4 dni temu

26 V w IM UWr (sala HS) o godz. 10:15 w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych zapraszamy na wykład Anny Hnat (IM UWr) nt. "Matematyka w skalach muzycznych, rytmach i budowie utworów".

1 rok temu

26 V będzie rozegrany finał XVII edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych w kategorii gimnazjów pomiędzy GM w III LO Lubin i GA PWr Wrocław. Mecze w szkółach podstawowych wygrała po raz trzeci z rzędu SP 3 Wrocław, a w liceach - LA PWr Wrocław. Tu są wyniki rozgrywek.

9 miesięcy temu

26 V w IM UWr w ramach Międzyszkolnych Kółek Matematycznych  odbędą się ostatnie zajęcie kółka olimpijskiego dla LO (s. 607) oraz kolejne zajęcia kółka lingwistyki matematycznej (s. 606) i klubu shogi (s. 711).

2 dni temu

26 V w IM UWr warsztaty matematycznego origami i lingwistyki matematycznej dla uczniów SP Siechnice poprowadzą studenci matematyki nauczycielskiej: Anna Domagała, Damian MatuszakMonika Pawlak.

6 dni temu

26 V odbędą się eliminacje internetowe do VIII edycji mistrzostw w analizie danych NOMAD organizowanych przez Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „ Gauss” z PWr. Finał odbędzie się 9 VI.

5 miesięcy temu

W dniach 26-27 V będzie rozegrany we Wrocławiu finał krajowy XV Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych organizowany przez Wydział Matematyki PWr.

1 rok temu

Do 27 V przyjmowane są zgłoszenia do XVI edycji Mistrzostw Polski w Geometrii Elementarnej. Uczestnikami mogą być uczniowie (od kl. VII), nauczyciele, studenci i dorośli pasjonaci matematyki. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj. Zawody odbędą się 9 VI.

1 rok temu

Do 28 V przyjmowane są zgłoszenia na wakacyjny 120-godzinny kurs zawodowego języka angielskiego dla nauczycieli matematyki English for Mathematics Teachers. Zajęcia zaczną się 23 VI.

11 miesięcy temu

Do 30 V przyjmowane są zgłoszenia ze szkół na Letni Obóz Naukowy XVII edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Obóz odbędzie się w dniach 16-20 VI w Lewinie KłodzkimWeźmie w nim udział 100 uczestników.

1 dzień temu

Do 31 V można wziąć udział w konkursie miesięcznika "Delta". Wystarczy krótko, lekko i przyjemnie odpowiedzieć na pytanie "Co to jest XYZ?", gdzie XYZ to może być temperatura, liczba, komputer, funkcja, gwiazda neutronowa, sztuczna inteligencja, tranzystor, kryptowaluta, równowaga Nasha albo coś innego.

1 rok temu

W dniach 2-3 VI w budynku C-13 PWr (Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25) odbędą się  II Mistrzostwa Polski Juniorów w Shogi (dla osób urodzonych po 2000 roku). Towarzyszyć im będzie turniej otwarty.

11 miesięcy temu

Do 5 VI przyjmowane są zgłoszenia szkół do IIIX Otwartych Mistrzostw Wrocławia w Szybkim Liczeniu, które odbędą się 10 VI (niedziela) w IM UWr. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj, a regulamin zawodów - tutaj.

5 miesięcy temu

Wydział Matematyki i Informatyki UWr oraz Departament Edukacji UM Wrocławia od września 2018 otwierają uniwersyteckie klasy siódme matematyczno-informatyczne w następujących szkołach: SP 3 ul. Bobrza, SP 76 ul. Wandy i SP 107 ul. Prusa. Egzamin wstępny do tych klas odbędzie się w IM UWr 9 VI o godz. 10.

1 rok temu

Ogłoszono nazwiska laureatów IV edycji konkursu kombinatoryczno-algorytmiczno-logicznego Koala. Challenge Dolny Śląsk - Wielkopolska dla GM i LO odbędzie się 21 VI w Poznaniu.

4 miesiące temu

Od 12 do 26 VIII odbędzie się wyjazd nauczycieli Matematyczny Uzbekistan. Nie ma już wolnych miejsc.