1 miesiąc temu

27 IX o godz. 12 w IM UWr w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych odbędzie sie spotkanie z Kenichi Ishido - dyrektorem szkoły i muzeum sorobanu w Chibie (Japonia) oraz Tetsuyo Ono - wicemistrzem świata w liczeniu. W programie są pokazy na żywo i turniej sorobanowy.

2 dni temu

27 IX w godz. 10-15 Instytut Informatyki UWr zaprasza wszystkich, którzy chcą poznać informatykę i Instytut od środka na Dzień Otwarty. Zawód informatyka jest jednym z najbardziej pożądanych na rynku pracy, a absolwenci Instytutu od 40 lat robią kariery w firmach uchodzących za światowych liderów branży IT. Harmonogram proponowanych zajęć jest tutaj.

3 dni temu

27 IX o 13:30 w budynku C-13 PWr odbędzie się uroczystoste nadanie sali 1.27 imienia prof. Władysława Ślebodzińskiego, a następnie Gmachu Głownym PWr nadania sali 204 imienia prof. Czesława Rylla-Nardzewskiego. Uroczystości będą połączone z odsłonięciem tablic pamiątkowych.

1 miesiąc temu

Do 30 IX przyjmowane są zgłoszenia do VII (śródrocznej) edycji kursu zawodowego języka angielskiego EMT (English for Mathematics Teachers). O ile zbierze się odpowiednio duża grupa, zajęcia zaczną się w październiku, o czym zgłoszone osoby zostaną poinformowane mejlem.

1 tydzień temu

1 X w XIV Matematycznym Marszu na Orientację w Twardogórze wystartuje 1065 zawodników ze szkół województw dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Gospodarzem zawodów będzie Gimnazjum nr 1 z Twardogóry. Lista zgłoszonych szkół - tutaj.

1 miesiąc temu

W październiku ruszają zajęcia Międzyszkolnych Kółek Matematycznych w IM UWr. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj, a lista zgłoszonych - tutaj. Proponujemy kółka: olimpijskie (GM i LO), matematyki dla myślących (SP, GM i LO), lingwistyki matematycznej (SP, GIM i LO), geometrii elementarnej (GM, LO), shogi, matematycznego origami, logicznych gier planszowych, rachowania na sorobanie i matematyki w językach obcych.

1 miesiąc temu

W niedzielę 9 X w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych odbędzie się wykład dla uczniów GM i LO (w języku angielskim) prof. Timothy'ego Bella (University of Canterbury) na temat "Computer Science Unplugged". W poniedziałek 10 X zapraszamy studentów i nauczycieli na spotkanie z Timem Bellem na seminarium I3 = Inspiracja * Indywidualizacja * Interdyscyplinarność.

3 tygodnie temu

Do 23 X przyjmowane są zgłoszenia szkół do XV Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Eliminacje odbędą się 25 X. W tym roku szkolnym olimpiada międzynarodowa odbędzie się w Irlandii. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj, a lista zgłoszonych szkół - tutaj.

logo_dmm
2 tygodnie temu

Do 31 X trwają zapisy szkół do XVI edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj, a lista zgłoszonych szkół tutaj. Proponowane terminy meczów eliminacyjnych to 29 XI, 15 XII i 18 I.

1 tydzień temu

21 IX w Instytucie Matematycznym UWr o godz. 14 w sali HS w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbędzie się dyskusja panelowa "Matematyka, sztuka, filozofia - wzajemne inspiracje" prowadzona przez dr. Jakuba Jernajczyka. Wezmą w niej udział: dr Agnieszka Bandura – filozof z UWr,  dr Piotr Borodulin-Nadzieja – matematyk z UWr i prof. Eugeniusz Smoliński – artysta grafik z ASP Wrocław.

1 miesiąc temu

W dniach 15-21 IX odbędzie się XIX Dolnośląski Festiwal Nauki pod hasłem "Ziarna wiedzy". W IM UWr przewidziano wystawy, warsztaty, wykłady i Maraton Matematyczny. Do 21 IX w Sukiennicach 1/2 (Vinci Fit Art) można zwiedzać wystawę "MathArt Vinci (sztuka inspirowana matematyką)". 20 IX o 14 wykład wygłosi tam autor wystawy, matematyk i artysta - Jakub Jernajczyk.

1 tydzień temu

W eliminacjach do XV Wrocławskiego Maratonu Matematycznego wystartowało 3300 osób. W finale zwyciężyli: Antoni Buraczewski (SP 107 Ww), Krzysztof Gąciarz (GA PWr), Radosław Girul (LO Mistrzostwa Sportowego nr 1), Michał Błauciak (student II UWr) i Adam Strzeczkowski (pomocnik budowlany z Wrocławia). Pełna lista finalistów jest tutaj, a testy eliminacyjne tutaj.

1 miesiąc temu

W dniach 15-18 IX odbędzie się w Warszawie VI Kongres Młodych Matematyków Polskich z udziałem 20 wyróżnionych uczniów z Dolnego Śląska pod opieką nauczycielki matematyki z III LO Wrocław - Anety Buraczewskiej. W dniu 15 IX odbędzie się otwarty dla wszystkich Dzień Popularyzacji Matematyki.

logo_nmnm
3 tygodnie temu

Do 15 IX przyjmowane są zgłoszenia do X edycji doskonalących studiów podyplomowych dla nauczycieli NMNM (Nowoczesne Metody Nauczania Matematyki) prowadzonych przez Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. O ile zbierze się odpowiednio duża grupa, zajęcia zaczną się w październiku.

3 tygodnie temu

Do 13 IX trwa dodatkowa rekrutacja na studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pozostał do wykorzystania limit 25 miejsc. W tym roku studiowanie matematyki we Wrocławiu rozpocznie 225 młodych ludzi na Uniwersytecie i 190 na Politechnice.