XVI Matematyczny Marsz na Orientację (2018)

lokalizacja

XVI WMMnO odbędzie się w niedzielę 7 X 2018 we wrocławskim Parku Grabiszyńskim. Bazą zawodów będzie Zespół Szkół Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej (ul. Racławicka 101). Dojazd do ul. Racławickiej (przystanek Rymarska) autobusami autobusami 125, 126, 248, 251. Miejsca parkingowe dla autokarów i busów przygotowane wzdłuż ulicy Racławickiej.

Mapka poglądowa poniżej przedstawia usytuowanie miejsca zawodów.

 

kategorie wiekowe

W konkursie startują trzyosobowe patrole w pięciu kategoriach:

 • młodziki (klasy IV-VI SP),
 • juniorzy (kl. VII-VIII SP i kl. III GM),
 • seniorzy (szkoły ponadgimnazjalne),
 • studenci i absolwenci szkół wyższych,
 • nauczyciele i rodziny.

 

zgłoszenia

Zapisy prowadzone są do 28 IX 2018 za pomocą formularza on-line. Przed zgłoszeniem szkoły należy zapoznać się z regulaminem MMnO.  Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 trzyosobowe patrole uczniowskie w jednej kategorii wiekowej oraz 1 patrol złożony z nauczycieli i/lub rodziców, w tym także rodzin z małymi dziećmi. Szkoła nie może wystawić tylko patrolu nauczycielskiego (nie zgłaszając patroli uczniowskich). Pierwszeństwo przyjęcia mają szkoły zgłaszające pełną liczbę patroli. Jest to impreza dla szkół, więc nie przyjmujemy zgłoszeń indywidualnych.

W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy 1000 zawodników (limit stosowalności przepisów dla imprez masowych), nie wszystkie zgłoszone szkoły będą przyjęte do Marszu. Wtedy o kolejności przyjęć w danej kategorii zdecyduje liczba punktów rankingowych podana w formularzu zgłoszeniowym. Dokładny opis tej punktacji jest tutaj. Wybiórczo szkoły mogą zostać poproszone o przeslanie kalkulacji punktów. Poza systemem kwalifikowane będą szkoły będące byłymi, aktualnymi lub przyszłymi organizatorami i wpółorganizatorami MMnO. Po zamknięciu zgłoszeń ogłoszona zostanie lista startowa patroli uczestniczących w Marszu.

 

harmonogram dnia

 • 8:30 - otwarcie sekretariatu zawodów
 • 9:30 - uroczyste otwarcie zawodów
 • 10:00 - pierwsza minuta startowa
 • 14:00 - zakończenie działania punktów kontrolnych
 • 14:30 - zakończenie konkurencji sportowych, łamigłówkowych, wiedzowych i rozdanie nagród
 • 15:00 - zakończenie zawodów głównych i rozdanie nagród

 

imprezy towarzyszące

Podczas zawodów przewidziano:

 • kiermasz książek i łamigłówek
 • kiermasz wypieków domowych + kawa, herbata
 • sklepik z napojami i słodyczami
 • bufet z ciepłymi daniami
 • zupę dla wszystkich zawodników po powrocie z trasy (bezpłatnie)
 • konkursy sportowe
 • turniej łamigłówek logicznych
 • pokazy sportowe i artystyczne
 • ...
 • ...

Najlepsze patrole z każdej kategorii otrzymują dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe oraz zdobędą dla szkoły prawo reprezentowania regionu w Matematycznym Marszu na Orientację Orientuj się i licz w Łodzi.  

 

patronat

 • Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr
 • Dyrektor Instytutu Matematycznego UWr
 • Dyrektor ZS Atut FEM we Wrocławiu
 • Fundacja Matematyków Wrocławskich
 • Fundacja Edukacji Międzynarodowej

 

sponsorzy

 

patronat medialny