Najbliższe seminaria

Poniedziałek, 27.2.'17, 14:15, s. 604
Światosław Gal: O długości(ach) na grupach Coxetera

Streszczenie: Σw∈W(-1)|w|Πs∈Swqs=Πs∈S(1-qs)

Poprzednie seminaria

Poniedziałek, 21.11.'16, 14:15, s. 606
Magdalena Zielenkiewicz (UW): Homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariantnych poprzez residua

Streszczenie: Tematem wystąpienia będą formuły opisujące homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariatnych dla przestrzeni jednorodnych półprostych grup Liego z działaniem torusa. Wyniki opierają się na uogólnieniu twierdzeń o nieabelowej lokalizacji do przypadku kohomologii T-ekwiwariantnych oraz na przedstawieniu wzmiankowanych przestrzeni jednorodnych jako redukcji symplektycznych. W trakcie referatu przedstawię uogólnienia klasycznych twierdzeń dotyczących kohomologii redukcji symplektycznych (Jeffrey-Kirwan, Guillemin-Kalkman, Martin). Korzystając z tych uogólnień pokażę, na przykładzie rozmaitości częściowych flag serii A, jak uzyskać wzór opisujący ekwiwariatny homomorfizm Gysina.

Poniedziałek, 14.11.'16, 14:15, s. 606
Jakób Gismatullin: O silnej średniowalności grupy Thompsona

Streszczenie: Jednym z większych otwartych problemów jest kwestia średniowalności grupy Thompsona F. Pewną strategią na znalezienie dowodu nieśredniowalności F jest rozważanie wzmocnień definicji grupy średniowalnej i dowodzenie, że F ich nie spełnia. W trakcie referatu przedstawię skrócony dowód wyniku Y. Hartmana, K. Juszczenko, O. Tamuza i P. V. Ferdowsi o tym, że F nie jest silnie średniowalna, tzn. F posiada proksymalne działanie na przestrzeni zwartej bez punktu stałego (zwykła średniowalność jest równoważna posiadaniu miary niezmienniczej przy dowolnym proksymalnym działaniu na przestrzeni zwartej).
Poniedziałek, 17.10.'16, 14:15, s. 604
Światosław Gal: Topologia uogólnionych izospektralnych macierzy tridiagonalnych

Poniedziałek, 10.10.'16, 14:15, s. 604
Tadeusz Januszkiewicz: Topologia uogólnionych izospektralnych macierzy tridiagonalnych


Seminaria w roku 2015/16

Seminaria w roku 2014/15

Seminaria w roku 2013/14

Seminaria w roku 2012/13

Seminaria w roku 2011/12

Seminaria w roku 2010/11

Seminaria w roku 2009/10

Seminaria w roku 2008/09

Seminaria w roku 2007/08

Seminaria w roku 2006/07