Prorektor przestał wyrażać zgodę na zaliczenie poziomu B1 jako poziomu spełniającego końcowe wymagania do skończenia studiów. Studenci, którzy nie zaliczyli poziomu B2 są proszeni o jak najszybsze zapisanie się na dodatkowy, odpłatny semestr z jęz. angielskiego. Studenci III roku, którzy mają zaliczony tylko poziom B1 i wyczerpali wszystkie darmowe godziny języka oraz zaczynali studia z poziomu niższego niż A2, mogą składać podanie do Dziekana (nie Prorektora) o zaliczenie poziomu B1 jako poziomu kończącego studia. Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. Zbigniew Palmowski