Seminars

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
30-11-2017 14:15
, 603
Wyrażenie energii kinetycznej jako za pomocą momentów wirowości i zastosowania
Marcin Preisner (Uniwersytet Wrocławski)
Załóżmy, że prędkość $v$ i wirowość $\omega$ są związane wzorem Biota-Savarta:
$$v(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{{\mathbb R}^2} \frac{(x-y)^\perp}{|x-y|^2}d\omega(y).$$
Przy pewnych ogólnych założeniach na miarę $\omega$ pokażemy, że energia kinetyczna związana 
z $v$ może być wyrażona za pomocą momentów miary $\omega$ w prosty sposób.
 
Na koniec, jako zastosowanie powyższych wyników pokażemy, że używając powyższego przedstawienia możemy badać energię kinetyczną związaną z wirowością $\omega$ o nośniku na spirali Kadena (która ma związek z równaniem Birkhoff'a-Rott'a).​
14-12-2017 10:00
, 604
Wolna probabilistyka i zwiazki z logika wielowartosciowa Lukasiewicza oraz entropią Tsallisa
Marek Bożejko
Celem odczytu są następujące sprawy:
1. Wolne niezależne projektory, przykłady w iloczynach wolnych grup i ich opis.
2. Elementy logiki Łukasiewicza.
3. q-Entropia Tsallisa.
4. Problemy.
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
11-12-2017 15:15
, 603
Klasy Kato i jądra ciepła dla operatorów Levy'ego
Tomasz Grzywny (Politechnika Wrocławska)
22-11-2017 16:15
, 604
Stationary types in linear orders
Slavko Moconja

In the talk(s), the joint work with Predrag Tanović will be presented. We introduce the notion and do some investigation of stationary types in theories of linear orders. Most importantly, the relation of forking-dependence between realizations of stationary types is investigated, which turned out to be symmetric and transitive. We will show that the existence of some stationary types implies many countable models. Also, if all types over small sets (or just small models) are stationary, we will show that such theories are dp-minimal.

14-12-2017 12:15
, 602
Procesy punktowe ujemnie stowarzyszone.
Ryszard Szekli (Uniwersytet Wrocławski)
Omówione będą na wstępie różne definicje ujemnie skorelowanych zmiennych losowych i ich relacje do ujemnego stowarzyszenia. Następnie wprowadzone będą dwie klasy procesów punktowych, które są w pewnym sensie ujemnie stowarzyszone (determinantal point processes - wyniki znane, mixed sampled point processes - wyniki własne). Wspomniane będą możliwe zastosowania własności ujemnego stowarzyszenia do badania procesów punktowych (clustering properties, void probabilities, concentration inequalities).
03-11-2017 13:30
, 604
Convergence of measures and cardinal characteristics of the continuum
Damian Sobota (Politechnika Wiedeńska)
23-11-2017 12:15
, 606
Półgrupy Urbanika i operatorowo-samorozkładane miary probabilistyczne
Zbigniew Jurek
Subscribe to Seminars