Seminars

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
24-01-2019 14:15
, 603
Operator śladu na obszarach Jordana
Krystian Kazaniecki (Uniwersytet Warszawski)
Streszczenie. W latach pięćdziesiątych Gagliardo wykazał, że dla obszaru $\Omega$ z regularnym brzegiem operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(\Omega)$ do przestrzeni $L^1(\partial \Omega)$ jest surjekcją. Zatem naturalne jest pytanie o istnienie prawego odwrotnego operatora do operatora śladu. Petree udowodnił, że w przypadku półpłaszczyzny $\mathbb{R}x\mathbb{R}_{+}$ nie istnieje prawy odwrotny operator do operatora śladu. Podczas referatu przedstawię prosty dowód twierdzenia Petree, który wykorzystuje tylko pokrycie Whitney'a danego obszaru oraz klasyczne własności przestrzeni Banacha. Następnie zdefiniujemy operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(K)$, gdzie $K$ jest płatkiem Kocha. Przez pozostałą część mojego referatu skonstruujemy prawy odwrotny do operatora śladu na płatku Kocha. W tym celu scharakteryzujemy przestrzeń śladów jako przestrzeń Arensa-Eelsa z odpowiednią metryką oraz skorzystamy z twierdzenia Ciesielskiego o przestrzeniach funkcji hölderowskich.
07-11-2018 14:15
, 711/712
Topics on stochastic optimization and long-time approximation of stochastic processes
Fabien Panloup (Angers)
Stochastic optimization is a way of approximating minima of deterministic functions by a stochastic approach. I will begin my talk by some background on this topic and on the Robbins-Monro algorithm. Then, I will state some recent non-asymptotic results about Ruppert-Polyak algorithm, which is an averaged version of the Robbins-Monro algorithm. In a last part, I will briefly introduce the problem of long-time approximation of diffusion processes and its link with approximation of Gibbs distributions. I will conclude some statistical applications of these methods. This talk is based on collaborations with Sébastien Gadat and Gilles Pagès
18-04-2019 10:15
, 604
On quantum increasing sequences (again)
Paweł Józiak (Politechnika Warszawska)
Quantum increasing sequences were introduced by S. Curran to characterize free amalgamated independence of an infinite sequence of random variables (over the tail algebra) by means of the so-called quantum spreadability. This is a de Finetti type theorem that in the classical case was first established by C. Ryll-Nardzewski, but the assumptions are formally weaker. The plan of the talk is to discuss the connection of this structure to quantum permutation groups and describe in full generality the quantum subgroups generated by them. This is done by establishing a certain inductive-type framework for generation in quantum groups, a combinatorial description of quantum permutation groups by means of Temperley-Lieb diagrams and recent resolution of Banica's conjecture: there is no intermediate quantum group satisfying $S_5\subset\mathbb{G}\subset S_5^+$.
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
15-04-2019 15:15
, 603
On periodic motions of the Whithey's inverted pendulum; Integrability via reversibility
Roman Srzednicki (Uniwersytet Jagielloński); Maciej Wojtkowski (Uniwersytet Opolski)
W programie mamy dwa odczyty. O pracy "Integrability via reversibility". arxiv.org Jest to praca o rodzinie układów w której na części przestrzeni fazowej jest całkowalność (w sensie torusów niezmienniczych), a na uzupełnieniu układ zachowuje się chaotycznie. Te równania zwyczajne zadane są przez wielomiany (nawet stopnia 2). Zjawisko to związane jest z topologią rozmaitości na której rozpatrujemy układ, i symetrią "odwracalną", tzn. odwrócenie czasu daje układ sprzężony z wyjściowym.
03-04-2019 16:15
, 602
Omega-categorical groups, rings, and, bilinear forms of finite burden.
Jan Dobrowolski (University of Wrocław)
After briefly introducing the context, I will discuss the main ideas of the proof of the result saying that omega-categorical groups of finite burden are virtually abelian-by-finite, generalizing a result of Kaplan-Levi-Simon. This is a joint work with F. Wagner.
25-04-2019 12:15
, 602
Generalized diffusion processes: construction, limit theorems, approximation methods
Ludmila Zaitseva (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Kijów)
The talk is devoted to the notion of generalized difusion process, which is an extension of the Kolmogorov's classical definition of a diffusion process, with the drift vector and diffusion matrix possibly being generalized functions. Analytic background of the theory of generalized diffusion processess will be outlined, and a probabilistic approach to the construction of generalized diffusion processes will be presented in details. Within the probabilistic approach, the required process is constructed as the strong solution to an SDE which involves the local times of the unknown process. Various limit theorems for generalized difusion processes will be presented, together with perspectives in simulation procedures for SDEs involving local times of the unknown process.
11-03-2019 17:15
, 604
Hyperspaces of infinite compacta with finitely many accumulation points
Pawel Krupski (Technical University of Wroclaw)
The hyperspace of infinite closed subsets of the interval $J=[-1,1]$ which have at most n accumulation points is characterized as an $F_{\sigma\delta}$-absorber in the Hilbert cube $2^J$. Consequently, it is homeomorphic to the linear subspace $c_0$ of all sequences $(x_k)$ of real numbers converging to 0 with the product topology. If X is a nondegenerate compact absolute retract then the hyperspace of infinite closed subsets of $X$ having finitely many accumulation points is an $F_{\sigma\delta\sigma}$-absolute retract.
25-04-2019 12:15
, 606
Testowanie stochastycznego uporządkowania dwóch funkcji przeżycia
Grzegorz Wyłupek
Subscribe to Seminars