Szkoły zgłoszone do XII edycji MWwSL

szkoły podstawowe 

l.p. szkoła mistrz patrole
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
SP Kamieniec Wrocławski
SP Ligota Polska
SP 15 Wałbrzych
SP 19 Wrocław
SP 20 Wrocław
SP 108 Wrocław
MKM Mały Pitagoras
MKM MdM Wrocław
Ewa Gospodarek
Dawid Kowal
Aleksandra Kaziniec
Nel Skowronek
Łukasz Ochalik
Bartosz Basa
Maja Frankowska
Mikołaj Cieciuch
3
1
3
3
4
3
1
1
razem 19

gimnazja

l.p. szkoła mistrz patrole
1.
2.
3.
4.
GM 19 Wrocław
GA PWr Wrocław
GM Sp. Gimbasket Wrocław
MKM MdM Wrocław
Ewa Dobrowolska
Jakub Franczak
Maciej Herman
Jeremiasz Preiss
1
2
3
1
razem 7