1 rok temu

W dniach 21-27 IX odbędzie się XX Dolnośląski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauka bez granic". Na Wydziale MI UWr przewidziano Maraton Matematyczny, warsztaty, wykłady, pokazy i wystawy dla dzieci, młodziezy i dorosłych. Tutaj można sprawdzić aktualny stan rezerwacji.

1 rok temu

W XVI Wrocławskim Maratonie Matematycznym wystartowało ponad 3550 uczestników. Zwyciężyli: Marek Muzyka SP Kiełczów, Mateusz Padarz GA PWr Wrocław, Oliwia Kropidłowska III LO Wrocław, Dominik Bojko - student PWr, Adam Strzeczkowski - merchandiser z Wrocławia. Wyniki są tutaj, a testy eliminacyjne - tutaj.

4 miesiące temu

26 IX w IM UWr odbędzie się cykl zajęć dla licealistów z klas o profilu fizycznym oraz biologiczno-chemicznym Matematyka w biologii. Pokazy, ćwiczenia i warsztaty prowadzą: Katarzyna Dymara, Andrzej Dąbrowski, Grzegorz Karch i studenci matematyki specjalności nauczycielskiej.

1 rok temu

Trwają zapisy na Międzyszkolne Kółka Matematyczne prowadzone w IM UWr. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj. 30 IX rozpoczną się spotkania "Matematyki dla Myślących" poziom SP i GM, a 2 X - kołka olimpijskiego poziom GM. Pozostałe kółka czekają na zebranie się odpowiednio dużej grupy.

11 miesięcy temu

W dniach 2-6 X w IM UWr odbędzie się III Jesienna Szkoła Matematyki dla uczniów LXIV LO z Warszawy. Wszystkie wykłady będą otwarte także dla uczniów wrocławskich szkół.

1 rok temu

6 X o godz. 17 w IM UWr w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych odbędzie sie spotkanie z Kenichi Ishido - dyrektorem szkoły i muzeum sorobanu w Chibie (Japonia) oraz jego uczniami. W programie są pokazy techniki flash anzan i nauka liczenia na sorobanie.

5 dni temu

7 X odbędzie się XV Matematyczny Marsz na Orientację. Gospodarzem zawodów bedzie Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Bobrzej we Wrocławiu. 

7 miesięcy temu

21 X w IM UWr rozpocznie się kolejna edycja kursu dla nauczycieli Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki (godz. 9-14, sala 601) prowadzonego przez dr Elżbietę Kalinowską. Opłata za kurs wynosi 200 zł. Nie ma już wolnych miejsc.

11 miesięcy temu

Do 31 X trwa nabór wniosków w II edycji konkursu Krok w przyszłość Fundacji mBanku na najlepszą pracę studencką z matematyki. Zwycięzca zostanie uhonorowany statuetką Stefcia (na cześć Stefana Banacha) i otrzyma 20 tys. zł.

11 miesięcy temu

W dniach 13-17 XI w Bardzie Śląskim odbędzie się II Uniwersytecki Obóz Olimpijski. Szczegóły dotyczace zapisów zostaną wkrótce wysłane do nauczycieli matematyki.

3 miesiące temu

Trzecim laureatem nagrody im. Kamila Duszenki został Thomas Koberda z University of Virginia (USA). Nagrodę w wysokości 3000 euro otrzymał za prace z niskowymiarowej topologii i geometrycznej teorii grup.

3 tygodnie temu

25 IX o godz. 16:00 w ramach XX Dolnoślaskiego Festiwalu Nauki odbędzie się w IM UWr debata dla nauczycieli i rodziców poświęcona dyskalkulii i innym specyficznym trudnościom w uczeniu się matematyki. Wykład wprowadzający wygłosi dr Elżbieta Kalinowska (IM UWr).

2 miesiące temu

25 IX w Instytucie Filologii Angielskiej na UWr zostanie rozegrany XIV Maraton Językoznawczy dla licealistów. Zapraszamy do udziału w ramach przygotowań  do startu w Olimpiadzie Lingwistycznej.

5 miesięcy temu

W galerii "Pod Hugonem" w IM Wr do 23 IX prezentowana jest pokonkursowa wystawa prac finalistów VIII edycji Konkursu Matematycznego Origami Żuraw.

1 miesiąc temu

Do 22 IX uczniowie wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich mogą składać wnioski w XII edycji konkursu stypendialnego zDolny Śląsk za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz w zakresie działalności społecznej. Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień przyzna 50 rocznych stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł.