1 rok temu

W dniach 29 VI - 1 VII odbędą się na PWr II Mistrzostwa Europy Juniorów w Shogi.

19 godzin temu

W dniach 5-8 VII odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr międzynarodowa konferencja lingwistyki matematycznej QUALICO nt. Information in language: coding, extraction and applications. Konferencję poprzedzą warsztaty i konkurs lingwistyki matematycznej.

1 rok temu

W dniach 5-10 VII odbędzie się na UW XXIII Szkoła Dydaktyki Matematyki Quality Class z udziałem studentów z IM UWr.

19 godzin temu

W dniach 11-14 VII odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim VI międzynarodowa konferencja Contemporary Mathematical Education.

5 miesięcy temu

Od 10 do 26 VIII odbędzie się wyjazd nauczycieli Matematyczny Uzbekistan. Nie ma już wolnych miejsc.

4 miesiące temu

W dniach 24-28 VIII w Woli Duckiej (pod Warszawą) odbędzie się LVIII Szkoła Matematyki Poglądowej nt. Analogie.

19 godzin temu

W dniach 17-20 IX w Instytucie Matematycznym UWr odbędzie się spotkanie Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Italian Mathematical Union oraz Italian Society of Industrial and Applied Mathematics

2 miesiące temu

Dwie nagrody główne PTM za rok 2017 otrzymali: nagrodę im. Banacha - prof. Krzysztof Bogdan z Wydziału Matematyki PWr, nagrodę im. Steinhausa - prof. Rafał Weron z Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr. Zostaną one wręczone podczas zjazdu polsko-włoskiego.

1 rok temu

W dniach 20-26 IX odbędzie się XXI Dolnośląski Festiwal Nauki pod hasłem "1918-2018".

1 tydzień temu

Laureatem czwartej edycji Nagrody im. Kamila Duszenki został Alessandro Sisto z Wydziału Matematyki Politechniki w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule).

1 rok temu

Trzecim laureatem nagrody im. Kamila Duszenki został Thomas Koberda z University of Virginia (USA). Nagrodę w wysokości 3000 euro otrzymał za prace z niskowymiarowej topologii i geometrycznej teorii grup.

1 rok temu

W dniach 16-20 VI w Lewinie Kłodzkim odbędzie się Letni Obóz Naukowy XVII edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Lista uczestników jest tutaj.

1 rok temu

Ogłoszono nazwiska laureatów IV edycji konkursu kombinatoryczno-algorytmiczno-logicznego Koala. Challenge Dolny Śląsk - Wielkopolska dla GM i LO odbędzie się 21 VI w Poznaniu. W przeddzień odbędzie się całodniowy trening drużyny dolnośląskiej.

1 tydzień temu

19 VI w SP 84 (ul. Górnickiego 20) odbędzie się I Międzyszkolny turniej Złapmy Lwa japońskich szachów dla dzieci. Startować mogą 11-osobowe drużyny z klas III SP. Organizatorami wydarzenia są Ei System i Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej Nami.

1 rok temu

Wszystkie mecze nadfinałowe Dolny Śląsk - Pomorze Gdańskie - Wielkopolska wygrały szkoły wrocławskie: SP 3, GA PWr i LA PWr.