Konsultacje

 

Moje konsultacje w semestrze zimowym 2021/22: TBA

Semestr zimowy 2021/22

 
  • Bazy Danych - materiały będą udostępniane na moodlu
  • Inżynieria Finansowa - laboratoria [zasady zaliczenia]

Wszystkie prowadzone zajęcia

 
  • Bazy Danych - wykład i ćwiczenia
  • Inżynieria Finansowa 1 - laboratoria
  • Inżynieria Finansowa 2 - laboratoria
  • Health Insurance Mathematics - ćwiczenia i laboratoria
  • Wstęp do Inżynierii Finansowej - wykład i laboratoria
  • Wycena i Analiza Instrumentów Finansowych III - laboratoria