Seminars

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
14-06-2018 14:15
, 602
Sharp multiplier theorem for multidimensional Bessel operators
Edyta Kania (Uniwersytet Wrocławski)
12-07-2018 11:30
, 604
Real Normal operators and Williamson's Normal Form
Tiju Cherian John (Bangalore)
A simple proof is provided to show that any bounded normal operator on a real Hilbert space is orthogonally equivalent to its transpose(adjoint). A structure theorem for real skew-symmetric operators is also proved using elementary methods. The later theorem helps to prove a generalization of Williamson's normal form for bounded positive operators on infinite dimensional separable Hilbert spaces. This has applications in the study of infinite mode Gaussian states.
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
28-05-2018 15:15
Rozwiązania homo- i heterokliniczne w układach newtonowskich z osobliwością
Joanna Janczewska (Politechnika Gdańska)
06-06-2018 16:15
, 604
On Galois groups and PAC substructures
Daniel Hoffmann

In the talk, I will present several results from my latest preprint. It concerns the question whether a profinite group can occur as a Galois group of some Galois extension inside a monster model of a previously chosen stable theory. Does assuming projectivity of our profinite group reflect somehow in the properties of the Galois group? Yes - it turns out that any projective profinite group is the absolute Galois group of some definably closed substructure and in some circumstances it is even the absolute Galois group of a pseudo-algebraically closed substructure.

14-06-2018 12:15
, 602
Wycena dodatkowej informacji w problemie optymalnego zatrzymania
Marek Skarupski (Politechnika Wrocławska)
Problem optymalnego zatrzymania przez osobę decyzyjną (selekcjonera) w swoim podstawowym brzmieniu zakłada, że dysponuje on tylko własną wiedzą na temat przeszłości i podejmuje decyzję na podstawie aktualnej obserwacji. W rozpatrywanej wersji występuje dodatkowo drugi gracz, który zna jakość wszystkich obiektów i może raz w ciągu całego procesu wyboru interweniować w proces decyzyjny. Interwencja ta powoduje uzyskanie przez selekcjonera dodatkowej informacji, która może pomóc lub utrudnić proces wyboru. Naszym zadaniem jest ustalenie optymalnej ceny tej wskazówki. Podany zostanie dokładny opis problemu za pomocą łańcuchów Markowa. Pokażemy jak wygląda strategia optymalna oraz zbiór stanów, które maksymalizują wypłatę gracza interweniującego. Zostaną też zaprezentowane możliwe rozwinięcia tego modelu.
23-04-2018 16:20
, 604
O przekształceniach domkniętych przestrzeni sigma-zwartych i wymiarze.
Elżebieta Pol (MIM UW)
Narostem przestrzeni Hilberta l2 nazywamy przestrzeń homeomorficzną z Z \ l2 , gdzie Z jest metryzowalnym uzwarceniem l2 , przy czym l2 jest gęste w Z. Pokażemy, że dla każdego narostu K przestrzeni Hilberta l2 , każdy niejednopunktowy obraz K przy przekształceniu domkniętym albo zawiera podzbiór zwarty nie mający małego wymiaru indukcyjnego pozaskończonego ind albo zawiera zbiory zwarte dowolnie dużego wymiaru indukcyjnego pozaskończonego ind. Skonstruujemy też, dla dowolnego naturalnego n, σ-zwartą metryzowalną przestrzeń n-wymiarową, której każdy niejednopunktowy obraz przy przekształceniu domkniętym ma wymiar co najmniej n, oraz analogiczne pzykłady dla indukcyjnego wymiaru pozaskończonego ind (co daje silną negatywną odpowiedź na pytanie R.Engelkinga i E.Pol z pracy “Countable-dimensional spaces: a survey”, Diss. Math. 216 (1983)). Preprint zawierający prezentowane wyniki jest dostępny na stronie arXiv: 1706.04398 [math.GN]
10-05-2018 12:15
, 606
Hyperrectangular confidence region with smallest volume
Patrick Tardivel
Subscribe to Seminars