3 dni temu

25 X młodzież ze SP 1 w Siechnicach weźmie udział w IM UWr w warsztatach z okazji 75-lecia polskiej informatyki. Zajęcia poprowadzą Damian Matuszak i Anna Domagała (Kodowanie) oraz Malgorzata Mikołajczyk (Matematyka z kalkulatorem). 

1 rok temu

26-28 X odbędzie się w Sielpi XI Konferencja Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej nt. "Kolory matematyki". Wykład plenarny "Matematyka żółtego klawisza" i warsztaty kalkulatorowe poprowadzi tam Małgorzata Mikołajczyk z IM UWr.

1 rok temu

27 X w IM UWr odbędą się zajęcia Międzyszkolnych Kółek Matematycznych: Matematyka dla Myślących MŁODZIKÓW (sala 601) oraz Olimpijskie dla JUNIORÓW (sala WS) i SENIORÓW (sala 607), a 10 XI - Matematyka dla Myślących JUNIORÓW (s. WS) oraz Olimpijskie JUNIORÓW (s. 601) i SENIORÓW (s. 607).

2 lata temu

Do 31 X przyjmowane są zgłoszenia szkół do XVIII Dolnośląskich Meczów Matematycznych. W dniach 16-18 XI odbędzie się seminarium wyjazdowe dla nauczycieli. Tu jest formularz zgłoszeniowy.

1 rok temu

Do 31 X można wysyłać zgłoszenia licealistów na III Uniwerytecki Obóz Olimpijski, który odbędzie się w Bardzie Śląskim w dniach 12-16 XI. Szczegóły są tutaj: http://math.uni.wroc.pl/~preisner/kumam/

2 miesiące temu

Do 31 X można przejść eliminacje do II Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego. II etap będzie rozegrany 24 XI.

2 lata temu

Do 31 X trwa nabór wniosków w III edycji konkursu Krok w przyszłość Fundacji mBanku na najlepszą pracę studencką z matematyki. Zwycięzca zostanie uhonorowany statuetką Stefcia (na cześć Stefana Banacha) i otrzyma 20 tys. zł.

2 lata temu

3 XI w sali 711 IM UWr w godz. 11-14 odbędą się zajęcia Klubu shogi prowadzone w ramach Międzyszkolnych Kółek Matematycznych przez absolwenta WMI UWr Wojciecha Jedynaka.

2 lata temu

Do 6 XI przyjmowana są zgłoszenia szkół do XVII Olimpiady Lingwistycznej. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj. Eliminacje odbędą się 8 XI.

5 dni temu

9 XI w ramach seminarium I3 = Inspiracja * Indywidualizacja * Interdyscyplinarność w godz. 10:30-14:00 w sali 602 IM UWr odbędą się zajęcia w języku angielskim dla nauczycieli matematyki z programu Erasmus+.

2 lata temu

Przyjmowane są zgłoszenia szkół do XIV edycji konkursu matematycznego KOMA. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj. Eliminacje w poszczególnych kategoriach odbędą się 19 XI, 26 XI i 3 XII.

1 rok temu

23 XI odbędą się po raz pierwszy we Wrocławiu międzynarodowe zawody matematyczno- fizyczne Náboj Junior. To drużynowy konkurs dla uczniów szkół podstawowych. Limit zapisów we Wrocławiu jest już wyczerpany, ale można rejestrować się w innych miastach.

1 rok temu

24 XI w IM UWr (sala HS) odbędzie się trzecie posiedzenie seminarium dla nauczycieli prowadzących kółka przygotowujące do Olimpiady Matematycznej Juniorów.

3 tygodnie temu

23 XII 1948 roku z inicjatywy Kazimierza Kuratowskiego powołano zespół matematyków i inżynierów, którego zadaniem było zbudowanie w naszym kraju maszyny matematycznej – prekursora dzisiejszych komputerów. W tym roku obchodzimy siedemdziesiątą rocznicę tego wydarzenia.

3 miesiące temu

Zarząd Główny PTM ogłosił rok 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki w nawiązaniu do stulecia powstania Towarzystwa Matematycznego (2 IV 1919 w Krakowie) przekształconego potem w Polskie Towarzystwo Matematyczne.