Yevhen Borysovets
Administrator lokalnej sieci komputerowej.
Instytut Matematyczny
Uniwersytet Wrocławski
Pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław, Polska


e-mail: zhuzhick@math.uni.wroc.pl
tel. +48 713-757-411