16th WORKSHOP: NON-COMMUTATIVE HARMONIC ANALYSIS:

Random Matrices, representation theory and free probability, with applications.

6-12.07.2014 Będlewo, Poland


For additional information send a mail to

Anna.Krystek

or

ncha.bedlewo@gmail.comor contact

Local organizing committee:

  • Marek Bożejko (Wrocław)                    Marek.Bozejko
  • Wiktor Ejsmont (Wrocław)                   Wiktor.Ejsmont
  • Anna Krystek (Wrocław)                       Anna.Krystek
  • Romuald Lenczewski (Wrocław)          Romuald.Lenczewski
  • Wojciech Młotkowski (Wrocław)          Wojciech.Mlotkowski
  • Rafał Sałapata (Wrocław)                    Rafal.Salapata
  • Łukasz Wojakowski (Wrocław)            Lukasz.Wojakowski
  • Anna Wysoczańska-Kula (Wrocław)   Anna.Kula
  • Janusz Wysoczański (Wrocław)           Janusz.Wysoczanski