza" (2013).


Spotkanie 538 z Włodzimierzem Marciniakiem

9 maja 2014

Aneksja Krymu - realia i wnioski

prowadził: Zbigniew Cesarz


Włodzimierz Marciniak - politolog, sowietolog, rosjoznawca, dyplomata, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN, b. prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGH (1991-1992), b. kierownik Katedry Studiów Politycznych SGH (2001-2002), w latach 1992-1997 radca Ambasady RP w Rosji, członek Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych (od 2008), autor m. in. "Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej" (2001)


Spotkanie 539 z Lechem Majewskim

16 maja 2014

Ukryty język symboli

prowadził: Andrzej Kisielewicz


Lech Majewski - polski reżyser filmowy, teatralny i operowy, pisarz, poeta i malarz, absolwent ASP w Warszawie i PWSFTviT w Łodzi, członek Directors Guild of America i European Film Academy, reżyser m. in. filmów "Wojaczek" (1999), "Angelus" (2001), "Ogród rozkoszy ziemskich" (2003), "Młyn i krzyż" (2011), laureat "Złotej Maski" (1994, 1998), nagrody specjalnej jury Festiwalu Filmowego w Wenecji (1996), nagrody Europejskiego Forum Filmowego w Strasburgu (2000), Grand Prix Camerimage (2001), nagrody im. Federico Felliniego (2001), Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rzymie (2002), bohater indywidualnej retrospektywy w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (2006).


Spotkanie 540 z Markiem Krajewskim

30 maja 2014

Między Breslau a Wrocławiem

prowadził: Stanisław Bereś


Marek Krajewski - pisarz, filolog klasyczny, w latach 1992-2007 pracownik naukowy Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor serii książek o komisarzu Eberhardzie Mocku (m. in. "Śmierć w Breslau", "Koniec świata w Breslau", "Widma w mieście Breslau") i komisarzu Edwardzie Popielskim (m. in. "Głowa Minotaura", "Erynie", "Liczby Charona"), laureat Paszportu "Polityki" (2005), nagrody księgarzy "Witryna" za najlepszą książkę 2005 r., "Nagrody Wielkiego Kalibru" dla najlepszej powieści kryminalnej 2003 r., w 2008 r. za wkład w promocję Wrocławia uhonorowany tytułem "Ambasador Wrocławia".


Spotkanie 541 panel dyskusyjny:

11 czerwca 2014

Jacek Łukasiewicz, Andrzeja Skrendo, Tomasz Kunz, Wojciech Browarny, Bogusław Kierc

Tadeusz Różewicz czyli wszystko

prowadził: Stanisław Bereś


prof. zw. dr hab. Jacek Łukasiewicz - poeta, krytyk literacki, historyk literatury, b. kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej po 1918 r. Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor monografii "TR - Tadeusz Różewicz" (2013) oraz artykułów o twórczości Tadeusza Różewicza: "Tadeusz Różewicz i Leopold Staff" (2003), "Inni ludzie w wierszach Różewicza" (2007), "Różewicz" (2006).

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Skrendo - historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, dziennikarz radiowy i telewizyjny, wykładowca poetyki w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, autor monografii "Tadeusz Różewicz i granice literatury" (2002) oraz "Przodem Różewicz" (2012)

dr Tomasz Kunz - teoretyk i krytyk literacki, tłumacz, redaktor, wykładowca poetyki i historii polskiej literatury XX w. w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor monografii "Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury" (2005, nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz m. in. artykułów: "»Próba nowej całości«. Tadeusza Różewicza poetyka totalna" (2006) i "Zasnuwanie pustki. Wokół projektu poetyckiego autoportretu Tadeusza Różewicza" (2008).

dr hab. Wojciech Browarny - historyk literatury nowoczesnej i śląskoznawca, założyciel i kierownik Pracowni Literatury Polskiej po roku 1989 Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor monografii "Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość" (2013), współautor "Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza (2007).

Bogusław Kierc - aktor, reżyser, pedagog, poeta, krytyk literacki, eseista, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu (przedmioty: wiersz, elementarne zadania aktorskie w planie żywym), znany m. in. z repertuaru różewiczowskiego (Głodomór w "Odejściu głodomora", Franz w "Pułapce", Starzec III w "Kartotece rozrzuconej")


Spotkanie 542 z Andrzejem Mycem

27 czerwca 2014

Problemy z mechanizmem i procesem teorii ewolucji

prowadził: Andrzej Kisielewicz


Andrzej Myc - biolog, biochemik, profesor emerytowany w Michigan Nanotechnology Institute for Medicine and Biological Sciences oraz Division of Allergy and Clinical Immunology, Department of Medicine, University of Michigan, Ann Arbor (USA), docent w Zakładzie Immunologii Chorób Zakaźnych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, specjalista w zakresie immunologii gospodarza oraz mechanizmów programowanej śmierci komórki (PCD).


Spotkania w roku akademickim 2014/15

Spotkanie 543 z Marią Zmierczak

24 października 2014

Czy możliwa jest totalitarna demokracja? Rozważania wokół pojęć totalitaryzmu, autorytaryzmu i demokracji.

prowadził: Marek Maciejewski


Maria Zmierczak - profesor nauk prawnych, historyk doktryn polityczno-prawnych, historyk idei, kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka ponad 80 publikacji, w tym monografii Ideologia liberalna w II Cesarstwie francuskim (1978), Spory o istotę faszyzmu. Dzieje i krytyka (1988), Totalitaryzm czy totalitaryzmy? Kłopoty z definiowaniem pojęcia (2003).


Spotkanie 544 z Andrzejem Kisielewiczem

7 listopada 2014

Sztuczna inteligencja - czyli o możliwościach i ograniczeniach nauki

prowadził: Bartłomiej Skowron


Andrzej Kisielewicz - profesor nauk matematycznych, autor ponad 60 publikacji w zakresie matematyki, logiki i informatyki, w tym monografii Sztuczna inteligencja i logika (WNT 2011); współtwórca Salonu Profesora Dudka, prezes zarządu Fundacji Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukasiewicza.


Spotkanie 545 z Krzysztofem Majem

21 listopada 2014

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 - idea budująca zaangażowanie

prowadziła: Aleksandra Burdukiewicz


Krzysztof Maj - organizator i menedżer kultury, dyrektor generalny Biura Festiwalowego Impart, zarządzającego projektem "Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016", absolwent Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University New Britain, b. wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów RP ds. kultury.


Spotkanie 546 ze Zbigniewem Jagiełło

5 grudnia 2014

Polska: 25 + 25 = ?

prowadził: Andrzej Kisielewicz


Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A., członek Rady Związku Banków Polskich i Institut International d'Études Bancaires (Zurych), absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów Uniwersytetu Gdańskiego i Rotterdam School of Management Erasmus University, w 2012 r. wyróżniony tytułem Bankowego Menedżera Roku 2011.


Spotkanie 547 z Katarzyną Kuczyńską

19 grudnia 2014

Filozofia - pomaga czy szkodzi polskiej szkole?

prowadził: Bartłomiej Skowron


Katarzyna Kuczyńska - doktor filozofii, od dekady nauczycielka etyki i filozofii we wrocławskich szkołach i przedszkolach, konsultant we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, inicjatorka i popularyzatorka edukacji propagującej myślenie krytyczne oraz orientację na wartości w życiu społecznym; współautorka strony www.nauczaniefilozofii.uni.wroc.pl.


Spotkanie 548 z Rafałem A. Ziemkiewiczem

9 stycznia 2015

Czy mogliśmy nie przegrać II wojny światowej?

prowadził: Krzysztof Pyclik


Rafał A. Ziemkiewicz - pisarz, dziennikarz, publicysta, komentator polityczny i ekonomiczny, laureat nagrody im. Janusza Zajdla w dziedzinie literatury science-fiction (1995, 1996 i 1998) oraz 'nagrody Kisiela' tygodnika "Wprost" (2001), autor książki "Jakie piękne samobójstwo" (wyd. "Fabryka Słów", 2014).


Spotkanie 549 z Dariuszem Dolińskim

23 stycznia 2015

Bezrefleksyjność w funkcjonowaniu człowieka

prowadził: Bogusław Pawłowski


Dariusz Doliński - profesor psychologii, specjalista z zakresu psychologii społecznej i psychologii wpływu społecznego, członek i przewodniczący Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, redaktor naczelny "Polish Psychological Bulletin", autor m. in. książek "Przypisywanie moralnej odpowiedzialności" (1992), "Orientacja defensywna" (1993), "Strategie samoutrudniania. Rzucanie kłód pod własne nogi" (1994), "Psychologia reklamy" (1998), "Psychologia wpływu społecznego" (2000), "Psychologiczne mechanizmy reklamy" (2003).


Spotkanie 550 z Jerzym Marcinkowskim

6 lutego 2015

Prawo Campbella-Godharta w działaniu, na przykładzie współczesnej nauki. Ponura historia utkana z bardzo wesołych anegdot.

prowadził: Andrzej Kisielewicz


Jerzy Marcinkowski - profesor nauk matematycznych (specjalizacja: logika w informatyce, teoria informatyki), kierownik Zakładu Teorii Informatyki i Baz Danych Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2002-2005 prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr., w latach 2008-2011 członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Zespół Kierunków Studiów Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych), autor m. in. "Problemy rozstrzygalności implikacji klauzul hornowskich" (1993) i "Achilles, żółw i nierozstrzygalne problemy ograniczoności małych programów DATOLOGowych" (1999).


Spotkanie 551 z Bogusławem Pawłowskim

6 marca 2015

Dysregulacje ludzkich emocji i zachowań z ewolucyjnego punktu widzenia - czyli czego ciągle brakuje współczesnej medycynie.

prowadził: Adam Jezierski


Bogusław Pawłowski - profesor nauk biologicznych, antropolog, kierownik Katedry Antropologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Antropologii i Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej Wydziału II Nauk Biologicznych PAN oraz Komisji Antropologicznej PAU, członek European Human Behaviour and Evolution Association (EHBEA), Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) i Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, redaktor monografii "Biologia atrakcyjności człowieka", autor wielu publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych "Nature", "Proceedings of Royal Society - Series B (Biology)", "Current Anthropology", "Evolution & Human Behavior", "Biological Psychology", "American Journal of Human Biology" et al.


Spotkanie 552 z Łukaszem Huculakiem

20 marca 2015

Malarstwo. Cosa mentale?

prowadziła: Agnieszka Bandura


Łukasz Huculak - malarz, adiunkt Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Laureat Grand Prix Festiwalu Malarstwa w Szczecinie i wyróżnienia na Biennale Malarstwa "Bielska Jesień". Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnik ponad stu pokazów zbiorowych. Bywa kuratorem (cykl wystaw "Hallo Wrocław 2016!"), publikuje teksty o sztuce ("Format", "Dwutygodnik", "Art&Business"). W 2012 roku został powołany do wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów.


<

Spotkanie 553 z Bogdanem Szlachtą

17 kwietnia 2015

Republikanizm a liberalizm

prowadził: Maciej Marszał


Bogdan Szlachta - profesor nauk prawnych, politolog i prawnik, historyk myśli politycznej, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Spotkanie 554 z Bronisławem Wildsteinem

22 maja 2015

Cienie moich czasów

prowadził: Andrzej Kisielewicz


Bronisław Wildstein - publicysta, dziennikarz, pisarz, w latach 2006-2007 prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A., w latach 2012-2014 redaktor naczelny Telewizji Republika, autor m. in. powieści: "Jak woda" (1989, Nagroda Fundacji im. Kościelskich w 1990), "Brat" (1992), "Mistrz" (2004), "Dolina nicości" (2009, Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza w 2009), "Czas niedokonany" (2011), "Ukryty" (2012) i zbioru opowiadań "Przyszłość z ograniczoną odpowiedzialnością" (2003, Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego w 2004).


Spotkanie 555 z Tomaszem Mazurem

5 czerwca 2015

Stoicka teoria wartości we współczesnej interpretacji

prowadził: Marek Krajewski


Tomasz Mazur - dr filozofii, pisarz, współczesny stoik i nauczyciel filozofii w warszawskich szkołach średnich. Założyciel Centrum Praktyki Stoickiej, pod którego auspicjami od siedmiu lat organizuje filozoficzne spotkania i warsztaty dla wszystkich osób zainteresowanych. Autor dwóch monografii naukowych ("Zbawienie poprzez filozofię. Interpretacja twórczości Henryka Elzenberga", 2004; "Kapryśni bogowie Sokratesa. Człowiek i świat wartości w tradycji filozofii zachodniej", 2008) oraz dwóch poradników filozoficznych ("Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji do szybkiego użytku", 2012 oraz "O stawianiu się stoikiem", 2014)


Spotkanie 556 z Ewą M. Bartnik

19 czerwca 2015

Geny i Testy"

prowadził: Bogusław Pawłowski


prof. zw. dr hab. Ewa M. Bartnik - profesor nauk biologicznych, biolog molekularny, genetyk, pracownik Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca przewodniczącego Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Wydziału V Nauk Medycznych PAN, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Genetycznego, członek Międzynarodowego Komitetu Bioetycznego UNESCO.


Spotkania w roku akademickim 2015/16

Spotkanie 557 z Agnieszką Florczak

9 października 2015

Polska polityka wobec uchodźców

prowadził: Zbigniew Cesarz


MAgnieszka Florczak - dr politologii w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Politycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji "Uchodźcy w Polsce - między humanitaryzmem a pragmatyzmem", 2003 (nagrodzonej przez MENiS) oraz licznych artykułów i prac zbiorowych poświęconych ochronie praw człowieka i funkcjonowaniu współczesnych organizacji międzynarodowych.


Spotkanie 558 z Przemysławem Tyszkiewiczem

30 października 2015

W kosmosie miedziorytu

prowadził: Stanisław Bereś. Na skrzypcach grał: Robert Bachara.


Przemysław Tyszkiewicz - grafik, prof. nadzw. Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Uprawia grafikę warsztatową w technikach druku wklęsłego (miedzioryt, akwaforta, akwatinta). Autor wielu wystaw indywidualnych, uczestnik licznych wystaw zbiorowych i konkursów grafiki w kraju i za granicą (m. in. Włochy, Belgia, Holandia, Dania, Japonia, Białoruś, Litwa, Ukraina, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Czechy). Jego prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą, m. in. Jacques'a Chiraca, Václava Havla, Gerharda Schrödera i Jana Nowaka-Jeziorańskiego.


Spotkanie 559 z Mieczysławem Śledziem

20 listopada 2015

Przestępczość zorganizowana wyzwaniem dla polskiego wymiaru sprawiedliwości

prowadził: Maciej Marszał


Mieczysław Śledź - prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (w latach 2006-2007 pełnił funkcję Prokuratora Apelacyjnego). Od 2001 r. związany z wydziałami ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej.


Spotkanie 560 z Bogusławem Bednarkiem

18 grudnia 2015

W kręgu sztuki oratorskiej

prowadził: Marek Krajewski


dr hab. Bogusław Bednarek - filolog polski, historyk literatury, bibliolog, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor m. in. "Epos europejski" (2001), "Literackie obrazy tortur" (1998), "W świecie staropolskich oracji weselnych: mowy wygłaszane przy oddawaniu wieńca" (2005), "Znaki brydżowe" (1978), "Studia nad kulturą i literaturą staropolską (ze szczególnym uwzględnieniem prac o "Wielkim zwierciadle przykładów") oraz prace o eposie europejskim" (2014), twórca znanej audycji telewizyjnej "Labirynty kultury" (TVP Wrocław, TVP Polonia).


Spotkanie 561 z Kornelem Morawieckim

8 stycznia 2016

Miary rzeczy

prowadził: Andrzej Kisielewicz


Kornel Morawiecki - dr fizyki, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej 1982-1989, Marszałek Senior Sejmu VIII kadencji.


Spotkanie 562 z Robertem Piłatem

22 stycznia 2016

Samowiedza jako autoironia

prowadził: Bartłomiej Skowron


Robert Piłat - profesor filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wicedyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (2000-2004), dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej (2005-2008), kierownik Zakładu Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN (2000-2011), członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego (prezes 2001-2011) i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (czł. Zarządu 2002-2005), autor m. in. monografii: "Czy istnieje świadomość" (1993), "Umysł jako osobisty model świata" (1999), "Krzywda i zadośćuczynienie" (2003), "Doświadczenie i pojęcie" (2006), "O istocie pojęć" (2007); zaangażowany w różne formy popularyzowania nauki, w tym organizowanie festiwali nauki i cykliczne audycje radiowe o tematyce filozoficznej, współautor podręczników edukacji filozoficznej dla klas 1-3 gimnazjum (2001, 2003, 2005).


Spotkanie 563 z Bożena Borkowską

5 lutego 2016

O ochronie konkurencji i konsumentów

prowadził: Mikołaj Klimczak


Bożena Borkowska - profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (specjalność naukowa: mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna), kierownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej UE, od maja 2014 członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, laureatka (2011) nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego "za książkę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych w Polsce".


Spotkanie 564 z Konradem Szołajskim

4 marca 2016

Dobra zmiana w... filmie

prowadził: Bogusław Pawłowski


dr Konrad Szołajski - reżyser filmowy i scenarzysta, autor filmów fabularnych i dokumentalnych, reżyser m. in. filmów "Człowiek z..." (1993),"Operacja »Koza«" (1999), "Kop głębiej" (2011), "Walka z szatanem" (2015); laureat nagrody im. Aleksandra Kamińskiego na 21. Festiwalu Mediów "Człowiek w Zagrożeniu" w Łodzi za dokument "I Bóg stworzył sex" (2011), trzykrotnie nominowany do "Złotych Lwów" na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (w latach 1993-99), do "Złotego Grona" na 40. Lubuskim Lecie Filmowym w Łagowie (2011) oraz do "Złotej Kaczki" miesięcznika "Film" (2012, w kategorii "najlepszy film" i "najlepszy scenariusz"); wykładowca Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.


Spotkanie 565 z Bogusławem Paziem

18 marca 2016

Cóż po rozumie w czasie postmodernizmu...?

prowadził: Bartłomiej Skowron


Bogusław Paź – filozof, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta "Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung" w Halle (1994); autor monografii "Problematyka pierwszych zasad (prima principia) w ontologii Christiana Wolffa" (1998), "Epistemologiczne założenia ontologii Christiana Wolffa" (2002, wyróżniona nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w 2003), "Naczelna zasada racjonalizmu. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta" (2007), "Transformacja metafizyki w ontologię na przełomie XVII i XVIII wieku. Studium historyczno-krytyczne" (2013), redaktor tomów zbiorowych "Filozofia przedkrytyczna Kanta" (2006), "Leibniz. Tradycja i idee nowoczesnej filozofii" (2010), "Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych" (wyd. I 2011, wyd. II 2015), autor haseł w "Powszechnej Encyklopedii Filozofii" (2000-2009) oraz kilkudziesięciu artykułów publikowanych w "Przeglądzie Filozoficznym", "Filo-Sofija", "Studia Philosophica Wratislaviensia", "Folia Philosophica".


Spotkanie 566 z Jerzym Vetulanim

1 kwietnia 2016

Kiedy uczucia kłócą się z rozsądkiem; zachowania społecznie korzystne, nieakceptowalne w naszej kulturze: eugenika, eutanazja, poligamia

prowadziła: Joanna Rymaszewska


Jerzy Vetulani - profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, członek Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych, Komitetu Neurobiologii oraz Komisji Filozofii Nauk PAN, członek Polskiej Akademii Umiejętności, członek honorowy Indian Academy of Neurosciences (Uttar Pradesh, Indie). Laureat (1983) Międzynarodowej Nagrody Anna-Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu; doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; redaktor naczelny kwartalnika "Wszechświat" (1981-2002) oraz "Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy" (1993-1996). Popularyzator nauki, autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, jeden z najczęściej cytowanych polskich naukowców w dziedzinie biomedycyny, konsultant naukowy filmu "Iluminacja" (1973) Krzysztofa Zanussiego.


Spotkanie 567 z Rolandem Zarzyckim

15 kwietnia 2016

Inna polityka staje się możliwa. Dlaczego wszyscy razem potrzebujemy autentycznej lewicy?

prowadził: Bartłomiej Skowron


Roland Zarzycki - doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki, badacz, publicysta, ekspert polityczno-ekonomiczny, specjalizujący się w kwestiach zadłużenia publicznego oraz bilateralnych umowach inwestycyjnych; członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów, współautor i koordynator wielu projektów I przedsięwzięć obywatelskich, członek partii Razem (w wyborach parlamentarnych w roku 2015 startował z numerem jeden z listy wyborczej Partii Razem zdobywając 10450 głosów poparcia); wegetarianin.


Spotkanie 568 z Wojciechem Grygielem

6 maja 2016

Prawda tkwi w głębinie. Teologia a współczesne nauki

prowadził: Andrzej Kisielewicz


ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP - filozof, teolog, chemik, prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; absolwent Politechniki Wrocławskiej (1992), doktorat z chemii na Binghamton University w Nowym Jorku (1997), doktorat z filozofii przyrody pod kierunkiem ks. prof. Michała Hellera ("Krytyczna analiza fizycznych podstaw oraz filozoficznych konsekwencji interpretacji mechaniki kwantowej przy użyciu spójnych historii kwantowych", 2007). Autor m. in. monografii "Zobaczyć kota Schrödingera" (2008), "Stephena Hawkinga i Rogera Penrose'a spór o rzeczywistość" (2014), redaktor "Philosophy in Science. Methods and Aplications" (2011), "Oblicza racjonalności. Wokół myśli Michała Hellera" (2011) oraz wielu artykułów filozoficzno-naukowych.


Spotkanie 569 z Michałem Jaskólskim

3 czerwca 2016

Wieczne wojny i pokoje »wieczyste«. Od Pokoju Westfalskiego do Poczdamu - i co dalej?

prowadził: Marek Maciejewski na skrzypcach grał: Robert Bachara


Michał Jaskólski – profesor prawa, Uniwersytet Jagielloński, historyk doktryn politycznych i prawnych, autor m. in. monografii "Między normatywizmem i uniwersalizmem: myśl prawno-polityczna Władysława Leopolda Jaworskiego" (1988), "Konserwatyzm - nacjonalizm: studia nad konfrontacjami ideowymi konserwatyzmu krakowskiego i demokracji narodowej przed 1914 r." (1989), "Kaduceus polski: myśl polityczna konserwatystów krakowskich 1866-1934" (1990), redaktor 6-tomowego "Słownika historii doktryn politycznych" (Wyd. Sejmowe 1997-2016) oraz "Z zagadnień filozofii społecznej: zapiski myśli humanistycznej SENS" (1989), "Władysław Leopold Jaworski: O prawie, państwie i konstytucji" (1996), "Marek Sobolewski: Pisma nieznane i rozproszone" (2003, z Krystyną Chojnicką) oraz licznych artykułów.


Spotkania w roku akademickim 2016/17

Spotkanie 570 panel dyskusyjny:

11 czerwca 2014

Wrocław – Europejskie Miasto Kultury Naukowej
Adam Jezierski - rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Andrzej Dziedzic - prorekor Politechniki Wrocławskiej
Maciej Litwin -- przedstawiciel Prezydenta Wrocławia

spotkanie prowadził: Kazimierz Orzechowski
Spotkanie 571 z Janem Malickim

14 października 2016

Po co nam ta Ukraina...?

prowadził: Maciej Marszał


Jan Malicki - historyk, założyciel, dyrektor i wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny kwartalnika "Przegląd Wschodni", dyrektor i koordynator Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego.


Spotkanie 572 z Krzysztofem Mroziewiczem

21 października 2016

Poczucie humoru w dyplomacji

prowadziła: Urszula Glensk


Krzysztof Mroziewicz - dziennikarz, reporter, korespondent wojenny, dyplomata, ambasador Polski w Indiach, Sri Lance i Nepalu w latach 1996-2001; wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych książek i reportaży, m. in. "Ucieczka do Indii" (1996), "Dziennikarz w globalnej wiosce" (2004), "Prawdy ostateczne Ryszarda Kapuścińskiego" (2008), "Korespondent, czyli jak opisać pełzający koniec świata" (2013), a ostatnio "Pastwisko świętych byków" (2014) i "Mity indyjskie" (2015).


Spotkanie 573 z Hubertem Izdebskim

2 grudnia 2016

Cele reformy szkolnictwa wyższego

prowadził: Marek Maciejewski


prof. Hubert Izdebski - profesor nauk prawnych, historyk idei i prawa, teoretyk administracji, specjalista z zakresu samorządu terytorialnego i prawa szkolnictwa wyższego, wieloletni dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie profesor zwyczajny w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.


Spotkanie 574 z Bogdanem Wojciszke

27 stycznia 2017

Deformacje i pułapki ocen moralnych (w świetle badań empirycznych)

prowadził: Bogusław Pawłowski


prof. Bogdan Wojciszke - psycholog, specjalista z zakresu psychologii osobowości i psychologii społecznej, wieloletni dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie profesor zwyczajny w Katedrze Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS; członek korespondent PAN, członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN i członek rady wykonawczej European Association of Experimental Social Psychology.


Spotkanie 575 z Andrzejem Przyłębskim

27 lutego 2017

Stosunki polsko-niemieckie: perspektywa dyplomaty - perspektywa filozofa

prowadził: Andrzej Kisielewicz


prof. Andrzej Przyłębski - ambasador Polski w Niemczech, filozof, kulturoznawca, dyrektor Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1993-1996 wicedyrektor Instytutu Filozofii UAM, w latach 1996-2001 - radca Ambasada RP w Niemczech (attaché ds. kultury i nauki), autor m. in. "Gadamer" (2006), "Hermeneutyczny zwrot filozofii" (2004), "Duch czy życie? Studia i szkice z filozofii niemieckiej" (2011), tłumacz dzieł Hansa-Georga Gadamera (1991, 2006, 2011) i Georga Simmla (1998).


Spotkanie 576 z Tadeuszem Trziszką

31 marca 2017

Co z tym jajem - ciąg dalszy

prowadził: Zbigniew Dobrzański


prof. Tadeusz Trziszka - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zootechnik, specjalista technologii żywności i żywienia (w szczególności technologii drobiu i jaj), długoletni (1997-2016) kierownik Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością UP; laureat nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe (1990, 2002) oraz nagrody I stopnia Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) za opracowanie metody jednoczesnej izolacji cystatyny i lizozymu z białka jaja jako preparatu o aktywności bakteriobójczej i grzybobójczej; autor licznych prac naukowych, w tym ponad 150 oryginalnych prac twórczych (m. in. dwóch patentów), ponad 15 podręczników i monografii; członek World's Poultry Science Association (WPSA), Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Societas Humboltiana Polonorum (2001-2004 przewodniczący).


Spotkanie 577 z Krzysztofem Szwagrzykiem

7 kwietnia 2017

Polska szuka bohaterów

prowadził: Krzysztof Kawalec


dr hab. Krzysztof Szwagrzyk - historyk, zastępca Prezesa IPN oraz Dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, poprzednio naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu i pełnomocnik Prezesa IPN ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar okresu stalinowskiego, kierował pracami ekshumacyjnymi na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, w Kwaterze "Łączka" na warszawskim Wojskowym Cmentarzu na Powązkach, na Służewcu oraz Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie; autor m. in. "Listy do Bieruta. Prośby o ułaskawienie z lat 1946-1956" (1995), "Golgota wrocławska 1945-1956" (1996), "Winni? Niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe (1945-1956) w świetle dokumentów sądowych" (1999), "Zbrodnie w majestacie prawa" (2000).


Spotkanie 578 z Mikołajem Iwanowem

21 kwietnia 2017

Bycie Polakiem w Rosji. Stereotypy i depolonizacja Kresów

prowadził: Zdzisław Julian Winnicki


prof. Mikołaj Iwanow - historyk, pracownik Katedry Systemów Politycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz, wcześniej Katedry Historii Najnowszej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydziału Orientalistycznego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią PAN. W latach 1989-2004 redaktor (editor-broadcaster) Radia Wolna Europa - Radia Swoboda w Monachium i Pradze (pracował w redakcjach białoruskiej i północno-kaukaskiej). Założyciel i przez wiele lat przewodniczący organizacji społecznej "Straż Mogił Polskich na Wschodzie", działającej na rzecz ocalenia polskiego dziedzictwa narodowego na terenie byłego ZSRR; honorowy członek Związku Polaków na Białorusi. Autor m. in. "Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939" (1991, nagroda "Polityki" i nagroda im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego /Londyn/), "Powstanie Warszawskie widziane z Moskwy" (2010), "Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. »Operacja polska« 1937-1938" (2014; nominowana do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego).


Spotkanie 579 z Christophem-Ericem Mecke

12 maja 2017

Nauki prawne a nauki ścisłe i humanistyczne

prowadził: Marek Maciejewski


dr Christoph-Eric Mecke - prawnik, pracownik uniwersytetów w Hanowerze i Getyndze, specjalista z zakresu historii myśli prawnej, historii prawa, a także prawa rodzinnego. Autor wielu publikacji z tego zakresu, w tym książek: "Begriff und System des Rechts bei Georg Friedrich Puchta" (2009), "Rudolf von Jhering. Anonym publizierte Frühschriften und unveröffentlichte Handschriften aus seinem Nachlaß" (2010);


Spotkanie 580 z Andrzejem Rzeplińskim

26 maja 2017

Wolność człowieka jako wartość naszej ustawy ustaw

prowadził: Krzysztof Pyclik


Prof. Andrzej Rzepliński - Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010-2016, prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego, Autor (lub współautor) licznych publikacji naukowych, m. in. "Sądownictwo w Polsce Ludowej. Między dyspozycyjnością a niezawisłością" (1989, wyd. drugiego obiegu), "Sądownictwo PRL" (Londyn 1990, wyd. "Polonia"), "Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim" (1993), "Prawa człowieka a policja. Problemy teorii i praktyki" (1994), "Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956" (2000), "Konstytucja jako fundament państwa i prawa" (2013), "Służąc rządom dobrego prawa" (2015).