Piotr Kowalski

Zainteresowania naukowe: teoria modeli i jej zastosowania do geometrii algebraicznej, grupy definiowalneEnglish version

Prace

Dydaktyka

Model Theory 2017, Będlewo

Model Theory in Wrocław 2017

Model Theory in Wrocław 2012

Logic Colloquium 2007

Model Theory in Wrocław (workshop)

Model Theory, Będlewo

Instytut Matematyczny UWr.