Prof. dr hab.
Władysław Narkiewicz
Profesor zwyczajny

Pokój w IM 510, tel. 3757-453.
E-mail: narkiew@math.uni.wroc.pl
Doktorat: 1961, Uniwersytet Wrocławski.
Habilitacja: 1967, Uniwersytet Wrocławski.
Tytuł profesora: 1974.

Zainteresowania naukowe:
teoria liczb, algebra, historia matematyki.

Ważniejsze publikacje w latach 1995-2000:
  1. Narkiewicz, W. "Polynomial Mappings", Lecture Notes in Math. 1600, Springer 1995, 130 str.
  2. Narkiewicz, W. "Global class field theory", rozdział w "Handbook of Algebra I", Elsevier 1995, 365-393.
  3. Halter-Koch, F., Narkiewicz, W. (1999) "Polynomial cycles and dynamical units", Hlawka Volume, 70-80, Wien.
  4. Halter-Koch, F., Narkiewicz, W. (2000) "Scarcity of finite polynomial orbits", Publicationes Math. 56, 405-414.
  5. Narkiewicz, W. "The Development of Prime Number Theory", Springer 2000, 448 str.
  6. Narkiewicz,W. "Teoria Liczb", 3 wydanie, Wyd. Nauk. PWN 2003. Errata- plik PDF Errata- plik PS
  7. Narkiewicz,W. "Elementary and Analytic Theory of Algebraic Numbers", 3 wydanie, Springer Verlag 2004

Dydaktyka: Algebra IB Plik PDF Plik PS