polski


Academic year 2011/12

Office hours:
Tu. 13:15-14:00, Wed. 10:15-11:00 room 904 (Mathematical Institute)
Telephone:
0-71-375-7497
Fax:
0-71-375-7429
Address:
Mathematical Institute
University of Wrocław
Plac Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
email:
mpal@armadillo.math.uni.wroc.pl (remove the animal from the address)
home page:
http://www.math.uni.wroc.pl/~mpal

Analiza Matematyczna dla informatyków
wykład: pon. 14:15-16:00, śr. 8:15-10:00 s. 25 (IInf)
ćwiczenia: pon. 16:15-19:00 s. 105 (IInf)
Calculus for computer scientists
lecture: Tu. 10:15-12:00 room 4, Fri. 10:15-12:00 room 104
problem session: Tu. 14:15-17:00 room 105
Metody Numeryczne I
ćwiczenia: śr. 14:15-16:00 s. A, laboratorium: czw. 12:15-14:00 s. 410
Warsztaty zadaniowe