Michal Kos

Uniwersytet Wroclawski
Instytut Matematyki
pl. Grunwaldzki 2/4,
Wroclaw, 50-384
Biuro: 408
E-mail: Michal.Kos@uwr.edu.pl

Modele liniowe