Zadania ze wszystkich edycji Mistrzostw

Poniżej zamieszczamy zadania finałowe z poprzednich edycji Mistrzostw w Geometrii Elementarnej oraz zadania z towarzyszących tym Mistrzostwom wykładów i warsztatów.