Jacek Swiatkowski

Geometric Group TheoryPolish version


Recent papers
Conference on Geometric Group Theory, Montreal, July 2006

Dydaktyka


Konstrukcje geometryczne i elementy teorii Galois

Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa

Parkietaze i grupy symetrii plaskich - wyklad monograficzny