Obecne seminaria

Seminaria w roku 2017/18

Seminaria w roku 2016/17

Seminaria w roku 2015/16

Seminaria w roku 2014/15

Seminaria w roku 2013/14

Seminaria w roku 2012/13

Seminaria w roku 2011/12

Seminaria w roku 2010/11

Seminaria w roku 2009/10

Seminaria w roku 2008/09

Seminaria w roku 2007/08

Seminaria w roku 2006/07:

Środa, 30.05.'07, 14:15, 711/2
Tomasz Elsner: Izometrie przestrzeni systolicznych

Środa, 23.05.'07, 14:15, 711/2
Daria Michalik: Przeksztalcenia w iloczyny krzywych Peano bez wolnych lukow

Środa, 16.05.'07, 14:15, 711/2
Wojciech Hury: (Krótki) wstęp do teorii p-lokalnych skończonych grupy

Streszczenie: Systemem fuzyjnym grupy skończonej G nazywamy kategorię, której obiektami są wszystkie p-podgrupy G a morfizmami homomorfizmy indukowane przez sprzężenia w G. Taki obiekt niesie dużo informacji o homotopijnych własnościach BGp (uzupełnionej w p przestrzeni klasyfikującej grupy G), ale nie wystarcza do zrealizowania przestrzeni BGp. Wprowadzenie innej kategorii związanej z systemem fuzyjnym rozwiązuje ten problem i pozwala rozwinąć abstrakcyjną teorię homotopii p-lokalnych skończonych grup.

Środa, 9.05.'07, 14:15, 711/2
Jacek Wieszaczewski: Liczby Bettiego losowych rozmaitości

Środa, 18.04.'07, 14:15, 711/2
Marek Izydorek: Silnie nieokreślone układy eliptyczne: rozwiazanie hipotezy Angenenta–van der Vorsta

Środa, 11.04.'07, 14:15, 711/2
Marcin Petrykowski: Między AG a NF

Środa, 4.04.'07, 14:15, 711/2
Jacek Świątkowski: Wyższa retrahowalnosc i grupy ktore musza miec fix punkt na przestrzeniach CAT(0)

Środa, 28.03.'07, 14:15, 711/2
Bogusław Hajduk: 1-formy, których osobliwości są okregami

Streszczenie: Rozważam 1-formy na zwartych rozmaitościach, których zbiór osobliwości składa się z okręgów. Omowię problem minimalnej liczby okręgów dla rozmaitości z grupą podstawową Z oraz twierdzenia o reprezentacji klasy kohomologii 2-formy samodualnej przez formę harmoniczną z osobliwościami złożonymi z okręgów.

Środa, 21.03.'07, 14:15, 711/2
Jan Dymara: Kohomologie grup Coxetera

Środa, 7.03.'07, 14:15, 711/2
Piotr Przytycki: EG grup systolicznych

Środa, 26.02.'07, 14:15, 711/2
Marek Pankov: Rozszerzenia przeksztaceń Grassmanianów do automorfizmów budynków Titsa

Piątek, 26.01.'07, 14:15, 711/2
Kasia Dymara: O belce

Środa, 24.01.'07, 14:15, 711/2
Tomasz Elsner: Własność izolowanych flatów w przestrzeniach systolicznych

Środa, 17.01.'07, 14:15, 711/2
Piotr Przytycki: Rozwijalność lokalnie wypukłych grupoidów lokalnych izometrii według Bridsona i Haefligera

Środa, 10.01.'07, 14:15, 711/2
S. R. Gal: Szacowanie kompresji przy pomocy wymiaru asymptotycznego

Abstract: It was noticed by Higson and Roe, that groups with finite asymptotic dimension have property A and thus are uniformly embeddable in Hilbert spaces. Guerntner and Kaminker started to study the compression function of such embeddings.
I will give a lower bound of the Hilbert-compression of spaces with finite asymptotic dimension depending on the estimates on the mesh of covers with prescribed multiplicity and Lebesgue number. In many cases (spaces with linear type) the estimate is sharp or not far from being sharp.
Following hints of Gromov, Higson and Roe, I will discuss some applications to the spaces of infinite asymptotic dimension. In particular the wreath product ZZ. In the computation one as to consider lp spaces for p different from 2.

Środa, 3.01.'07, 14:15, 711/2
Jacek Zienkiewicz:

Środa, 13.12.'06, 14:15, 711/2
Jan Dymara: Budynki mają skonczony wymiar asymptotyczny

Środa, 29.11. i 6.12.'06, 14:15, 711/2
Roland Zarzycki: Działanie grupy Thompsona na brzegu CAT(0) kompleksu kostkowego

Środa, 22.11.'06, 14:15, 711/2
Piotr Przytycki: Twierdzenie o punkcie stalym dla niedodatniej krzywizny symplicjalnej

Środa, 15.11.'06, 14:15, 711/2
Kasia Dymara: Co się wydarzyło w mieście Alcali

Środa, 8.11.'06, 14:15, 711/2
Paweł Zawiślak: Sfera Pontriagina brzegiem grupy hiperbolicznej

Środa, 18. i 25.10.'06, 14:15, 711/2
Jacek Świątkowski: Zanurzanie grup hiperbolicznych w produkty drzew według Buyalo, Dranishnikova i Schröedera

Środa, 11.10.'06, 14:15, 711/2
Tomasz Elsner: Flaty i plaski torus w kompleksach

Streszczenie: Kompleksy systoliczne to klasa kompleksów symplicjalnych spełniających pewien lokalny kombinatoryczny warunek, będący odpowiednikiem warunku niedodatniej krzywizny. Niemniej, systoliczność ani nie implikuje niedodatniej krzywizny kompleksu (w standardowej metryce), ani też nie jest przez nią implikowana.
W odczycie przedstawimy dowód systolicznego analogonu jednego z klasycznych twierdzeń teorii przestrzeni niedodatnio zakrzywionych — twierdzenia o płaskim torusie.