Konsultacje

 

wtorki 7:45-8:45 oraz czwartki 17:00-18:00 (pokój 504)

Semestr letni 2019/20

 
  • Wstęp do Inżynierii Finansowej - materiały i zasady oceniania dostępne na moodlu

Wszystkie prowadzone zajęcia

 
  • Bazy Danych - wykład i ćwiczenia
  • Inżynieria Finansowa 1 - laboratoria
  • Inżynieria Finansowa 2 - laboratoria
  • Health Insurance Mathematics - ćwiczenia i laboratoria
  • Wstęp do Inżynierii Finansowej - wykład i laboratoria
  • Wycena i Analiza Instrumentów Finansowych III - laboratoria