Semestr jesienny 2010/11

Konsultacje:
pon. 11:15-12:00, pt. 15:15-16:00, pokój 904 (Instytut Matematyczny)
Wykład:
pon. 12:15-14:00, czw. 10:15-12:00 s. 25 (IInf)
Ćwiczenia:
pon. 14:15-17:00 s. 139 (IInf)
Wyniki (po 2 terminie):

Indeksy będą do odbioru w dziekanacie, od jutra (wtorku) rana.1 kolokwium 2 kolokwium 3 kolokwium Egz. 1 termin Egz. 2 termin
5.11.10 10.12.10 7.01.11 4.02.11 14.02.11
Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


Poprawiający:
1-Kryakin, 2-Kryakin, 3-Trojan, 4-Paluszyński,
5-Jeż, 6-Urban, 7-Olech, 8-Olech
Poprawiający:
1-Kryakin, 2-Kryakin, 3-Jeż, 4-Trojan,
5-Olech, 6-Olech, 7-Paluszyński, 8-Urban
Poprawiający:
1-Kryakin, 2-Kryakin, 3-Jeż, 4-Urban,
5-Olech, 6-Trojan, 7-Olech, 8-Paluszyński
Poprawiający:
1-Kryakin, 2-Kryakin, 3-Zabierowska, 4-Trojan,
5-Paluszyński, 6-Urban, 7-Jeż, 8-Zabierowska
Poprawiający:
1-8 - Paluszyński
Zadania i rozwiązania Zadania i rozwiązania Zadania i rozwiązania Zadania i rozwiązania Zadania i rozwiązaniaZaliczenie

Podstawą zaliczenia są wyniki kolokwiów. Będą 3 kolokwia, zawsze w piątki w godzinach 16-18. Na kolokwiach będzie kilka zadań (8-10) bardzo podobnych, bądź identycznych z zadaniami z list. Za każde zadanie będą przydzielane punkty, a suma punktów będzie podstawą zaliczenia i oceny z zaliczenia. Usprawiedliwione nieobecności na kolokwiach będą uwzględniane - proszę zgłosić usprawiedliwienie prowadzącemu.
Uwaga: Kolokwiów nie będzie można poprawiać. Prowadzący ćwiczenia mają prawo podnieść ocenę z zaliczenia na podstawie aktywności. Proszę pytać swoich prowadzących na ćwiczeniach o szczegółowe zasady.
Kolejne listy zadań będą publikowane w każdy poniedziałek, z tygodniowym wyprzedzeniem (tzn. lista na przykład na zajęcia w tygodniu 11.10.-15.10. pojawi się w poniedziałek 4.10.). Listy będą publikowane na niniejszej stronie, a wydruk będzie także dostępny w punkcie ksero (za odbitkę trzeba będzie oczywiście zapłacić).


Egzamin końcowy

Wykład kończy się egzaminem, który będzie miał podobny format do kolokwiów (podobna ilość zadań, podobny stopień trudności). Warunkiem przystapienia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia.


Terminy:

Kolokwia:
5.11.10, 3.12.10, 7.01.11, godziny: 16-18 (to są 3 piątki)
Egzamin 1 termin:
4.02.11, godziny 10-12 (piątek)
Egzamin 2 termin:
14.02.11, godziny 10-12 (poniedziałek)Podział na sale:

Kolokwia i 1 termin egzaminu będą odbywały się w salach 25 (II) oraz HS, WS i EM (IM). Sale przydzielane są alfabetycznie na podstawie poniższego schematu. Podział na sale będzie taki sam na wszystkich kolokwiach i egzaminie (1 term.)

nazwisko <= KIC : sala HS
KIC < nazwisko<= MIZ : sala 25
MIZ < nazwisko<= STE : sala WS
STE < nazwisko : sala EM


Listy zadań:


Notatki z wykładu:

Notatki mają charakter roboczy. Proszę o komentarze, a w szczególności proszę zgłaszać mi zauważone błędy.