9 miesięcy temu

W dniach 17, 18, 20, 21 I w Teatrze Współczesnym po raz ostatni grana będzie sztuka Asji Wołoszyny Nie trzeba poświęcona rosyjskiemu matematykowi Grigorijowi Perelmanowi i udowodnionej przez niego hipotezie Poincarégo.

4 miesiące temu

Do 20 I przyjmowane są mejlowe zgłoszenia nauczycieli na doskonalące studia podyplomowe Nowoczesne Metody Nauczania Matematyki prowadzone w IM UWr przez Instytut Matematyczny PAN.

1 rok temu

Zakończyła się runda eliminacyjna XVII edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Wyniki są na bieżąco wprowadzane tutaj. Wkrótce podana zostanie lista szkół-półfinalistów.

2 tygodnie temu

Mimo protestów wrocławskiego środowiska akademickiego 8 I zapadła skandaliczna decyzja wojewody o zmianie nazwy ulicy prof. Stanisława Kulczyńskiego (botanika, pioniera odbudowy UWr, pierwszego rektora połączonych uczelni wrocławskich: Uniwersytetu i Politechniki w latach 1945–1952) jako osoby niegodnej upamiętnienia.

1 tydzień temu

W ogólnopolskim rankingu szkół średnich czołowe miejsca zajęły po raz kolejny wrocławskie licea nr III i XIV, w których prowadzone są uniwersyteckie klasy matematyczne.

2 miesiące temu

W dniach 26-30 I odbędzie się w Woli Duckiej LVII Szkoła Matematyki Poglądowej nt. Nie uwierzę, póki nie zobaczę. Adresowana jest do doktorantów i młodych pracowników naukowych, nauczycieli oraz popularyzatorów matematyki.

5 miesięcy temu

Najbliższe zajęcia Międzyszkolnych Kółek Matematycznych w IM UWr odbędą się w następujących terminach: 29 I - kółko olimpijskie poziom GM, 30 I - kółko olimpijskie poziom LO, 3 II - kółko lingwistyki matematycznej oraz Matematyka dla Myślących poziom SP i GM, 10 II - Klub shogi.

11 miesięcy temu

Do 30 I przyjmowane są zgłoszenia do IV edycji kursu dla nauczycieli Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki prowadzonego w IM UWr przez dr Elżbietę Kalinowską.

3 tygodnie temu

Do 30 I przyjmowane są zgłoszenia na sierpniowy wyjazd nauczycieli Matematyczny Uzbekistan. Zostało jeszcze sześć miejsc.

1 miesiąc temu

Do 31 I przedłużono termin wysyłania rozwiązań zadań eliminacyjnych do XV Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych organizowanych przez Wydział Matematyki PWr.

8 miesięcy temu

1 II w IM UWr odbędzie się ostatni cykl zajęć dla licealistów z klas o profilu biol - fiz - chem Matematyka w biologii. Pokazy, ćwiczenia i warsztaty prowadzą: Andrzej Dąbrowski, Tomasz Elsner, Grzegorz Karch i Małgorzata Mikołajczyk.

1 rok temu

4 II o godz. 11:30 w sali 2.05 budynku C-13 PWr (Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25) odbędzie się turniej rankingowy shogi. Wpisowe wynosi 10 zł.

 

1 miesiąc temu

Do 5 II uczniowie zgłoszeni przez szkoły na XXVIII Zimową Szkołę Matematyki nt. "Konstrukcje liczb" powinni wypełnić formularz rejestracyjny. Obóz odbędzie się w dniach 5-9 III w Lewinie Kłodzkim.

2 tygodnie temu

W dniach 6-8 II w Instytucie Matematycznym UWr odbędą się zajęcia XIV Zimowej Szkoły Matematyki dla uczniów CLV LO z Warszawy. Mogą w nich wziąć udział także chętni uczniowie z Wrocławia i okolic. 

2 dni temu

Do 8 II przyjmowane są zgłoszenia do VII Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku organizowanych na PWr. Finał odbędzie się w niedzielę 25 III.