Foto??? Foto??? Foto??? Foto??? Foto???

Spotkania w roku akademickim 2017/18

Spotkanie 581 z Maciejem Misiem i Marcinem Misiem

10 listopada 2017

Jak zoperować mózg bez otwierania czaszki - sekrety neuroradiologii interwencyjnej

prowadził: Marek Sąsiadek


Dr n. med. Maciej Miś (neurochirurg) i dr n. med. Marcin Miś (radiolog) - specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, którzy jako pierwsi na świecie wykonali zabieg embolizacji skomplikowanego tętniaka. Ich metoda została nazwana w literaturze światowej "Teddy Bear Technique".


Spotkanie 582 z Markiem Krajewskim

24 listopada 2017

Dwadzieścia lat w świecie zbrodni

prowadził: Stanisław Bereś


Marek Krajewski - pisarz, filolog klasyczny, w latach 1992-2007 pracownik naukowy Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor serii o książek o komisarzu Eberhardzie Mocku (m. in. "Śmierć w Breslau", "Widma w mieście Breslau", "Mock. Ludzkie zoo") i komisarzu Edwardzie Popielskim (m. in. "Głowa Minotaura", "Władca liczb", "Arena szczurów") oraz współautor (wraz z dr n. med. Jerzym Kaweckim) pitavalu "Umarli mają głos" (2015). Laureat Głównej Nagrody Literackiej im. Georga Dehio, przyznawanej przez Niemieckie Forum Kultury Europy Wschodniej (Berlin 2016, Georg Dehio-Hauptbuchpreis des Deutschen Kulturforum östliches Europa), odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2015), laureat Paszportu "Polityki" (2005), nagrody księgarzy "Witryna" za najlepszą książkę 2005 r., "Nagrody Wielkiego Kalibru" dla najlepszej powieści kryminalnej 2003 r., w 2008 r. za wkład w promocję Wrocławia uhonorowany tytułem "Ambasador Wrocławia".


Spotkanie 583 z Mirosławem Sadowskim

15 grudnia 2017

Islam. Religia i prawo. Czy islam może się zmodernizować?

prowadził: Krzysztof Pyclik


Mirosław Sadowski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Badań Praw Orientalnych w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 r. radca prawny; wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Badacz prawa islamu, doktryn politycznych i prawnych, historii gospodarczej i katolickiej nauki społecznej. Autor monografii "Islam. Religia i prawo" (Warszawa 2017) i in. publikacji książkowych, artykułów i opracowań naukowych. Redaktor naczelny dwóch czasopism naukowych: "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" i "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".


Spotkanie 584 z Markiem Kusiem

26 stycznia 2018

Przypadkowość w fizyce. Konsekwencje dla filozofii umysłu i świadomości?

prowadził: Jakub Jernajczyk


Marek Kuś - fizyk teoretyk, profesor w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, członek Academia Europea. Obszarem jego zainteresowań naukowych są: fizyka matematyczna, w szczególności zastosowania metod geometrycznych i grupowych (geometria symplektyczna, geometria algebraiczna, teoria grup Liego) w informatyce kwantowej, chaos kwantowy i podstawy mechaniki kwantowej. Interesują go także metody formalne w filozofii oraz zastosowania metod nauk ścisłych w naukach społecznych.Autor ok. 150 artykułów oryginalnych z powyższych dziedzin nauki.


Spotkanie 585 z Marią Małgorzatą Sąsiadek

23 lutego 2018

Terapia personalizowana w onkologii oparta na badaniach genetycznych.

(Znaczenie standardów w diagnostyce genetycznej - onkologicznej)
prowadził: Adam Maciejczyk.


Maria Małgorzata Sąsiadek - profesor nauk medycznych, specjalistka z zakresu genetyki klinicznej, chorób wewnętrznych, laboratoryjnej genetyki medycznej oraz diagnostyki laboratoryjnej, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej; visiting professor Uniwersytetu w Tybindze; przez sześć lat ekspert do spraw genetyki w programie Unii Europejskiej.


Spotkanie 586 z Markiem Abramowiczem

18 maja 2018

Czy możliwy jest kontakt z pozaziemską cywilizacją?

prowadził: Andrzej Kisielewicz.

prezentacja do pobrania: Jak szukać obcych w Galaktyce?
Marek Abramowicz - astrofizyk, profesor emerytowany Uniwersytetu w Göteborgu, autor przeszło 200 prac naukowych z teorii względności, astrofizyki wysokich energii, teorii akrecji oraz klasycznych i kwantowych czarnych dziur. Przez lata pracował i wykładał w Stanfordzie, Teksasie (Austin), Oksfordzie, Kopenhadze i Trieście, Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. W latach 1993-2012 kierował katedrą astrofizyki na Uniwersytecie w Göteborgu. Publikował w paryskiej "Kulturze" Jerzego Giedroycia, w "Świecie Nauki", "Uranii", "Delcie", "Scientific American", "American Journal of Physics", w szwedzkim "Forskning och Framsteg", a także "Odrze" i "Tygodniku Powszechnym"Spotkanie 587 z Józefem Lubaczem

25 maja 2018

Kogo, po co i jak kształcić?

prowadził: Jan Burdukiewicz.


Józef Lubacz - profesor nauk techicznych, większość swojej działalności naukowej i inżynierskiej poświęcił różnymi aspektami teleinformatyki. Pełnił szereg funkcji kierowniczych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej: był jego dziekanem, przez wiele lat kierował Zakładem Teleinformatyki i Telekomutacji, był dyrektorem Instytutu Telekomunikacji. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w latach 2010-2013 przewodniczył Radzie. Od kilkunastu lat, poza teleinformatyką, zajmuje się też problematyką społeczeństwa informacyjnego i zagadnieniami filozoficznymi. Od 2015 r. przewodniczy Radzie Programowej Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej, powołanego w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.Spotkanie 588 z Elżbietą Mączyńską

15 czerwca 2018

Przesilenie cywilizacyjne i gospodarka prokrastynacyjna - trendy globalne

prowadziła: Bożena Klimczak.


Elżbieta Mączyńska - profesor nauk ekonomicznych, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2005 r.), wieloletni kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Prezydium Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus", członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Specjalista z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego; autorka, współautorka i redaktor ok. 150 publikacji, m.in.: "Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody", "Ile jest warta nieruchomość", "Zagrożenie upadłością", "Bankructwa przedsiębiorstw", "Społeczna gospodarka rynkowa", "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej". Członek Komitetu Redakcyjnego "Ekonomisty", czasopisma wydawanego przez PTE i KNE PAN oraz członek Rady Redakcyjnej "Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie", wydawanego przez KNOP SGH.Spotkania w roku akademickim 2017/18

Spotkanie 589 z Markiem Ziętkiem, Cezarym Madryasem, Andrzejem Kaletą, Ryszardem Bartoszewiczem i Adamem Jezierskim - rektorami wrocławskich uczelni

26 października 2018

Współpraca uczelni Wrocławia - federacja czy jeden uniwersytet?

prowadził: Andrzej Kisielewicz


prof. dr hab Marek Ziętek - rektor Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola,
prof. dr hab Cezary Madryas - rektor Politechniki Wrocławskiej,
prof. dr hab Andrzej Kaleta - rektor Uniwersytetu Ekonomicznego,
dr hab. Ryszard Bartoszewicz - prorektor Akademii Wychowania Fizycznego,
prof dr hab. Adam Jezierski - rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.


Spotkanie 590 z Adamem Bosiackim

30 listopada 2018

Rosja: w kierunku społeczeństwa obywatelskiego?

prowadził: Piotr Szymaniec.


Adam Bosiacki - profesor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego; wykładowca Hoover Institution na Uniwersytecie Stanforda. W pracy naukowej zajmuje się zwłaszcza historią prawa i myśli prawnej Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. Autor książek: "Konstytucjonalizm rosyjski. Historia i współczesność", Warszawa 2013 (współautor, wraz z Hubertem Izdebskim); "Utopia - władza - prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej Rosji 1917-1921", wyd. II, Warszawa 2012; "Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939", Warszawa 2006.Spotkanie 591 z Bronisławem Wildsteinem

14 grudnia 2018

O kulturze i rewolucji

prowadził: Andrzej Kisielewicz.


Bronisław Wildstein - publicysta, dziennikarz, pisarz, w latach 2006-2007 prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A., w latach 2012-2014 redaktor naczelny Telewizji Republika, autor m. in. powieści: "Jak woda" (1989, Nagroda Fundacji im. Kościelskich w 1990), "Brat" (1992), "Mistrz" (2004), "Dolina nicości" (2009, Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza w 2009), "Czas niedokonany" (2011), "Ukryty" (2012) i zbioru opowiadań "Przyszłość z ograniczoną odpowiedzialnością" (2003, Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego w 2004). Gość specjalny spotkań w Salonie 182 (2001) i 554 (2015).Spotkanie 592 z Janem Burdukiewiczem

29 marca 2019

Koncepcje uniwersytetu badawczego

prowadził: Andrzej Kisielewicz.


Jan Burdukiewicz - profesor archeologii, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. współpracy z zagranicą, Wielokrotnie przebywał na stażach naukowych w kraju oraz zagranicą (Francjia, Czechy, Wielka Brytania< Niemcy). Do najważniejszych osiągnięć należą badania nad początkami zasiedlenia północnej Eurazji w okresie 0,3–1 mln lat temu. Ponadto wspólnie z uczonymi z Uniwersytetu w Hajfie badał stanowisko Bizat Ruhama na Pustyni Negew w Izraelu, które jest datowane na ok. 1 mln lat temu. Osiągnięte rezultaty badań pradziejów ziem polskich i innych krajów były przedstawiane na ponad stu konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz w około dwustu publikacjach naukowych. Do jego ważniejszych publikacji należą: Paleolit schyłkowy na Dolnym Śląsku, Warszawa-Wrocław 1975, Najdawniejsi mieszkańcy Śląska. Epoka kamienna, Wrocław 1981, Późnoplejstoceńskie zespoły z jednozadziorcami w Europie Zachodniej, Wrocław 1987, Technokompleks mikrolityczny w paleolicie dolnym środkowej Europy, Wrocław 2003, The stone. Technique and technology, Wrocław 2006.Spotkanie 593 ze Zbigniewem Makarewiczem

12 kwietnia 2019

Świat a sensybilizm - czyli o niektórych aspektach recepcji twórczości artystycznej słów kilka

prowadził: Zbigniew Hajłasz.


Zbigniew Makarewicz - rzeźbiarz, twórca instalacji i happeningów, krytyk i teoretyk sztuki oraz animator ruchu artystycznego. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Związany z Grupą Wrocławską, Galerią pod Moną Lizą (1967-71), twórca Galerii "X", którą prowadził w latach 1978-81 i 1989-94. Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Polskich 1989-93; w 2011 r. odznaczony brązowym medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace Z. Makarewicza znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie i we Wrocławiu, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Niepołomicach, Museum Modern Art w Hünfeld (Niemcy), Centro Cultural São Paulo (Brazylia).Spotkanie 594 z Bożeną Szaynok

31 maja 2019

Polacy i Żydzi

prowadził: Andrzej Kisielewicz


Bożena Szaynok - historyk, dr hab. Zakładzie Historii Najnowszej Uniwersytetu Wrocławskiego, latach 2009-2016 członkini Międzynarodowej Rady Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin". Visiting professor Uniwersytetu Illinois w Chicago (1996-97), Holocaust Memorial Museum, Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu Columbia, Uniwersytetu Stanowego Centralnego Connecticut (1997), Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie (2000), Uniwersytetu Chicagowskiego (2002), Uniwersytetu Wirginii Zachodniej (2003), Uniwersytetu Brandeisa (2003), Université Paris X (2005). Od 1997 r. prezes Fundacji Hospicyjnej we Wrocławiu. Autorka m. in. książek "Pogrom Żydów w Kielcach. 4 VII 1946 r." (1992), "Studia z historii najnowszej" (1999), "Osadnictwo żydowskie na Dolnym Śląsku 1945-1950" (2000), "Wypisy z poezji socrealistycznej" (wspólnie z Jakubem Tyszkiewiczem, 2004), "Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968" (2007), "Duszpasterz. Rozmowy z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim" ("Znak" 2012). Autorka obszernej rozmowy z Władysławem Bartoszewskim w jego książce "Polacy - Żydzi - Okupacja. Fakty, postawy, refleksje" ("Znak" 2016)..

Spotkanie 595 z Urszulą Glensk

14 czerwca 2019

Hirszfeldowie - "idealiści w czasach zarazy"

prowadził: Krzysztof Mroziewicz


Urszula Glensk - dr hab. w Instytucie Dziennikarstwa UWr., literaturoznawca i krytyk literacki, Autorka m. in. książek: "Proza wyzwolonej generacji 1989-1999" (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002), "Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze" (Atut, Wrocław 2007), "Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu" (Universitas, Kraków 2012), "Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu 1918-1939" (Universitas, Kraków 2014), "Hirszfeldowie. Zrozumieć krew" (Universitas, Kraków 2018), W 2015 laureatka Nagrody Historycznej "Polityki" w dziale prac naukowych i popularnonaukowych za "Historię słabych", w 2016 - Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenioną habilitację, a w 2019 - Nagrody Specjalnej Fundacji "Leopoldina". W 2019 nominowana do Nagrody Literackiej Nike.Spotkanie 596 z Jackiem Sutrykiem

5 lipca 2019

Wrocław

prowadził: Jacek Ossowski.


Jacek Sutryk - prezydent Wrocławia od 19 listopada 2018r., socjolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, b. dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.>>> Pełna lista spotkań