Piotr Kowalski

Zainteresowania naukowe: teoria modeli i jej zastosowania do geometrii algebraicznej, grupy definiowalneEnglish version

Prace

Dydaktyka

Model Theory in Wrocław 2012

Logic Colloquium 2007

Model Theory in Wrocław (workshop)

Model Theory, Będlewo

Instytut Matematyczny UWr.