Plan zajęć NMNM9

Kurs trwa 210 godzin i 2 godziny zajęć organizacyjnych (rozpoczęcie i zakończenie kursu). Zatem składa się z 26,5 zjazdów po 8 godzin zajęć.

zaplanowane terminy zjazdów

 • wrzesień 2015: 26, 27
 • październik 2015: 24, 25
 • listopad 2015: 13, 14, 15, 28, 29
 • grudzień 2015: 12, 13
 • styczeń 2016: 16, 17, 30, 31
 • luty 2016: 13, 14, 27, 28
 • marzec 2016: 12, 13
 • kwiecień 2016: 2, 3, 16, 17
 • czerwiec 2016: 4, 5, 25 - rozdanie świadectw

zjazd wyjazdowy

 • miejsce: Dom Wczasów Dziecięcych, ul. Polna 10, 57-256 Bardo Śląskie
  tel. 74 817 13 65, e-mail: dwd@dwdbardo.pl, www.dwdbardo.pl
 • dojazd: pociągiem do Barda Śląskiego z Wrocławia Głównego o 13:58
  (ew. 14:52, 15:50 lub 16:34) lub z Legnicy o 14:16 (ew. 15:56)
 • powrót: pociągiem do Wrocławia Głównego (wyjazd z Barda 15:00, przyjazd 16:31) lub do Legnicy (wyjazd z Barda 15:22, przyjazd 17:57)
 • wyżywienie: pierwszym posiłkiem jest kolacja w piątek o godz. 18:00,
  ostatnim - obiad w niedzielę o godz. 13:30
 • odpłatność: 100 zł od osoby (bez kosztów dojazdu)
  płatne do 3 XI na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
  56 1950 0001 2006 0692 5295 0002, Idea Bank SA
  dopisek "zjazd wyjazdowy"
 • faktura: jeśli za kogoś płaci szkoła, prosimy o podanie danych do faktury w zgłoszeniu lub przesłanie ich na adres: mikolaj@math.uni.wroc.pl.

plan zajęć 

zrealizowano godzin: 32            pozostało do realizacji: 178

O ile nie podano inaczej, zajęcia odbywają się w sali 607.

I zjazd 26 IX 2015 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:15-9:30 Sprawy organizacyjne Małgorzata Mikołajczyk
9:30-11:00 Konstruowanie zadań (2/10) Małgorzata Mikołajczyk
11:15-12:45 Konstruowanie zadań (4/10) Małgorzata Mikołajczyk
13:15-14:45 Kalkulatory graficzne (2/20) Małgorzata Mikołajczyk
15:00-16:30 Kalkulatory graficzne (4/20) Małgorzata Mikołajczyk

II zjazd 27 IX 2015 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:15-10:45 Metody aktywizujące (2/20) Agata Hoffmann
11:00-12:30 Metody statystyki w szkole (2/20) Andrzej Dąbrowski
sala 602
13:00-14:30 Praca z uczniem zdolnym (2/20)
Geometria elementarna
Stefan Mizia
14:45-16:15 Kalkulatory graficzne (6/20) Małgorzata Mikołajczyk

III zjazd 24 X 2015 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:00 Kalkulatory graficzne (7/20) Małgorzata Mikołajczyk
sala 602
10:15-11:45 Praca z uczniem zdolnym (4/20)
Logika dwuwartościowa i jej zastosowania (WSM)
Michał Śliwiński
sala HS
12:00-12:30 Kalkulatory graficzne (8/20) Małgorzata Mikołajczyk
sala 602
12:45-14:15 Praca z uczniem zdolnym (6/20)
Geometria elementarna
Stefan Mizia
sala 602
14:30-16:00 Metody aktywizujące (4/20)
Matematyczne origami
Grzegorz Słaboń
sala 602

IV zjazd 25 X 2015 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Praca z uczniem dysfunkcyjnym (2/20)
Rozwój umysłowy a uczenie się matematyki
Elżbieta Kalinowska
sala 602
10:45-12:15 Metody statystyki w szkole (4/20) Andrzej Dąbrowski
sala 602
12:45-14:15 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (2/20) Paweł Kisowski
sala 602
14:30-16:00 Kalkulatory graficzne (10/20) Małgorzata Mikołajczyk
sala 602

V zjazd 13 XI 2015 (piątek)

godzina przedmiot prowadzący
16:00-17:00 zakwaterowanie w ośrodku
17:00-18:30 Praca z uczniem dysfunkcyjnym  (4/20)
Jak czytać opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej
Elżbieta Kalinowska 
18:30-19:30 kolacja 
20:00-21:30 Metody statystyki w szkole (6/20) Andrzej Dąbrowski
22:00 origami dla wytrwałych

V/VI zjazd 14 XI 2015 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
8:30-9:00 śniadanie 
9:00-10:30 Praca z uczniem zdolnym (8/20)
Geometria elementarna
Stefan Mizia
11:00-14:00 spływ pontonowy i wycieczka z przewodnikiem
14:00-15:00 obiad  
15:15-16:45 Praca z uczniem dysfunkcyjnym  (6/20)
Dyskalkulia - diagnoza
Elżbieta Kalinowska
17:00-18:30 Metody statystyki w szkole (8/20) Andrzej Dąbrowski
18:30-19:30 kolacja
20:00-21:30 Praca z uczniem zdolnym
Konkurs KOMA (10/20)
Małgorzata Mikołajczyk
22:00 origami dla wytrwałych

VI zjazd 15 XI 2015 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
8:00-8:30 śniadanie  
8:30-10:00 Praca z uczniem zdolnym (12/20)
Geometria elementarna
Stefan Mizia 
10:15-11:45 Metody statystyki w szkole (10/20) Andrzej Dąbrowski
12:00-13:30 Praca z uczniem dysfunkcyjnym (8/20)
Dyskalkulia - praca terapeutyczna i wyrównawcza
Elżbieta Kalinowska
13:30-14:15 obiad
14:30 wymarsz na pociąg lub na wycieczkę z przewodnikiem

VII zjazd 28 XI 2015 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Metody aktywizujące (6/20) Agata Hoffmann
10:45-12:15 Metody aktywizujące (8/20) Agata Hoffmann
12:45-14:15 Praca z uczniem dysfunkcyjnym (10/20)
zaliczenie połówkowe
Elżbieta Kalinowska 
14:30-16:00 Kalkulatory graficzne (12/20) Małgorzata Mikołajczyk

VIII zjazd 29 XI 2015 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Metody aktywizujące (10/20)
Matematyczne wyszywanki
zaliczenie połówkowe
Grzegorz Słaboń
10:45-12:15 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (4/20) Paweł Kisowski
12:45-14:15 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (6/20) Paweł Kisowski
14:30-16:00 Praca z uczniem zdolnym (14/20)
Geometria elementarna
zaliczenie połówkowe
Stefan Mizia

IX zjazd 12 XII 2015 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Praca z uczniem zdolnym (16/20)
Konkurs KOMA
Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15 Praca z uczniem zdolnym (18/20)
Konkurs KOMA
Małgorzata Mikołajczyk
12:45-14:15 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (8/20) Paweł Kisowski
14:30-16:00 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (10/20) Paweł Kisowski

X zjazd 13 XII 2015 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Metody aktywizujące (12/20) Agata Hoffmann
10:45-12:15 Metody aktywizujące (14/20) Agata Hoffmann
12:45-14:15 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (12/20) Paweł Kisowski
14:30-16:00 Kalkulatory graficzne (14/20) Małgorzata Mikołajczyk

XI zjazd 16 I 2016 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Metody aktywizujące (16/20) Agata Hoffmann
10:45-12:15 Metody aktywizujące (18/20) Agata Hoffmann
12:45-14:15 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (14/20) Paweł Kisowski
14:30-16:00 Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki (16/20) Paweł Kisowski

XII zjazd 17 I 2016 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30    
10:45-12:15    
12:45-14:15    
14:30-16:00    

XIII zjazd 30 I 2016 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Metody aktywizujące (20/20)
zaliczenie przedmiotu
Agata Hoffmann
10:45-12:15 Ocenianie holistyczne (2/10) Agata Hoffmann
12:45-14:15    
14:30-16:00    

XIV zjazd 31 I 2016 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30    
10:45-12:15    
12:45-14:15    
14:30-16:00    

XV zjazd 13 II 2016 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30    
10:45-12:15    
12:45-14:15    
14:30-16:00    

XVI zjazd 14 II 2016 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30    
10:45-12:15    
12:45-14:15    
14:30-16:00    

XVII zjazd 27 II 2016 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Ocenianie holistyczne (4/10) Agata Hoffmann
10:45-12:15 Ocenianie holistyczne (6/10) Agata Hoffmann
12:45-14:15    
14:30-16:00    

XVIII zjazd 28 II 2016 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30    
10:45-12:15    
12:45-14:15    
14:30-16:00    

XIX zjazd 12 III 2016 (sobota)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Ocenianie holistyczne (8/10) Agata Hoffmann
10:45-12:15 Ocenianie holistyczne (10/10)
zaliczenie przedmiotu
Agata Hoffmann
12:45-14:15    
14:30-16:00    

XX zjazd 13 III 2016 (niedziela)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30    
10:45-12:15    
12:45-14:15    
14:30-16:00