Najbliższe seminaria

Poniedziałek, 24.4.'17, 14:15, audtorum im. Stanisława Hartmana
Eugeniusz Bondarenko (Uniwersytet Kijowski): Automaton groups and square complexes

Abstract: Any automaton-transducer with the same input and output alphabets gives rise to a square complex: one can take a unit square with labeled and oriented edges for each arrow in automaton and glue these squares to get a complex. In this talk, based on a joint work with Bohdan Kivva, I will discuss the connection between groups generated by automata, tiling properties of associated collection of squares, and residual properties of the fundamental groups of these square complexes.

Poprzednie seminaria

Poniedziałek, 27.2.'17, 14:15, s. 604
Światosław Gal: O długości(ach) na grupach Coxetera

Streszczenie: Σw∈W(-1)|w|Πs∈Swqs=Πs∈S(1-qs)
Poniedziałek, 21.11.'16, 14:15, s. 606
Magdalena Zielenkiewicz (UW): Homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariantnych poprzez residua

Streszczenie: Tematem wystąpienia będą formuły opisujące homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariatnych dla przestrzeni jednorodnych półprostych grup Liego z działaniem torusa. Wyniki opierają się na uogólnieniu twierdzeń o nieabelowej lokalizacji do przypadku kohomologii T-ekwiwariantnych oraz na przedstawieniu wzmiankowanych przestrzeni jednorodnych jako redukcji symplektycznych. W trakcie referatu przedstawię uogólnienia klasycznych twierdzeń dotyczących kohomologii redukcji symplektycznych (Jeffrey-Kirwan, Guillemin-Kalkman, Martin). Korzystając z tych uogólnień pokażę, na przykładzie rozmaitości częściowych flag serii A, jak uzyskać wzór opisujący ekwiwariatny homomorfizm Gysina.

Poniedziałek, 14.11.'16, 14:15, s. 606
Jakób Gismatullin: O silnej średniowalności grupy Thompsona

Streszczenie: Jednym z większych otwartych problemów jest kwestia średniowalności grupy Thompsona F. Pewną strategią na znalezienie dowodu nieśredniowalności F jest rozważanie wzmocnień definicji grupy średniowalnej i dowodzenie, że F ich nie spełnia. W trakcie referatu przedstawię skrócony dowód wyniku Y. Hartmana, K. Juszczenko, O. Tamuza i P. V. Ferdowsi o tym, że F nie jest silnie średniowalna, tzn. F posiada proksymalne działanie na przestrzeni zwartej bez punktu stałego (zwykła średniowalność jest równoważna posiadaniu miary niezmienniczej przy dowolnym proksymalnym działaniu na przestrzeni zwartej).
Poniedziałek, 17.10.'16, 14:15, s. 604
Światosław Gal: Topologia uogólnionych izospektralnych macierzy tridiagonalnych

Poniedziałek, 10.10.'16, 14:15, s. 604
Tadeusz Januszkiewicz: Topologia uogólnionych izospektralnych macierzy tridiagonalnych


Seminaria w roku 2015/16

Seminaria w roku 2014/15

Seminaria w roku 2013/14

Seminaria w roku 2012/13

Seminaria w roku 2011/12

Seminaria w roku 2010/11

Seminaria w roku 2009/10

Seminaria w roku 2008/09

Seminaria w roku 2007/08

Seminaria w roku 2006/07