Politologia, I rok stacjonarnych pierwszego stopnia (PS1) - zaliczenie zajęć komputerowych 2008/09

Tutaj (obowiązujący w szczególności wszystkich eksternów!) program naszych zajęć.
Na zaliczenie będę chciał, żeby wykazali się Państwo umiejętnościami i wiedzą z zajęć, w tym rozumieniem podanych tu pojęć (po polsku i angielsku!).
Ponadto każdy musi terminowo* zaprezentować mi własną prezentację oraz stronę WWW umieszczoną na jakimś serwerze w Sieci. Tematyka jednego (prezentacji lub strony) ma być związana z szeroko pojętą informatyką, drugiego może być dowolna (ale chciałbym, żeby wykazali się Państwo jakąś wiedzą), przy obu liczy się też rzetelność wykonania.
Przy prezentacji należy umieć obsługiwać menu i paski. Powinna odpowiadać mniej więcej półgodzinnemu wystąpieniu i zawierać: (kilkupoziomowy) niestandardowo sformatowany konspekt, diagramy (ramki, strzałki), wstawiony element z innego programu / plik graficzny, formatowanie tekstu i tła, animację tekstu, elementy grafiki, niestandardowe przejście slajdu. Powinna się prawidłowo otwierać w Impressie, więc proszę nad tym popracować (ew. zgłosić mi, co (i dlaczego) się Państwu nie udało)!
Strona powinna składać się z co najmniej dwóch plików i zawierać: odwołania do Internetu i miejsc w dokumencie (otwieranych w nowym oknie i nie), odsyłacz pocztowy, możliwość pobrania pliku, wstawiony plik graficzny oraz skrypt. Na maksymalną ocenę ponadto należy zaimponować mi formularzem, statystyką odwiedzin lub galerią thumbnailsów. Należy również rozumieć użycie znaczników HTML, które odpowiadają za poszczególne elementy strony.


* - prezentacje 18/25 XI 2008, termin okazywania stron ustalimy później